HomeMon3aan | Nieuws | Tip: vrijstelling werkgeversbijdragen eerste werknemer!

Tip: vrijstelling werkgeversbijdragen eerste werknemer!

Op het moment van indienstneming mag de werkgever nooit onderworpen geweest zijn aan de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders of, sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, hieraan niet meer onderworpen geweest zijn (nieuwe werkgever).

Is deze voorwaarde vervuld, dan moet men nagaan of de werkgever samen met andere werkgevers geen zelfde technische bedrijfseenheid uitmaakt. De 1ste werknemer mag immers geen werknemer vervangen die in de loop van de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

De aanwerving van de 1ste werknemer opent voor een periode van 20 kwartalen met ingang van het kwartaal van indienstneming, het recht van de werkgever op deze doelgroepvermindering voor één werknemer. Als de 1ste werknemer in dienst wordt genomen na 31 december 2015, opent hij het recht op deze doelgroepvermindering voor onbepaalde tijd.

Bedragen van de vermindering voor indienstnames vanaf 1 januari 2016

Meer over dit thema.


Alle nieuwsberichten