Uw algemene voorwaarden als instrument tegen de crisis?

Uw algemene voorwaarden als instrument tegen de crisis?

Er zijn heel wat redenen om uw algemene voorwaarden steeds kritisch onder de loep te nemen. Hieronder geven we kort een aantal voorbeelden vanuit zowel het standpunt van de consument als de ondernemer.

U zal snel vatten dat, gelet op de aankomende crisis, de algemene voorwaarden van steeds groter belang zullen zijn.
Zowel het lezen als het opmaken/updaten ervan!

B2C - Steeds grotere informatieverplichting

Denk maar aan de strengere garantieverplichtingen voor webshops vanaf 1 juni 2022. De ondernemer met een webshop heeft dan ook vermoedelijk deze zomer zijn algemene voorwaarden al eens tegen het licht van deze nieuwe wetgeving gehouden. De nieuwe regels brengen immers belangrijke wijzigingen mee voor de wettelijke garantie die de onderneming als verkoper moet geven aan haar klanten. En wees maar zeker dat het de onderneming is die de klanten daarover dient te informeren.

Hoe? Via de algemene voorwaarden uiteraard.

Voor tweedehands goederen bestond er in België al een kortere garantietermijn van 1 jaar.  Dat blijft zo, maar de wet verplicht de verkoper vanaf 1 juni 2022 wel om de consument expliciet te wijzen op die kortere termijn. Doet men dat niet, dan wordt de garantietermijn alsnog verlengd tot 2 jaar.

Hoe? U kan het raden, via de algemene voorwaarden.

B2C – De crisis slaat toe

Het zal u niet verwonderen dat het aantal faillissementen sterk toeneemt en vermoedelijk nog sterk zal blijven toenemen. De kans dat uw aannemer failliet gaat nadat u de aannemingsovereenkomst heeft ondertekend of de offerte heeft aanvaard is dan ook niet onbestaand.

Ondanks wat veel mensen denken, maakt het faillissement niet onmiddellijk een einde aan de aannemingsovereenkomst. U kan dan ook niet zomaar met een andere aannemer in zee gaan op straffe van het betalen van een schadevergoeding aan de curator. Daarnaast kan er ook discussie bestaan over de waarde van de werken en de reeds uitgevoerde betalingen. Dit is evenwel niet enkel zo voor wanneer u in zee gaat met een aannemer, maar ook de contracten die u sluit met een energieleverancier, de poetsvrouw, …

Wat zeggen de overeenkomst en de algemene voorwaarde hierover? Het faillissement van contractpartij kan immers verstrekkende gevolgen met zich meebrengen. Leest u de algemene voorwaarden zeker eens na?

B2B -Welke algemene voorwaarden hebben de bovenhand?

In B2B-relaties worden offertes immers vaak aanvaard met een standaardverwijzing naar de algemene voorwaarden van de klant. Zo ontstaat de situatie waar beide partijen hun voorwaarden hebben meegedeeld en geen van de partijen de voorwaarden van de andere hebben weerlegt.
Welke voorwaarden zijn dan van toepassing? En zo start de discussie bij problemen.
Hou dus niet enkel je eigen algemene voorwaarden in het oog, maar ook die van je medecontractant.

B2B – De crisis slaat toe

Niemand heeft de coronacrisis kunnen voorzien. Het is dan ook meermaals ingeroepen als een situatie van overmacht zoals voorzien in de algemene voorwaarden.
Velen hebben in tussentijd in deze clausule al uitgesloten dat een dergelijke crisis niet als een overmachtssituatie kan gezien worden.
Maar is het niet slimmer om te anticiperen op een aankomende crisis dan pas naderhand in te spelen op gebeurtenissen die reeds hun impact hebben gehad op uw onderneming?
Heeft u al de prijsherzieningsclausules al opgenomen? Is overmacht en onvoorziene omstandigheden voldoende omschreven en gekaderd in uw voorwaarden?

Is het besluit neen? Neem dan gerust contact op met Mondriaan. We zijn er, voor de crisis inslaat als een bom.

Wil je graag meer weten over finance? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze experten.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Zin om bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

Solliciteer nu
Deel dit artikel met vrienden!

Liese Leman

Juriste @Mon3aan


Uw onderneming, voorbereid op de crisis. Vergeet u niet 1 van uw belangrijkste activa? Uw personeel!

Uw onderneming, voorbereid op de crisis. Vergeet u niet 1 van uw belangrijkste activa? Uw personeel!

Investeren in een duurzame onderneming – check!

Investeren in herstructureringen – check!

Investeren in uw personeel?! Dubbel check!

De crisis laat zich op alle niveaus voelen

Zo ook bij het personeel. De stress die het personeel ervaart, ten gevolge van een crisis, is een element dat men maar best mee in rekening brengt als men een gezond bedrijf de toekomst wil inloodsen.

Het is immers de verantwoordelijkheid van het bestuur om een degelijk welzijnsbeleid te voeren.

Een beleid dat vermoedelijk ook aan een up-to-date toe is in het licht van de toekomstige uitdagingen van ondernemingen.

Meten is weten – De risicoanalyse en het preventiebeleid

Het welzijnsbeleid van een onderneming is geen statisch gegeven. Het is van belang dat de onderneming een blijvend oog heeft voor de gevaren die haar werknemers lopen.

Een verhoogde kans op burn-out door de crisis? Ok licht op rood, hoe kan de onderneming hierop in spelen? Tijd voor actie.

De onderneming krijgt zo aandacht voor de aanwezige psychosociale risico’s en de belangrijkste oorzaken. Op basis daarvan kan zij bepalen welke preventieve maatregelen er nodig zijn.

Weet dat de risicoanalyse een wettelijk opgelegde verplichting is voor alle ondernemingen in België!

Naar aanleiding van de risicoanalyse krijgt het preventiebeleid van een onderneming vorm. Dit beleid is het actieplan met concrete maatregelen om de psychosociale risico’s te voorkomen of op z’n minst te beperken.

Soft law?

Ja we herhalen, een verplichting voor alle ondernemingen. Niets ondernemen kan u zelfs duur opbreken. De eerste veroordeling tegen een werkgever, wegens het uitblijven van maatregelen tegen overdreven werkdruk, is sinds begin 2021 een feit. De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde een werkgever tot de maximum geldboete.
Soft law? Vergeet het maar!

Besluit

Samen met de onderneming, groeit ook het welzijnsbeleid. Dit beleid zal ons inziens steeds meer van tel zijn binnen het kader van goed ondernemerschap en met het oog op de huidige/toekomstige crisis.
Het gaat hier om het toepassen van preventieve maatregelen! Niet enkel een administratieve formaliteit, maar werknemers als mensen behandelen en niet als asset.

Meer weten? Contacteer Mon3aan vrijblijvend.

Wil je graag meer weten over finance? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze experten.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Zin om bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

Solliciteer nu
Deel dit artikel met vrienden!

Liese Leman

Juriste @Mon3aan


Onderneming vergroenen door laadpalen

Kiest u voor een verdere vergroening van uw onderneming door de installatie van een laadpaal?

De fiscus helpt u alvast om volmondig JA te zeggen.

In de personen- en vennootschapsbelasting werkte de wetgever fiscale incentives uit voor investeringen in laadstations. Zo is er zowel een belastingvermindering voor particulieren als een verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen.

In deze blog leggen we de focus op de kostenaftrek voor ondernemingen.

Belastingvermindering

Zowel particulieren als zelfstandigen kunnen gebruik maken van een belastingvermindering ten belope van 45 % – 15 %, afhankelijk van het tijdstip waarop de investering werd gedaan.

De belastingvermindering bedraagt:

Periode van betaling van de uitgaven Percentage van de belastingvermindering
Vanaf 01.09.2021 tot en met 31.12.2021 45 %
Vanaf 01.01.2022 tot en met 31.12.2022 45 %
Vanaf 01.01.2023 tot en met 31.12.2023 30 %
Vanaf 01.01.2024 tot en met 31.08.2024 15 %

 

Wens je gebruik te maken van deze belastingvermindering? Dan moet je zeker volgende documenten goed bijhouden:

 1. De facturen met correcte vermelding van het adres waar de installatie is gebeurd.
 2. Het bewijs van betaling van de factuur.
 3. De bewijsstukken die toelaten vast te stellen dat het laadstation enkel groene stroom gebruikt en een intelligent laadstation is.
 4. Het attest van een erkend keuringsorganisme.

Deze belastingvermindering is niet van toepassing op de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation die recht geven op de investeringsaftrek.

Als de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation als werkelijke beroepskosten in aanmerking zijn genomen dan kan hiervoor geen belastingvermindering meer worden voor aangevraagd. Het is wel mogelijk dat de uitgaven voor een deel in aanmerking zijn genomen als werkelijke beroepskost en voor een ander deel voor de belastingvermindering voor een thuislaadstation.

car charging

Verhoogde kostenaftrek

Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Wat zijn nu de voorwaarden?

 • Het moet gaan om een laadstation dat in nieuwe staat werd verkregen of tot stand gebracht.
 • Het moet wel gaan om laadinfrastructuur die lineair over minstens vijf belastbare tijdperken wordt afgeschreven.
 • Bovendien moet het laadstation publiek toegankelijk zijn.
 • Het moet gaan om vaste laadstations (geen laadkabels).
 • Het moet gaan om een intelligent laadstation.

Het voordeel wordt verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek voor de afschrijvingen van nieuwe publiek toegankelijke laadstations. De afschrijvingen worden verhoogd tot:

 • 200% voor wie investeert van 1 september 2021 tot en met 31 maart 2023;
 • 150% voor wie investeert van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024.

De verhoogde afschrijvingen worden verleend vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en effectief publiek toegankelijk is. De belastingplichtige heeft de mogelijkheid om pas met het afschrijven van zijn investering te beginnen op het moment dat deze verworven of tot stand gebracht is, dus op het moment dat de investering volledig werd uitgevoerd. Het verhoogde tarief kan worden toegepast vanaf het moment dat het laadstation aan alle voorwaarden voldoet.

Wat de daaropvolgende aanslagjaren betreft, wordt de verhoogde aftrek slechts toegekend voor de aanslagjaren verbonden met een belastbaar tijdperk waarvoor gedurende het hele tijdperk aan de voorwaarde van ‘publiek toegankelijk’ wordt voldaan. Van zodra de onderneming ervoor kiest het laadstation niet meer open te stellen voor het publiek, kan zij geen aanspraak meer maken op de verhoogde aftrek voor dat belastbaar tijdperk.

Deze verhoogde aftrek kan niet worden gecumuleerd met de investeringsaftrek.

Conclusie

Interessant denkt u? Mon3aan denkt alvast van wel!

Twijfelt u nog en wil u meer informatie, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Zin om bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

Solliciteer nu

Zit u in dit knoop met hoe u dit moet onderbouwen? Contacteer ons gerust! Mon3aan helpt u zwart op wit.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Liese Leman

Juriste @Mon3aan

Deel dit artikel met vrienden!


Fiscaal optimaliseren met tax shelter

Fiscaal optimaliseren met tax shelter

Concreet wat is een tax shelter?
U heeft geen flauw benul?
Laat u dan verrassen tijdens onze opleiding in oktober.
Tax shelter is meer dan een fiscale en financiële optimalisatie voor vennootschappen. U ondersteunt ook de culturele sector, meer bepaald de audiovisuele sector en de sector van podiumkunsten.
U zal hiervoor nog een uitnodiging ontvangen met meer praktische informatie hoe u zich kan inschrijven.
U kan niet wachten en bent nu reeds nieuwsgierig?
Reden genoeg om deze blog even door te nemen, waarin we al kort uit elkaar zetten wat verstaan moet worden onder tax shelter.

Tax shelter in het kort

Het is geen nieuws dat de cultuursector het hard te verduren heeft gehad ten gevolge van de Corona-crisis. Een manier om de sector te ondersteunen is door te investeren in “Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten”.

De fiscale gunstregeling bestaat al enige tijd, maar mag wel eens in the spotlight geplaatst worden mede door de pandemie.

Met de Tax shelter kan een vennootschap die in de productie van audiovisuele werken wenst te investeren, een vrijstelling krijgen van 421% van zijn investering, wat een effectief belastingvoordeel oplevert van 421 x 25% = 105,25 en dus een rendement van 5,25% (belastingvoordeel 105,25 min investering van 100). Er bestaan nog andere tax shelter-regelingen (de tax shelter voor startende ondernemingen en groeibedrijven), maar dit zou ons te ver leiden.

De praktijk: een raamovereenkomst en een attest

Een investeerder ( = alle Belgische vennootschappen of vaste inrichtingen in aanmerking, behalve productievennootschappen of televisieomroepen) kan een bepaalde productie ( = Belgische vennootschappen of vaste inrichtingen met als voornaamste doel de productie van audiovisuele werken) steunen door een (voorlopig) “tax shelter-attest” te kopen van een producent.

Partijen sluiten hiervoor een passende raamovereenkomst af.

De investeerder krijgt een voorlopige belastingvrijstelling van het geïnvesteerde bedrag in ruil. Vervolgens gebruikt de producent het investeringsbedrag voor zijn productie en dit binnen de wettelijk vastgelegde termijnen.

De fiscale cel Tax Shelter gaat na of alle voorwaarden zijn nageleefd. Uiterlijk op 31 december van het 4de jaar volgend op het jaar van de ondertekening van de raamovereenkomst, levert zij het definitieve tax shelter-attest af.

Bij ontvangst van het definitief tax shelter attest, kan u genieten van een definitieve belastingvrijstelling en een rendement op uw investering.

Investering in?

De investering heeft betrekking op audiovisuele werken;

 • een fictiefilm (lange, gemiddelde en korte duurtijd),
 • een documentaire,
 • een animatiefilm,
 • een kortfilm voor bioscopen,
 • een lange fictiefilm voor televisie (mogelijk opgedeeld in afleveringen),
 • een fictieserie,
 • een animatieserie,
 • een kinderreeks,
 • een documentaire bedoeld voor televisie,
 • een kinder- of jeugdreeks;
 • podiumkunsten,
 • theater,
 • circus,
 • straattheater,
 • opera,
 • klassieke muziek,
 • dans,
 • muziektheater, met inbegrip van musical en ballet, evenals de productie van een totaalspektakel.

 

Conclusie

Wil u nog meer weten? Contacteer uw Mon3aan adviseur!

Zin om bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

Solliciteer nu

Zit u in dit knoop met hoe u dit moet onderbouwen? Contacteer ons gerust! Mon3aan helpt u zwart op wit.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Liese Leman

Juriste @Mon3aan

Deel dit artikel met vrienden!


Vastgoedeigenaars onder het vergrootglas van de fiscus in 2022

Vastgoedeigenaars onder het vergrootglas van de fiscus in 2022

De fiscus viseert dit jaar eigenaars met een aanzienlijk patrimonium aan vastgoed. Aangezien ‘de Belg’ geboren is met een baksteen in de maag, is het verhuren van een 2de,3de, 4de, … eigendom niet uitzonderlijk. De fiscus zal meer en meer controles uitvoeren op verhuring van onroerende goederen.
Het doel? Inkomsten voor de staat genereren.

Onroerend goed is niet altijd zo goed?

Belastbare basis

 • Geen belastingen op het bezit van de eigen woning.
 • Onroerende goederen, naast de eigen woning, worden belast op basis van het kadastraal inkomen (KI). Dit is het geval voor de verhuring aan privépersonen of voor onroerende goederen die niet verhuurd worden, zoals  2de verblijven.
 • Onroerende goederen die men beroepsmatig verhuurd, worden belast op grond van de werkelijke huurinkomsten.

In de praktijk: Verhuren aan een particuliere huurder

Verhuurt u een appartement aan een particuliere huurder, dan wordt u niet belast op de werkelijke huur die u ontvangt. U wordt belast op een onroerend inkomen dat gelijk is aan het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van het appartement verhoogd met 40% (de indexatiecoëfficiënt bedraagt 1,8630 voor het aanslagjaar 2022). Dit inkomen wordt samen met uw beroepsinkomen belast tegen de ‘normale’ tarieven (tot 50% + gemeentebelastingen). 

Verhuurt u bijvoorbeeld een appartement met een KI van € 1.500 aan een jong koppel, dan wordt u belast op een onroerend inkomen van € 3.912,30 (€ 1.500 x 1,40 x 1,8630). De huurinkomsten die u in werkelijkheid voor uw appartement ontvangt, spelen daarbij geen rol. Ontvangt u € 800 huur per maand (of € 9.600 per jaar), dan wordt u toch maar op € 3.912,30 belast. Het verschil van € 5.687,7 tussen het forfaitair onroerend inkomen – berekend op basis van het KI – en uw werkelijke huurinkomsten wordt dus niet belast.

In de praktijk: Verhuren aan een beroepsmatige huurder

Verhuurt u daarentegen een onroerend goed aan iemand die het beroepsmatig gebruikt, dan wordt u wél op uw werkelijke huurinkomsten belast, maar niet op het volledige bedrag ervan. U mag uw werkelijk ontvangen huurinkomsten namelijk eerst nog verminderen met een forfaitair bepaalde kost van 40% van de ontvangen huur, maar met een maximum van 2/3 van het zogenaamd gerevaloriseerd KI (de revalorisatiecoëfficiënt bedraagt 4,63 voor inkomstenjaar 2021).

Verhuurt u bijvoorbeeld aan een architect een praktijkruimte voor € 1.800 per maand (€ 21.600 per jaar) met een KI van € 2.000, dan bedraagt uw belastbaar onroerend inkomen € 15.747 (€ 21.600 – 40% = € 12.960), maar de maximaal aftrekbare forfaitaire kost bedraagt slechts 2/3 van het gerevaloriseerd KI, ofwel € 6.173,33 (€ 2.000 x 4,63 x 2/3)]. Gerekend tegen een tarief van 50% plus 8% gemeentebelastingen.

 

Het verschil aan inkomsten voor de fiscus in vergelijking met beide situaties is dus groot.

Het KI een doorn in het oog van de fiscus

Aangezien het KI in 1975 werd ingevoerd als zijnde de jaarlijkse nettohuurwaarde van het onroerend goed, en gezien het KI in tussentijd niet werd aangepast, ligt dit in veel gevallen lager dan het effectieve actuele nettohuurinkomen. 

De fiscus wil deze discrepantie enigszins opvangen en richt in 2022 haar pijlen op deze groep eigenaars die in het bezit zijn van meerdere onroerende goederen die verhuurd worden aan privépersonen, dan wel niet verhuurd worden. 

De fiscus zal op deze groep eigenaars nagaan of er sprake is van een georganiseerde verhuuractiviteit, waardoor die een beroepsmatig karakter krijgt. 

In dat geval zullen de huurinkomsten gekwalificeerd worden als beroepsinkomsten, met als gevolg dat de belastbare basis niet langer wordt vastgesteld op basis van het KI, maar wel op basis van de effectief ontvangen huurinkomsten (na aftrek van de kosten). 

Kassa kassa voor de staat.

Normaal beheer privévermogen of toch een professionele activiteit?

Omtrent deze vraag is er geen wetgeving of richtlijn die we onder het vergrootglas kunnen schuiven. Het aantal onroerende goederen in België én in het buitenland is slechts 1 element dat in rekening kan worden gebracht. De fiscus zal ook andere elementen moeten kunnen aanbrengen om tot een herkwalificatie als beroepsinkomsten over te gaan. Men denke aan: de omvang van de huurinkomsten in verhouding met de beroepsinkomsten, de tijdsbesteding bij de verhuur van de onroerende goederen, …

Wat kan ik doen?

Het is alvast aan te raden om bewijsdocumenten bij te houden. Stel dat het ooit komt tot een herkwalificatie naar beroepsinkomen, en de belastingplichtige heeft geen bewijsdocumenten bijgehouden waaruit de gespendeerde kosten blijken, zou de fiscus u kunnen belasten op uw bruto inkomsten.

Besluit

Geraakt u er zelfs met een vergrootglas niet meer aan uit of heeft de fiscus het vergrootglas op u gericht, vraag dan raad bij uw accountant of juridisch adviseur.

Zin om bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

Solliciteer nu

Wil je graag meer weten over het beheren van vastgoed? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze experten.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!

Liese Leman

Juriste @Mon3aan