elektrische bedrijfswagens

Wagenpark anno 2026? Geen vliegende, maar wel elektrische bedrijfswagens!

WAGENPARK ANNO 2026? GEEN VLIEGENDE, MAAR WEL ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGENS!

elektrische bedrijfswagens

Wie deze week in zijn benzine slurpende bedrijfswagen onderweg was naar het werk zal misschien wel van de autostoel gevallen zijn. Moet ik binnenkort met een elektrische wagen op baan?

Zoveel vragen, hieronder des te meer antwoorden. We VROEMen jou er doorheen.

1

Vanaf wanneer? Voor welke wagens?

Vanaf 2026 zullen enkel nog emissievrije bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscale aftrek. Die aftrek bedraagt 100 procent in 2026. Dat tarief daalt, om files te vermijden,  naar 95 procent in 2027 en zakt verder naar 90 procent in 2028, 82,5 procent in 2029, 75 procent in 2030 en 67,5 procent voor wagens besteld in 2031.

Verloning op basis van een bedrijfswagens blijft dus bestaan, maar ze worden gebruikt als hefboom om het Belgische wagenpark sneller elektrisch te maken. Daarom verliezen vervuilende bedrijfswagens op termijn hun fiscaal voordeel.

Voor wagens op fossiele brandstoffen is een traject afgesproken waarbij de aftrek vanaf juli 2023 tot 2028 jaar na jaar vermindert, zonder dat er in bestaande contracten wordt ingebroken. Hierover verder meer.

Voor de bestelwagens verandert er niets, aangezien zij niet vallen onder de hervorming.

2

Rechargen, waar kan dat?

Rush nog niet onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde handelaar voor laadpalen. Het plan van de regering voorziet er immers in dat er meer laadpalen komen om de elektrificatie mogelijk te maken. Wie daarin investeert tussen 1 september en 31 december 2022, zal daarvoor een belastingvermindering van 45 procent krijgen. Dat tarief daalt tot 30 procent in 2023 en 15 procent in 2024. Zowel huurders als eigenaars hebben recht op de belastingvermindering. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Bedrijven kunnen de kosten voor de installatie van laadpunten aftrekken en versneld afschrijven, op voorwaarde dat die ook semipubliek toegankelijk zijn. Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 in een laadstation investeren, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 procent. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 daalt het naar 150 procent.

Razend omdat u geen bedrijfswagen hebt? Niet nodig, ook het mobiliteitsbudget wordt vereenvoudigd. Je zult er hogere kosten mee kunnen betalen voor fietsenstalling of fietsveiligheid, net als elektrische steps, parkeerkosten op trein- of busparkings en abonnementen op het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden. Een andere nieuwigheid is een voetgangerspremie voor woon-werkverkeer. De radius voor het in aanmerking komen van huisvestingkosten wordt uitgebreid tot 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling.

Raar maar waar, ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee.

3

En blijft het voordeel alle aard? En wat in tussentijd?

Een verregaande hervorming waar ook het voordeel alle aard is in opgenomen, ligt nog niet op tafel. Aan het voordeel alle aard – de belasting die gebruikers van een bedrijfswagen betalen – verandert niets.

Een overgangsregeling zal voorzien worden voor de bedrijfswagen die aangekocht worden voor 2026. Voor personenwagens op fossiele brandstof die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld, komt er een overgangsregeling. Nadien wordt die afgebouwd. De aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt op 75 procent. In 2026 wordt dat 50 procent, in 2027 25 procent en vanaf 2028 nul.

Wil je graag meer weten over elektrische bedrijfswagens? Neem dan contact op met ons.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


internationale vrouwendag

Internationale vrouwendag

INTERNATIONALE VROUWENDAG: WE LATEN EEN MEDEWERKER VAN MON3AAN AAN HET WOORD

Van Advocate naar Corporate & Finance Juriste en Partner

internationale vrouwendag

Op zo’n dag als vandaag, Internationale vrouwendag, vind ik het enorm belangrijk om andere vrouwen te inspireren en te steunen. Daarom ga ik jullie meer vertellen over mijn reis van stagiaire naar Advocate tot Juriste bij Mon3aan en mijn groei als Partner binnen Mon3aan Corporate & Finance.

Ik ben Kimberley en bij Mon3aan Corporate & Finance vervul ik de functie Fiscaal Jurist.
Ik heb een master in de rechten behaald met een specialisatie in het publiek recht en sinds 1 april 2019 maak ik deel uit van het Mon3aan-team.

1

Van stagiaire naar advocate

Gedurende mijn stage als advocaat heb ik nog een master-na-master Vennootschapsrecht behaald. Na mijn stage heb ik nog een tweetal jaar gewerkt in een advocatenkantoor. Daar behandelde ik voornamelijk dossiers in het vennootschapsrecht en het fiscaal recht. Dit waren steeds geschillen die voor de rechtbank moesten ‘uitgevochten’ worden.

Aangezien ik niet langer voldoening haalde uit mijn job als advocaat ging ik opzoek naar een nieuwe uitdaging, eentje waar ik het verschil kon maken van in het begin. Daarom sprak de functie van bedrijfsjurist mij aan. Gezien mijn interesse in het fiscaal recht leek een job binnen een accountancy kantoor mij een interessante mogelijkheid.

Ik had verschillende sollicitaties lopen maar bij Mon3aan had ik meteen een goede klik. Er werd mij de kans aangeboden om helemaal vanaf nul een legal afdeling op te richten binnen een accountancy kantoor waarbij ik de klanten op juridisch vlak diende te ondersteunen. Het feit dat Mon3aan beschikte over een jong, dynamisch en overwegend vrouwelijk team was doorslaggevend. Voor mezelf vind ik het immers belangrijk om de mogelijkheid te krijgen een mooie carrière uit te bouwen maar met respect voor de work-life-balance.

Er bestaan verschillende soorten fusies.

 • De fusie door overname is de klassieke vorm van een fusie waarbij het vermogen van een vennootschap wordt overgenomen door een andere vennootschap die reeds bestaat.
 • Een fusie door oprichting ontstaat zodra er één of meerdere vennootschappen worden overgenomen door een nieuwe vennootschap die nog moet opgericht worden.
 • Tot slot bestaat er ook nog de geruisloze fusie, meer bepaald de moeder-dochter fusie. Hierbij wordt het vermogen van de dochtervennootschap overgenomen door de moeder die reeds eigenaar was van alle aandelen van de dochter.

2

Juriste bij Mon3aan

Mijn takenpakket bij Mon3aan is zeer uiteenlopend. Zo help ik klanten met kleine juridische issues en geef ik algemeen advies, maar zorg ik ook voor het begeleiden en uitwerken van een bedrijfsoverdracht, een fusie of splitsing, herstructurering van een bedrijf, het opzetten van een owners-buy-out structuur etc.

Bij Mon3aan word ik van in het begin betrokken bij het dossier zodat ik samen met de klant de meest aangewezen oplossing kan uitwerken voor de volgende fase van het bedrijf. Ik heb de afgelopen twee jaar al mooie projecten kunnen verwezenlijken samen met Mon3aan, projecten waar wij echt het verschil hebben gemaakt voor de klant. We vormen de copiloot voor de ondernemer en wanneer je ziet dat de ondernemers er op vooruitgaan haal ik daar haal zelf heel veel voldoening uit.

Verder wordt er bij Mon3aan sterk ingezet op verder persoonlijke ontwikkeling. Daar spelen opleidingen een belangrijke rol. Zo heb ik de mogelijkheid gekregen om een postgraduaat Fiscale Wetenschappen te volgen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel die ik deze zomer zal afronden. Daarnaast volg ik ook op regelmatig seminaries om mijn kennis up-to-date te houden.

3

Mon3aan Corporate & Finance

Als accountancy kantoor heeft Mon3aan steeds van in het begin een duidelijke keuze gemaakt: automatisatie en digitalisatie. Hierdoor kunnen we de klanten meer adviseren. In 2019 heeft Mon3aan besloten om deze adviserende functie verder uit te breiden met de juridische afdeling die Mon3aan Corporate & Finance heet.

Gezien het vele en vooral leuke werk binnen Mon3aan Corporate & Finance werd besloten om deze afdeling wat meer in the picture te zetten en verder uit te breiden.

Toen mij deze zomer werd gevraagd om partner te worden bij Mon3aan Corporate & Finance heb ik geen seconde getwijfeld. Er werd mij de kans geboden om het verhaal van Mon3aan Corporate & Finance verder te schrijven en hier zelf de vruchten van te plukken.

Momenteel leid ik het Corporate & Finance-team en zijn we klaar om deze afdeling volledig op de kaart te zetten. Ondertussen mocht Mon3aan Corporate & Finance ook een bijkomende jurist verwelkomen: Liese Leman

internationale vrouwendag

“Behind every successful woman is a tribe of other successful women who have her back”

Bij Mon3aan wordt er gezorgd voor een goede balans tussen werk en privé. Ik ben eind 2019 mama geworden van een zoontje. Ondanks het vele werk kan ik toch meer dan voldoende tijd vrijmaken voor mijn gezin en hier volop van genieten.

Een glazen plafond kennen we dus niet bij Mon3aan. Vele van onze ladies hebben leidinggevende functies en gezien mijn toetreding als partner van Mon3aan Corporate & Finance kan ik alleen maar bevestigen dat bij Mon3aan de kennis, knowhow en inzet wordt beloond.

Al onze ladies vormen een hecht team dat elkaar echt steunt op verschillende vlakken.

Wil je graag meer weten over werken bij Mon3aan? Neem dan contact op met ons en verstuur jouw sollicitatie.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Kimberley Cabo
Fiscaal Juriste

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


Fiscale weetjes 2021

Fiscale weetjes 2021

Fiscale weetjes van 2021

Fiscale weetjes 2021

Het nieuwe jaar is al even begonnen, maar Mon3aan wenst u in ieder geval reeds te informeren over de belangrijkste fiscale weetjes van 2021. Wat is er allemaal aangepast in de afgelopen periode en waar moet je rekening met houden?

Verhoogde investeringsaftrek

Naar aanleiding van de coronacrisis werd het percentage van de gewone investeringsaftrek verhoogd naar 25 % voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 31 december 2022. Er werd niets gewijzigd aan de basisvoorwaarden van de investeringsaftrek.

Het niet benutte gedeelte van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen gedaan tot 31 december 2021 kan worden overgedragen naar de twee volgende belastbare tijdperken.

Vlaamse win-winlening

Via een win-winlening kunnen particulieren een achtergestelde lening verstrekken aan KMO’s. Tot 31 december 2021 kan een particulier tot 75.000, 00 EUR uitlenen aan een Vlaamse KMO, dit voor een looptijd van 5 tot 10 jaar. Elke KMO kan zo een bedrag van maximaal 300.000, 00 EUR ophalen.

De particulier ontvangt hiervoor jaarlijks een belastingkrediet ten belope van 2,5 % van het openstaand kapitaal van de verstrekte lening. De garantie die er in bestond dat bij niet betaling de particulier 30 % van het nog openstaande bedrag kon recupereren via een belastingvermindering werd verhoogd naar 40 %.

BTW-tarief afbraak en heropbouw

Vanaf 1 januari 2021 geldt het verlaagd tarief van 6 % bij afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen. Dit tarief is van toepassing op de BTW die opeisbaar wordt tot en met 31 december 2022.

Het verlaagd tarief geldt voor zowel particulieren als bouwpromotoren, op voorwaarde dat de woning gedurende 5 jaar de enige en eigen woning is van de bouwheer of de koper. De woning mag een maximale bewoonbare oppervlakte hebben van 200 m². De woning kan enkel verhuurd worden op voorwaarde dat de verhuur plaatsvindt door bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor.

Effectentaks

Vanaf 2021 is er een jaarlijkse effectentaks verschuldigd ten belope van 0,15 % op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1.000.000, 00 EUR. De drempel van 1.000.000, 00 EUR wordt toegepast per effectenrekening en niet langer per titularis. Het opsplitsen van de rekening is niet meer mogelijk sedert 30 oktober 2020.

De Belgische financiële instelling houden zelf de effectentaks in en storten deze door. Indien de effectenrekening zich in het buitenland bevindt dan dient de titularis hiervan zelf aangifte te doen en de taks te betalen.

Dit zijn de nieuwe fiscale weetjes in een notendop. Zodra er weer interessante aankondigingen zijn houden we jullie zeker op de hoogte! Wil je niets missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via formulier onderaan deze pagina.


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


corona maatregelen

Corona maatregelen

Nieuwe corona maatregelen voor ondernemers, zelfstandigen en werknemers.

De belangrijkste maatregelen voor de werkgevers en werknemers zetten we hier kort op een rijtje.

Het overbruggingsrecht

 • Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, wordt het ‘Corona-overbruggingsrecht’ verdubbeld. Iemand zonder gezinslast krijgt zo € 2.583. Iemand met kinderen ten laste krijgt € 3.226.
 • Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel een belangrijk verlies lijdt, wordt het ‘Overbruggingsrecht heropstart’ verlengd.

Nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme

Concreet zal iedere ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020.  Ook cafés en restaurants die verplicht werden te sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting.
Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.
De maximale steun bedraagt    
Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:

 • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer

Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants:

 • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
 • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers
 • Cafés en restaurants moeten omzetdaling niet aantonen
  Uitbaters van cafés en restaurants die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen.
  Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling aantonen.
  Ook voor de cafés en restaurants bedraagt de subsidie 10% van de omzet, exclusief btw, met een maximale subsidie van € 7.500 tot 9 werknemers en maximaal € 15.000 vanaf 10 werknemers.

Wanneer aanvragen?
Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd. Dit zal pas vanaf eind november mogelijk zijn. Wil je als eerste weten wanneer je kan aanvragen? Schrijf je dan hier in voor de VLAIO corona-update voor bedrijven.
De subsidieaanvraag wordt ten laatste op 31 december 2020 ingediend voor wat betreft de periode tot 15 november of 18 november en ten laatste op 15 februari 2021 voor wat betreft de periode die eindigt op 31 december 2020.

Vlaams beschermingsmechanisme augustus-september
Voor omzetdaling van minimaal 60% in de maanden augustus en september 2020, kan je nog tot en met 15 november 2020 het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.
Klik daarvoor op deze link: een premie voor ondernemingen in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperkingen ondervinden door de coronamaatregelen

Opnieuw corona werkloosheid voor alle ondernemingen

Zoals verwacht kunnen alle ondernemingen, getroffen door de coronacrisis, opnieuw gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona met sterk vereenvoudigde procedure (corona werkloosheid). In dit stelsel bedraagt de uitkering 70% van een geplafonneerd maandloon aangevuld met een RVA- toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. De regeling geldt zowel voor situaties van overmacht als voor situaties van werkgebrek ingevolge de coronacrisis. De regeling zal gelden tot 31 maart 2021. Ze kan verlengen.

Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind

De bestaande mogelijkheden om tijdelijke werkloosheid te krijgen voor opvang van een kind, worden uitgebreid. Meer situaties zullen in aanmerking komen.

Supplement eindejaarspremie voor werknemers met veel tijdelijke werkloosheid

De RVA zal een supplement op de eindejaarspremie uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Concreet: zij die minstens 52 dagen tijdelijke werkloosheid hebben, ontvangen 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop deze 52 dagen. Wie in aanmerking komt, krijgt sowieso minimum 150 euro.

Gedeeltelijke tussenkomst overheid in financiering vakantiegeld 

De regering verbindt er toe om deels tussen te komen in de financiering van het vakantiegeld. Bij de berekening van het vakantiegeld worden dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld, wat voor de werkgevers een zware financiële last met zich meebrengt.

Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage derde kwartaal 2020

De regering breidt een eerder besliste vrijstellingsregeling – initieel bestemd voor de horeca en evenementensector – uit naar de sectoren die verplicht moeten sluiten. Het gaat om een (gedeeltelijke) compensatie van patronale sociale zekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal 2020. De toekenning door RSZ zal gebeuren via een creditnota. Per onderneming zal men een plafond aan totaal vrijstellingsbedrag hanteren. Bovendien kunnen ook toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten ervan gebruik maken in zoverre ze een omzetverlies van 65% kunnen aantonen. Dit is een tweede uitbreiding van de doelgroep, maar voor deze werkgevers stelt men een bijkomende voorwaarde.

Verlenging verlaging BV werkloosheidsuitkering

Het tarief BV op de wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid verlaagt voor uitkeringen die vanaf 01.05.2020 tot en met 31.12.2020 worden betaald. Het tarief BV verlaagt van 26,75 % naar 15 %.  Deze verlaging geldt niet voor de extra-wettelijke uitkeringen. Op het vlak van de berekening van de eindbelasting wijzigt er niets. Deze maatregel wordt tijdelijk verlengd in 2021.

Verlenging individueel uitstel betaling belastingen

De mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten wordt verlengd.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft op niveau van werkloosheidsuitkering

De arbeidsongeschiktheidsuitkering behoudt men op het niveau van de werkloosheidsuitkering. Zo zal een werknemer die arbeidsongeschikt is, geen lagere ziekte-uitkering ontvangen dan de tijdelijk werkloze.

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen, krijgen toegang tot de kunstenaarswerkloosheid. (Deze maatregel is niet nieuw).

Verlenging degressiviteit definitieve werkloosheidsuitkering

Zoals afgesproken met de sociale partners, verlengt de regering de bevriezing van de degressiviteit van de definitieve werkloosheidsuitkeringen tot 31 december 2020. Alvast tot die datum zien de volledig werklozen hun uitkeringen niet zakken.

Tijdelijk werklozen aan de slag in vitale sectoren met behoud van werkloosheidsuitkering

Tot 31 oktober konden tijdelijk werklozen het werk tijdelijk hervatten in een vitale sector (land-, tuin-, en bosbouw) met  behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering. Die maatregel gold ook voor werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT-ers). Voor tijdelijk werklozen wordt de maatregel nu verlengd. Het is onduidelijk of dit ook het geval is voor de SWT-ers. De groep van vitale sectoren wordt bovendien uitgebreid met de zorgsector en het onderwijs.

Maatregelen voor gepensioneerden:

 • Verlenging van de cumulmogelijkheid tussen de werkloosheidsuitkering en het pensioen van werkende gepensioneerden die tijdelijk werkloos worden. Die cumulmogelijkheid bestaat vandaag enkel nog (tot 31 december 2020) voor zij die corona werkloosheid kunnen inroepen.
 • De pensioenopbouw van werknemers die tijdelijk werkloos zijn, wordt veilig gesteld.
 • Er wordt voorzien in een cumulmogelijkheid tussen het pensioen en het loon van de gepensioneerde die opnieuw aan de slag gaat in de zorg- of de onderwijssector. Men wil vermijden dat de gepensioneerde een deel van zijn pensioen verliest.

Seizoenarbeid: verdubbeling quotum dagen in 2021 + tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine

Enerzijds voorziet men, net zoals voor 2020, voor alle seizoenwerknemers het dubbele quotum aan dagen voor het jaar 2021. Anderzijds verlengt men de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.

Maatregelen specifiek voor de zorgsector

 • Het personeel van de federale gezondheidssectoren krijgt een solidariteitspremie van 300 EUR, uitbetaald in de vorm van consumptiecheques.
 • Voor het ziekenhuispersoneel (werknemers en zelfstandigen) komt een eenmalige financiële compensatie.
 • Het quotum vrijwillige overuren wordt tot 220 uren verhoogd.
 • Werknemers zullen gemakkelijker tijdelijk naar de zorgsector kunnen worden gedetacheerd.
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de zorgsector (zie boven reeds toegelicht).
 • Tijdelijk werklozen mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever in de zorg.
 • Vrijwilligers mogen in de commerciële ziekenhuizen worden ingezet.
 • Gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan in de zorgsector zullen geen deel van hun pensioen verliezen (zie boven reeds toegelicht).

Dit zijn de belangrijkste steunmaatregelen in een notendop. Zodra we meer gedetailleerde informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte.

Bron: www.premier.be & VLAIO (https://bit.ly/36x146G)


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


online boekhouden met exact online

Online accounting met Exact Online

Op zoek naar een up-to-date uitgave over computerboekhouden met Exact Online?

Met trots kunnen wij meedelen dat onze collega bij Mon3aan, Steffi van Lierde, heeft meegeschreven aan het boek Online Accounting met Exact Online. Door haar rijke ervaring met het boekhoudpakket heeft ze besloten om deze kennis te delen zodat studenten hierover kunnen bijleren en later kunnen toepassen in hun beroep. Het is geschikt voor gebruik in de klas, maar ook voor afstandsleren en zelfstudie. Samen met lectoren, Lindsay De Block (Hogeschool Gent), Siem de Ruijter (UC Leuven Limburg) en Els Tryssesoone (Odisee) werd het praktische boek tot stand gebracht.

Inhoud van het boek

Allereerst is er een algemene introductie van het onlinepakket Exact Online: wat zijn de verschillende modules, hoe creëer je een dossier en hoe gebruik je de verschillende iconen en sneltoetsen?

Vervolgens kan je aan de hand van twee uitdagende cases je kennis van Exact Online en het computerboekhouden in de praktijk omzetten. Topics zijn:

 • openingsbalans
 • aankoopverrichtingen en het aankoopdagboek
 • verkoopverrichtingen en het verkoopdagboek
 • financiële verrichtingen en dagboeken
 • openstaande klanten en leveranciers
 • import van vreemde valuta
 • afsluitverrichtingen met afschrijvingen

Je kan met dit boek aan de slag zonder enige voorkennis van Exact Online. De auteurs hebben onderwijservaring van verschillende hogescholen gecombineerd met kennis uit de praktijk.

Als je het graag zelf eens leest, kan je het boek met werkboek online vinden op de website van Van Inhttps://school.vanin.be/online-accounting-met-exact-online-2020.html. Veel lees/leerplezier!


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


Steunpakket na sluiting horeca door corona

Batterij aan steunmaatregelen naar aanleiding van nieuwe regels Corona

Na het inroepen van de ondersteuningspremie en de coronabazooka hebben de regeringen opnieuw enkele steunmaatregelen aangekondigd, specifiek voor de horecasector.

Na de nieuwe verstrengde maatregelen van 16 oktober 2020 heeft de federale regering in samenspraak met de deelstaten een plan klaarliggen om de getroffen sectoren en bedrijven compensatiesteun te bieden. Wij zorgen voor een overzicht van de maatregelen en leggen uit wie er recht heeft op wat.

Voor wie zijn de steunmaatregelen geldig?

 • In brede zin gaat het om alle getroffen bedrijven door de nieuwe verstrengde maatregelen door de regering (van 16 oktober 2020), in het bijzonder de cateraars, cafés & restaurants.
 • Alle getroffen bedrijven dienen na te gaan of ze gedurende de periode 1 oktober tot 15 november 2020 een omzetverlies hebben geleden van meer dan 60%. Indien uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet, kan u aanspraak maken op compensatiesteun.

Over welke bedragen spreekt men dan?

 • Bedrijven kunnen steun krijgen tot 10% van de omzet, gerealiseerd in 2019. Startende bedrijven, die nog geen referentieperiode hebben, kunnen vergelijken met een gelijkaardige periode in datzelfde jaar. Ook zij kunnen steun verwachten tot 10% van de omzet in de referentieperiode.
 • Het gaat om maximum 11.250,00 EUR voor bedrijven met minder dan 10 werknemers. Indien een bedrijf meer dan 10 werknemers in dienst heeft, gaat het om maximum 22.500,00 EUR.

Additionele steunmaatregelen blijven van kracht

Naast bovenstaande compensatiesteun kunnen bedrijven blijven beroep doen op de bestaande maatregelen. Waaronder:

 • Overbruggingsrecht (werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen). Hier is tevens sprake van een verdubbeling, maar dient nog bevestigd te worden.
 • Uitstel van betaling
 • Kwijtschelding van RSZ
 • Tijdelijke werkloosheid tot einde jaar (dit was reeds bevestigd door de federale regering)

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


duurzaamheid mon3aan

Duurzaam ondernemen bij Mon3aan

Wat maakt Mon3aan zo duurzaam?

duurzaamheid mon3aan

Ons milieu vormt een hot topic de laatste tijden. We doen ons best om thuis zo duurzaam mogelijk te leven. We sorteren ons afval, proberen minder de wagen te nemen, zijn spaarzaam met water, … Dit doen we allemaal thuis. Maar wat op kantoor?

Wel, bij Mon3aan hechten wij groot belang aan duurzaam ondernemen en doen wij dan ook ons uiterste best om dagelijks een steentje bij te dragen aan het milieu. Op de dag van de duurzaamheid en Global Recycling Day lichten wij graag kort toe hoe wij bij Mon3aan zorgen voor een kleinere ecologische voetafdruk?

Duurzaam ondernemen in 3 stappen

 1. In de eerste plaats is Mon3aan een volledig digitaal kantoor en vormen wij een paperless office. We hebben onze printer buiten gegooid en drukken dus niets meer af op papier. Onze klanten leveren alles digitaal aan en werken dus samen met ons mee aan een beter milieu.
 2. Wij hebben het kantoorgebouw voorzien van zonnepanelen zodat we ook zelf energie opwekken. Daarnaast zullen wij investeren in een milieu vriendelijk wagenpark door in de toekomst hybride wagens aan te schaffen voor haar personeelsleden. Nog eind dit jaar wordt een deel van het wagenpark in die zin vernieuwd!
 3. Verder zijn er verschillende containers voorzien zodat wij ons afval steeds correct kunnen scheiden en sorteren. Bij Mon3aan houden we ook van groen, daarom werden rondom het kantoorgebouw verschillende groenvoorzieningen aangeplant om zo de fauna en de flora nog een kleine boost te geven.

Het zijn kleine stappen voor ons maar grote stappen voor het milieu! Bij Mon3aan trachten wij zoveel mogelijk duurzaam te handelen.

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


corona covid finance digitalisatie

Digitale transformatie bij bedrijven schakelt een versnelling hoger door covid-19

Digitale transformatie bij bedrijven schakelt een versnelling hoger door covid-19

corona covid finance digitalisatie

De Coronacrisis heeft als eerste een belangrijke impact op onze gezondheid maar zet tevens ook enorme druk op onze economie. Voor veel ondernemingen is Corona een wake-up call geweest. Men moest zich in allerijl opnieuw uitvinden en dankzij digitale toepassingen slagen ondernemingen erin hun bedrijf van op afstand draaiende te houden en kunnen hun medewerkers van thuis uit werken.

‘Digitalisering’ is een term die we in combinatie met ‘COVID-19’ de afgelopen weken en maanden verschillende malen hebben gehoord in de media. Via allerlei kanalen werd er ontzettend veel informatie verspreid omtrent digitalisatie want technologie blijkt in deze crisis onmisbaar. Digitaal werd opeens voor sommige bedrijven de enige manier van werken. Zowel voor werknemers als werkgevers kan de overvloed aan informatie, de vele verschillende softwaretoepassingen angst gaan inboezemen, want voor velen onder hen was dit voor COVID-19 nog deels onbekend terrein. Daarom is het ook van belang om als ondernemer alert te blijven dat je tijdens de snelle digitale transformatie ook de juiste beslissingen neemt. Want eenmaal alles werd geïmplementeerd en geconverteerd, is het nadien moeilijk om bepaalde zaken terug te draaien of aan te passen.

Ongeacht voor welke sector, de digitalisatie van gegevens en data voor de KMO is in het begin ook heel intensief. De reden hiervan is dat de nieuwe systemen moeten geïmplementeerd worden, medewerkers moeten worden omgeschoold en vooral alle softwaresystemen moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Digitalisatie op zich alleen mag geen doelstelling zijn omdat enkel het digitaliseren van gegevens en data geen rechtstreekse meerwaarde oplevert. De echte toegevoegde waarde wordt pas gecreëerd als alle gedigitaliseerde gegevens en data aan elkaar gekoppeld worden en met elkaar kunnen communiceren zodat de informatie up to date en volledig kan geïnterpreteerd worden. Digitalisering moet men beschouwen als een uitdaging. Als ondernemer moet men zich kunnen concentreren op de kerntaken van zijn onderneming. Digitalisatie is hiervoor een noodzaak. 

De versnelling in het traject van digitalisering zal in de toekomt zeker blijvend zijn. Echter zullen ook een aantal digitale activiteiten opnieuw afgebouwd worden, zoals nu reeds het geval is. Zo hebben we ontdekt dat bepaalde meetings perfect en heel efficiënt online verlopen, maar hebben we ook mogen ervaren dat andere meetings hierdoor net minder makkelijk verlopen. Ook missen we het sociale contact. Volledig thuiswerken is dus zeker niet het nieuwe normaal.

Om de juiste beslissingen te nemen bij de digitale transformatie van je bedrijf is het belangrijk om de volledige workflow van je onderneming, alsook de administratie uit te tekenen. Hierbij dienen alle knelpunten in de bedrijfsprocessen geanalyseerd te worden. Voor elk knelpunt zoek je een digitale oplossing. Besteed bij de keuze van de software ook voldoende aandacht dat de verschillende softwaretools met elkaar communiceren zodat je één geïntegreerd platform hebt. Maak als ondernemer de juiste keuze van proven software en laat je hierbij ook ondersteunen waar nodig. Ben je van plan om een belangrijk digitaal transformatieproject uit te voeren dat op korte termijn ook wordt geïmplementeerd? Vergeet dan zeker niet om eens een kijkje te nemen op de website van VLAIO. Er is namelijk een subsidie voor digitale transformatieprojecten waarbij de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen wil steunen. Het doel van deze subsidie is ervoor te zorgen dat je beroep kan doen op een externe dienstverlener zodat de digitale transformatie succesvol kan verlopen. De vereiste is wel dat je samenwerkt met een externe dienstverlener, al dan niet in combinatie met inzet van je eigen personeel.

Bedrijven die reeds een digitale transformatie zijn ondergaan voor de Coronacrisis zullen daar nu zonder enige twijfel de vruchten van plukken. Deze crisis zal ons ons later ook herinneren aan het moment waarop de digitalisering in sneltempo werd doorgevoerd bij vele bedrijven om zo hun dagdagelijkse taken te kunnen blijven uitoefenen.

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


corona update

Nieuwe corona-steunmaatregel: ondersteuningspremie

Nieuwe corona-steunmaatregel: ondersteuningspremie

corona update

Na de geleidelijke heropstart van vele sectoren, ondervinden ondernemingen nog steeds hinder. Het garanderen van de veiligheid geeft tot gevolg dat men niet met volle capaciteit kan werken. De Vlaamse overheid heeft als oplossing hiervoor ‘de corona ondersteuningspremie’ gecreëerd, zijnde een eenmalige premie van 2.000, 00 EUR. Voor mensen die een bijberoep uitoefenen bedraagt deze 1.000, 00 EUR.Om in aanmerking te komen voor deze nieuwe ondersteuningspremie moet men aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je bent een onderneming die steeds open was of recent geopend is, met een omzetdaling van 60%. Dit verlies moet geleden zijn t.o.v. periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode in 2019:
  –   Je bent een onderneming die initieel niet moest sluiten en je kwam in aanmerking  voor de corona compensatiepremie dan dien je het omzetverlies te vergelijken met de periode van 1 mei 2020 tot 31 mei 2020 met dezelfde periode vorig jaar.
  –   Je bent een onderneming die verplicht was te sluiten en je kwam in aanmerking voor de corona hinderpremie, dan moet je het omzetverlies vergelijken met de periode van vorig jaar die overeenstemt met de eerste maand na heropening. De volgende heropeningsdata worden in aanmerking genomen:

  18 april 2020:  Doe-het-zelfzaken en tuincentra

  20 april 2020:  Dierenpensions/-hotels

  4 mei 2020:  Stoffenwinkels

  11 mei 2020:  Detailhandel

  18 mei 2020: Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, …), sportaccommodaties, musea, dierentuinen, …

  8 juni 2020:  Horeca en toerisme

  1 juli 2020: Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s, casino’s en speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, publiek toegankelijke zwembaden, feestzalen, ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden.

  Indien je bijvoorbeeld met ingang vanaf 8 juni 2020 terug aan de slag kon dien je de periode 8 juni 2020 – 8 juli 2020 te vergelijken met de periode 8 juni 2019 – 8 juli 2019.

  –   In alle gevallen geld dat de onderneming effectief terug open is en haar activiteiten heeft heropgestart voor 20 juli 2020.

 

 • De volgende (rechts)personen komen in aanmerking voor deze premie:
  –   Zelfstandige in hoofdberoep
  –   
  Zelfstandig in bijberoep met een inkomen in 2019 van minstens 13.993, 78 EUR
  –   
  Zelfstandig in bijberoep met een inkomen in 2019 tussen 6.996, 89 EUR en 13.993, 78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld.
  –   
  Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid naar privaat recht, een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut, een vereniging met economische activiteit die minstens 1 voltijdsequivalent personeelslid tewerkstelt.

 

 • Uiteraard dient de onderneming, net zoals voor de andere premies, over een actieve exploitatiezetel beschikken in Vlaanderen.

 

 • Deze premie bedraagt 2.000, 00 EUR voor ondernemingen en 1.000, 00 EUR voor zelfstandigen in bijberoep. Je kan per exploitatiezetel een hinderpremie ontvangen, voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één personeelslid voltijds wordt tewerkgesteld. Elke onderneming kan maximaal vijf premies ontvangen.

 

 • Opgelet: bepaalde ondernemingen komen niet in aanmerking voor de ondersteuningspremie zoals holdings, patrimoniumvennootschappen, managementvennootschappen, vennootschappen die een schuld hebben ten aanzien van VLAIO wegens terugvordering van de hinder- of compensatiepremie, alsook ondernemingen die nog niet op 1 mei 2020 opgestart waren.

Samenvattend: Indien je als onderneming ondertussen terug aan de slag bent, maar ten gevolge van het gebrek aan volle capaciteit een omzetverlies lijdt van 60 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, vergeet dan zeker niet de ondersteuningspremie aan te vragen via VLAIO voor 15 augustus 2020.

Bekijk alle nieuwsberichten


update relance maatregelen

Zomer-update: relancemaatregelen

update relance maatregelen

Zomer-update: relancemaatregelen

Hoewel het leven stilletjes aan terug zijn normale gang gaat zinderen de effecten van de coronacrisis in de ondernemingswereld nog na.

Daarom bundelt Mon3aan voor jou de steunmaatregelen nogmaals samen om met een gerust gemoed aan de zomer te kunnen beginnen.

Fiscale relancemaatregelen

Momenteel is een belangrijk wetsontwerp hangende in het parlement. Dit wetsontwerp voorziet namelijk in een pakket aan fiscale maatregelen om de impact van de coronacrisis te temperen.

 1. De eerste maatregel betreft een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De doorstorting zou gelijk zijn aan 50 % van het verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus, en de totale bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020.

Deze steunmaatregel is uiteraard aan voorwaarden onderworpen:

 • De werkgever moet gedurende minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus;
 • De vrijstelling is pas van toepassing op de bedrijfsvoorheffing na de toepassing van de andere steunmaatregelen in het kader van de bedrijfsvoorheffing. Een eventueel saldo is overdraagbaar;
 • Maximum 20 miljoen euro per werkgever voor de drie weergegeven maanden;
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de vrijstelling indien de vennootschap dividenden uitkeert, een kapitaalvermindering verricht of een inkoop eigen aandelen organiseert binnen de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020, of indien de vennootschap over een participatie beschikt in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs.
 1. Voor KMO’s wordt de investeringsaftrek verhoogd tot 25 % voor vaste activa die worden verworven tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. De termijn van overdraagbaarheid van de investeringsaftrek voor investeringen gedaan in 2019 wordt verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken.
 2. Er werd ook een Tax shelter regeling op maat voorzien voor KMO’s die werden getroffen door de coronacrisis. De KMO’s kunnen een bedrag van maximaal 250.000,00 EUR ophalen bij burgers voor zover zij gedurende de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020 een omzetdaling hebben gekend van minimaal 30 %.

De verworven aandelen mogen niet meer dan 30 % van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen. Inbreng in natura wordt uitgesloten, alsook de combinatie met het verwerven van werkgeversaandelen of Tax shelter voor startende ondernemingen.

De belastingvermindering voor de burgers die aandelen verwerven bedraagt 20 %, is beperkt tot 100.000, 00 EUR en is overdraagbaar naar de drie volgende belastbare tijdperken. De aandelen moeten voor een periode van 5 jaar worden aangehouden.

Ook hier is voorzien dat er geen gebruik kan gemaakt worden van de maatregel zo er dividenden worden uitgekeerd, een kapitaalvermindering wordt doorgevoerd of een inkoop eigen aandelen wordt georganiseerd.

 1. Het BTW-voorschot van december 2020 dient niet te worden betaald. De verschuldigde belasting voor de laatste aangifteperiode zal pas ten laatste op de 20ste dag van de maand die volgt op de aangifteperiode volledig worden betaald.
 2. De belastingvermindering voor giften in de personenbelasting wordt verhoogd naar 60 % in plaats van 45 %.
 3. Om de evenementensector verder te ondersteunen zijn de receptiekosten tijdelijk voor 100 % aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, dit voor uitgaven gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Er werd ook voorzien in een consumptiecheque die door de werkgever kan aangeboden worden aan de werknemers. Deze cheques vormen geen belastbaar inkomen voor de werknemer en zijn voor de werkgever volledig aftrekbaar als beroepskost. De cheques kunnen worden aangeboden tot 31 december 2020.

 1. Dit wetsontwerp is nog niet definitief en kan eventueel nog gewijzigd worden. Mon3aan volgt dit uiteraard verder voor u op.

 

Relancemaatregel voor zelfstandigen

 1. Om de opstart van zelfstandigen te ondersteunen werd voorzien in een relance-overbruggingsrecht.

Om recht te hebben op dit overbruggingsrecht moeten volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

 • Op 3 mei 2020 was de activiteit nog beperkt of verboden;
 • De activiteit mag nu worden uitgevoerd gedurende de volledige kalendermaand zonder beperkingen (behalve social distancing);
 • Er is een omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10 % in vergelijking met dezelfde periode in 2018 of 2019;
 • De zelfstandige mag tijdens de maand waarin dit specifieke overbruggingsrecht wordt aangevraagd geen recht hebben op een andere (tijdelijke) overbruggingsrecht.

Het relance-overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 EUR of 1.614,10 EUR met gezinslast.

Voorafbetaling

 1. Tot slot vestigen we de aandacht op de voorafbetalingen die voor 10 juli 2020 dienen te gebeuren.

Naar aanleiding van de coronacrisis werden de percentages voor het derde en het vierde kwartaal verhoogd zodat het uitstellen van de voorafbetaling minder nadelig is. Voor wat de vennootschapsbelasting betreft is het zo dat de percentages variëren naargelang er al dan niet dividenden worden uitgekeerd.

Hieronder een overzicht van de percentages:

Bekijk alle nieuwsberichten