bedrijfswagen

Ondernemingen betalen extra belasting op bedrijfswagen mét tankkaart

ONDERNEMINGEN BETALEN EXTRA BELASTING BIJ BEDRIJFSWAGEN MÉT TANKKAART

Ondernemingen die een bedrijfswagen ter beschikking stellen met tankkaart aan hun werknemers of bedrijfsleiders voor privégebruik, zullen vanaf 2017 een extra belasting moeten betalen.

De tankkaart moet in ruime zin geïnterpreteerd worden, ook de terugbetaling van private tankbonnetjes vallen hieronder.

Wijziging berekeningsbasis

Tot eind 2016 mochten de persoonlijke bijdrage in mindering gebracht worden van de berekeningsbasis voor de verworpen uitgave: (VAA – Persoonlijke bijdrage) x 17%.
Vanaf 2017 zal de basisgrondslag bestaan uit het volledige bedrag van het voordeel alle aard, ongeacht de persoonlijke bijdrage van de genieter.

Impact voor de onderneming?
 Wanneer uw werknemer of bedrijfsleider een bedrijfswagen zonder tankkaart ter beschikking krijgt, en deze ook privé mag gebruiken, zal de vennootschap 17% van het voordeel van alle aard toevoegen aan haar verworpen uitgaven (art. 198, § 1, 9° WIB 92).
=> Wordt er ook een tankkaart ter beschikking gesteld zal het percentage stijgen van 17% naar 40%.
Door deze stijging zal ook de minimumbelasting voor vennootschapen 40% bedragen van het voordeel alle aard. De wijziging leidt dus naar een hoger minimaal belastbaar resultaat voor de onderneming.

Impact voor de genieter? 
Voor de genieter zal er niets wijzigen.
De persoonlijke bijdrage mag nog steeds in mindering gebracht worden van het te belasten voordeel alle aard (art. 36, § 2, lid 10 WIB 92).

Bekijk alle nieuwsberichten

kwartaalaangifte afgeschaft

Afschaffing kwartaalaangifte vanaf 1 april 2017

Afschaffing kwartaalaangifte vanaf 1 april 2017

Minister van financiën Johan Van Overtveldt schaft betalingen van de kwartaalvoorschotten af. Deze wijziging werd in de beleidsnota van de minister opgenomen in het kader van een verdere vereenvoudiging van btw-regelgeving en –administratie en zal nu worden uitgevoerd.
Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een btw-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20ste van de tweede en derde maand van elk kwartaal moet er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal worden betaald. Dit geldt ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betalen voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangeven en dus geen btw verschuldigd zijn. Mon3aan zal enkel in deze specifieke gevallen zijn klanten aanraden om geen kwartaalvoorschotten uit te voeren.
Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, zal de kwartaalaangever wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.
Het KB zal op korte termijn gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en voorziet in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017.

Bekijk alle nieuwsberichten

Elsyca logo

Elsyca & zijn business angel

Elsyca & zijn business angel

Mon3aan heeft Elsyca de voorbije jaren bijgestaan op het vlak van financieel management en fiscale optimalisatie (managementrapporteringen, vermindering bedrijfsvoorheffing, activatie O&O en investeringsaftrek voor Onderzoek & Ontwikkeling). Lees hier het verhaal over banden smeden met hun business angel en loslaten.

Bekijk alle nieuwsberichten

nominatie mon3aan exact online

Mon3aan wint innovatie award 2016

MON3AAN WINT INNOVATIE AWARD 2016

Mon3aan wint, één jaar na de start, de Innovatie Award van Exact. Mon3aan combineert innovatieve technologie én persoonlijk advies met het oog op een papierloze administratie én meer tijd voor elke klant. De inzet van het volledige team om dit digitale platform te realiseren wordt op deze manier beloond! De uitreiking van de Exact Cloud Award vond gisteren, 15 november, voor de 2de keer plaats. Uiteraard willen we ook onze klanten bedanken voor het vertrouwen! Bent u ook klaar voor een papierloze administratie? Contacteer ons.

Bekijk alle nieuwsberichten

nominatie mon3aan exact online

Mon3aan is genomineerd!

MON3AAN = GENOMINEERD

Exact reikt voor de 2de keer de Exact Cloud Award uit op 15 november 2016. Dit is de verkiezing voor accountants- en administratiekantoren die innovatie en samenwerking met klanten hoog in het vaandel dragen. Mon3aan is trots genomineerd te zijn voor deze award. Hier maken we binnenkort melding van het behaalde resultaat, intussen blijven we steeds bereikbaar voor alle vragen!

nominatie mon3aan exact online
Bekijk alle nieuwsberichten