Nieuws

Dan nu de beleggerscrisis?

Ten gevolge van de inflatie lijkt het dat de belegger in een crisis is terecht gekomen. Onze koopkracht is immers, ten gevolge daarvan, niet meer wat het geweest is.

Lees meer

Vastgoedeigenaars onder het vergrootglas van de fiscus in 2022

De fiscus viseert dit jaar eigenaars met een aanzienlijk patrimonium aan vastgoed. Dit is wat je moet weten.

Lees meer

Bedrijfsoverdracht: asset deal vs. share deal

Bij een asset deal worden de door de partijen gekozen activa overgedragen, terwijl de overdragende vennootschap de overige bestanddelen zoals andere rechten en verplichtingen behoudt. De share deal daarentegen heeft betrekking op de aandelen van de vennootschap.

Lees meer

Opvolging familiebedrijf

Wat met de familiale opvolging binnen het bedrijf? Geef ik alles weg of werk ik nog mee? Kan ik nog enige controle behouden binnen het bedrijf?

Lees meer

Internationaal ondernemen

Als u maatschappelijk wilt ondernemen moet u verder kijken dan de grens. In het buitenland kunnen er verschillende ethische dilemma’s naar boven komen. Zo’n ethische dilema’s zijn bijvoorbeeld milieuvraagstukken zoals bedrijfsafval.

Lees meer

Heropstartlening

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten.

Lees meer

Het abc van de wederopbouwreserves

Hebben we niet al genoeg op onze reserves geteerd? Tijd voor wederopbouw! Komen we de coronacrisis te boven? Ja hoor, niet teren op onze reserves maar reserves opbouwen is hier de boodschap. De Wet van 19 november 2020 voerde een wederopbouwreserve voor vennootschappen in. Middels deze wet is een bijkomende maatregel genomen binnen de vennootschapsbelasting.

Lees meer

Wat is een fusie/overname?

Fusies en overnames, ook wel gekend als M&A (mergers and acquisitions) vormen een complex gegeven dat in verschillende fases verloopt: waardering van een onderneming, het voeren van onderhandelingen, het uitvoeren van een due diligence onderzoek met dan het afronden…

Lees meer