Fusies en overnames

icon handshake

Fusies en overnames, ook wel gekend als M&A (mergers and acquisitions) vormen een complex gegeven dat in verschillende fases verloopt: waardering van een onderneming, het voeren van onderhandelingen, het uitvoeren van een due diligence onderzoek met dan het afronden van de transactie naar wens van alle partijen als finaal resultaat. Mon3aan Corporate & Finance kan u bijstaan bij alle aspecten van een fusie of overname.

Contacteer ons

FASES

1

Waardering van de onderneming

Wij beschikken over de know how om de waarde van een bedrijf te bepalen aan de hand van verschillende waarderingsmethoden zodat u vanuit een optimale positie de onderhandelingen kan aanvatten. Eens de grote lijnen van de transactie werden uitgetekend kunnen partijen een al dan niet bindende intentieverklaring ondertekenen zodat het due diligence onderzoek kan aangevat worden.

2

Due diligence onderzoek

Tijdens zo’n due diligence onderzoek worden alle risico’s van een onderneming in kaart gebracht en wordt nagegaan of de door de verkoper aangeleverde informatie juist is. Het uitvoeren van een boekenonderzoek is uiterst belangrijk voor de transactie en vormt de basis voor de verdere onderhandelingen. Eventuele risico’s zullen namelijk moeten worden afgedekt in de zogenaamde representations and warranties zodat de betrokkenen later niet voor onaangename verassingen komen te staan.

3

Afronding

Eens het due diligence onderzoek succesvol werd afgerond kan de transactie verder vormgegeven worden: gaan we voor fusie, partiële splitsing, overdracht van aandelen (share deal) of een overdracht van handelsfonds (asset deal)? U hoeft zich geen zorgen te maken over de waslijst aan (juridische) formaliteiten die moeten vervuld worden, u kan dit helemaal door Mon3aan Corporate & Finance laten uitwerken en finaliseren.

Wij zorgen voor:

  • opmaken of nazicht van de letter of intent;
  • uitvoeren of begeleiden bij het due diligence onderzoek;
  • uitwerken van een fusie of splitsing: opmaken van een fusievoorstel of splitsingsvoorstel, opmaken van een splitsingsbalans, begeleiding bij het revisoraal verslag, begeleiding bij het opmaken van de fusieakte, …;
  • opmaken of nazicht van de overeenkomst m.b.t. de verkoop van aandelen of activa;
  • vervullen van formaliteiten na de transactie (ontslag bestuur, verplaatsing zetel, …).

Voorbeeld verloop bedrijfsovername

Indien een ondernemer zijn activiteiten wenst te beëindigen, bekijken wij wat de meest interessante oplossing is: het verkopen van aandelen (share deal) of het verkopen van activa (asset deal). Indien er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een overdracht van aandelen, wordt er eerst overgegaan tot waardering van de aandelen, het in kaart brengen van eventuele risico’s van het bedrijf, analyseren van opportuniteiten, enzovoort. Zodra er een principieel akkoord is tussen partijen wordt een LOI opgesteld waarna het due diligence onderzoek wordt aangevat.

Langs de kant van de verkoper zorgen wij voor de nodige duiding bij de vragen van de potentiële koper en ontzorgen wij de verkoper op dit vlak. Vervolgens zorgen wij voor het opmaken van alle noodzakelijke transactiedocumenten. Onze taak zit er pas op wanneer de volledige transactie werd afgerond.

Overige Corporate & Finance diensten

icon advice

Strategisch & financieel advies

Meer info
icon lightbulb

Bedrijf in moeilijkheden

Meer info
vermogensplanning

Vermogensplanning

Meer info