Vermogensplanning

vermogensplanning

Tijdens het leven van een ondernemer wordt een privé vermogen opgebouwd dat ooit op een dag wordt overgedragen. Deze overdracht wordt het liefst zodanig georganiseerd dat de impact op dat vermogen minimaal blijft en de controle maximaal behouden blijft. De erfbelasting, vroeger successierechten genoemd, speelt een belangrijke rol in dit kader.

Contacteer ons

Wat gaan we doen?

Samen alles bespreken

Alles kan tijdig geregeld worden in het kader van een successieplanning. Samen met ons kan de ondernemer bekijken wat de beste mogelijkheden zijn om zich op deze overdracht voor te bereiden. Daarbij wordt de samenstelling van het vermogen geanalyseerd, alsook de specifieke wensen van de ondernemer.

Maatwerk

Door het uitstippelen van een vermogensplanning creëert u gemoedsrust voor uzelf en uw familie, bespaart u erfbelastingen en kan u de onderneming onverdeeld laten vererven. Een goede vermogensplanning is maatwerk en wordt volledig afgestemd op de individuele noden van de ondernemer.

Successieplanning

Successieplanning is constant in evolutie: niet alleen is er wijzigende wetgeving, maar uw persoonlijke omstandigheden kunnen ook steeds wijzigen. Daarom kan het interessant zijn om de huidige regeling eens te herbekijken en eventueel bij te schaven.

Wij kunnen u bijstaan met gespecialiseerd advies, maar ook het opzetten van de praktische organisatie van de vermogensplanning:

  • successieplanning;
  • advies inzake schenkingen;
  • advies inzake familiaal vermogensrecht;
  • het fiscaal en juridisch structureren van het vermogen (zowel privé vermogen als dat van de onderneming);
  • planning van de overgang van familiale ondernemingen;
  • advies inzake maatschap, stichting, …;
  • oprichting van vennootschappen.

Voorbeeld vermogensplanning

Een ondernemer heeft gedurende reeds lange tijd gewerkt voor diens bedrijf en begint stilletjes aan te denken aan zijn pensioen. Hoe wordt de opvolging binnen de onderneming het best voorbereid? Kan ik het bedrijf overlaten aan de zoon/dochter X en het vastgoed aan zoon/dochter Y zonder problemen? Kunnen de aandelen reeds worden geschonken aan de volgende generatie zonder dat de ondernemer de controle verliest? Wat met de echtgenoot(e)? Wat zal aan wie toekomen mocht er nu iets gebeuren met de ondernemer en hoeveel erfbelastingen zouden er moeten betaald worden? Hoe kan dit geoptimaliseerd worden?

Mon3aan Corporate & Finance beschikt over de tools om deze vragen te beantwoorden en aan de hand daarvan een oplossing op maat van de ondernemer te bieden zodat zowel de ondernemer als diens familie op beide oren kunnen slapen.

Overige Corporate& Finance diensten

icon handshake

Fusies& overnames

Meer info
icon advice

Strategisch &financieel advies

Meer info
icon lightbulb

Bedrijf in moeilijkheden

Meer info