internationale vrouwendag

Internationale vrouwendag

INTERNATIONALE VROUWENDAG: WE LATEN EEN MEDEWERKER VAN MON3AAN AAN HET WOORD

Van Advocate naar Corporate & Finance Juriste en Partner

internationale vrouwendag

Op zo’n dag als vandaag, Internationale vrouwendag, vind ik het enorm belangrijk om andere vrouwen te inspireren en te steunen. Daarom ga ik jullie meer vertellen over mijn reis van stagiaire naar Advocate tot Juriste bij Mon3aan en mijn groei als Partner binnen Mon3aan Corporate & Finance.

Ik ben Kimberley en bij Mon3aan Corporate & Finance vervul ik de functie Fiscaal Jurist.
Ik heb een master in de rechten behaald met een specialisatie in het publiek recht en sinds 1 april 2019 maak ik deel uit van het Mon3aan-team.

1

Van stagiaire naar advocate

Gedurende mijn stage als advocaat heb ik nog een master-na-master Vennootschapsrecht behaald. Na mijn stage heb ik nog een tweetal jaar gewerkt in een advocatenkantoor. Daar behandelde ik voornamelijk dossiers in het vennootschapsrecht en het fiscaal recht. Dit waren steeds geschillen die voor de rechtbank moesten ‘uitgevochten’ worden.

Aangezien ik niet langer voldoening haalde uit mijn job als advocaat ging ik opzoek naar een nieuwe uitdaging, eentje waar ik het verschil kon maken van in het begin. Daarom sprak de functie van bedrijfsjurist mij aan. Gezien mijn interesse in het fiscaal recht leek een job binnen een accountancy kantoor mij een interessante mogelijkheid.

Ik had verschillende sollicitaties lopen maar bij Mon3aan had ik meteen een goede klik. Er werd mij de kans aangeboden om helemaal vanaf nul een legal afdeling op te richten binnen een accountancy kantoor waarbij ik de klanten op juridisch vlak diende te ondersteunen. Het feit dat Mon3aan beschikte over een jong, dynamisch en overwegend vrouwelijk team was doorslaggevend. Voor mezelf vind ik het immers belangrijk om de mogelijkheid te krijgen een mooie carrière uit te bouwen maar met respect voor de work-life-balance.

Er bestaan verschillende soorten fusies.

  • De fusie door overname is de klassieke vorm van een fusie waarbij het vermogen van een vennootschap wordt overgenomen door een andere vennootschap die reeds bestaat.
  • Een fusie door oprichting ontstaat zodra er één of meerdere vennootschappen worden overgenomen door een nieuwe vennootschap die nog moet opgericht worden.
  • Tot slot bestaat er ook nog de geruisloze fusie, meer bepaald de moeder-dochter fusie. Hierbij wordt het vermogen van de dochtervennootschap overgenomen door de moeder die reeds eigenaar was van alle aandelen van de dochter.

2

Juriste bij Mon3aan

Mijn takenpakket bij Mon3aan is zeer uiteenlopend. Zo help ik klanten met kleine juridische issues en geef ik algemeen advies, maar zorg ik ook voor het begeleiden en uitwerken van een bedrijfsoverdracht, een fusie of splitsing, herstructurering van een bedrijf, het opzetten van een owners-buy-out structuur etc.

Bij Mon3aan word ik van in het begin betrokken bij het dossier zodat ik samen met de klant de meest aangewezen oplossing kan uitwerken voor de volgende fase van het bedrijf. Ik heb de afgelopen twee jaar al mooie projecten kunnen verwezenlijken samen met Mon3aan, projecten waar wij echt het verschil hebben gemaakt voor de klant. We vormen de copiloot voor de ondernemer en wanneer je ziet dat de ondernemers er op vooruitgaan haal ik daar haal zelf heel veel voldoening uit.

Verder wordt er bij Mon3aan sterk ingezet op verder persoonlijke ontwikkeling. Daar spelen opleidingen een belangrijke rol. Zo heb ik de mogelijkheid gekregen om een postgraduaat Fiscale Wetenschappen te volgen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel die ik deze zomer zal afronden. Daarnaast volg ik ook op regelmatig seminaries om mijn kennis up-to-date te houden.

3

Mon3aan Corporate & Finance

Als accountancy kantoor heeft Mon3aan steeds van in het begin een duidelijke keuze gemaakt: automatisatie en digitalisatie. Hierdoor kunnen we de klanten meer adviseren. In 2019 heeft Mon3aan besloten om deze adviserende functie verder uit te breiden met de juridische afdeling die Mon3aan Corporate & Finance heet.

Gezien het vele en vooral leuke werk binnen Mon3aan Corporate & Finance werd besloten om deze afdeling wat meer in the picture te zetten en verder uit te breiden.

Toen mij deze zomer werd gevraagd om partner te worden bij Mon3aan Corporate & Finance heb ik geen seconde getwijfeld. Er werd mij de kans geboden om het verhaal van Mon3aan Corporate & Finance verder te schrijven en hier zelf de vruchten van te plukken.

Momenteel leid ik het Corporate & Finance-team en zijn we klaar om deze afdeling volledig op de kaart te zetten. Ondertussen mocht Mon3aan Corporate & Finance ook een bijkomende jurist verwelkomen: Liese Leman

internationale vrouwendag

“Behind every successful woman is a tribe of other successful women who have her back”

Bij Mon3aan wordt er gezorgd voor een goede balans tussen werk en privé. Ik ben eind 2019 mama geworden van een zoontje. Ondanks het vele werk kan ik toch meer dan voldoende tijd vrijmaken voor mijn gezin en hier volop van genieten.

Een glazen plafond kennen we dus niet bij Mon3aan. Vele van onze ladies hebben leidinggevende functies en gezien mijn toetreding als partner van Mon3aan Corporate & Finance kan ik alleen maar bevestigen dat bij Mon3aan de kennis, knowhow en inzet wordt beloond.

Al onze ladies vormen een hecht team dat elkaar echt steunt op verschillende vlakken.

Wil je graag meer weten over werken bij Mon3aan? Neem dan contact op met ons en verstuur jouw sollicitatie.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Kimberley Cabo
Fiscaal Juriste

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be


corona maatregelen

Wat is een fusie/overname?

Wat is een fusie/overname?

meeting collega's

Fusies en overnames, ook wel gekend als M&A (mergers and acquisitions) vormen een complex gegeven dat in verschillende fases verloopt: waardering van een onderneming, het voeren van onderhandelingen, het uitvoeren van een due diligence onderzoek met dan het afronden van de transactie naar wens van alle partijen als finaal resultaat.

Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder fusies? We leggen uit wat een fusie is, welke soorten er zijn, welke formaliteiten er nageleefd moeten worden en waar je op moet letten.

1

De definitie van een fusie

We spreken van een fusie zodra het volledige vermogen van een vennootschap samen met al haar rechten en verplichtingen overgaat in een andere vennootschap, waardoor de aandeelhouders van de overgedragen vennootschap aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap. De overgedragen vennootschap ondergaat een ontbinding zonder vereffening waardoor deze ophoudt te bestaan.

Er bestaan verschillende soorten fusies.

  • De fusie door overname is de klassieke vorm van een fusie waarbij het vermogen van een vennootschap wordt overgenomen door een andere vennootschap die reeds bestaat.
  • Een fusie door oprichting ontstaat zodra er één of meerdere vennootschappen worden overgenomen door een nieuwe vennootschap die nog moet opgericht worden.
  • Tot slot bestaat er ook nog de geruisloze fusie, meer bepaald de moeder-dochter fusie. Hierbij wordt het vermogen van de dochtervennootschap overgenomen door de moeder die reeds eigenaar was van alle aandelen van de dochter.

2

Welke formaliteiten moeten er worden nageleefd?

Voor het voltrekken van een fusie dienen een aantal formaliteiten te worden nageleefd. Zo zal het bestuur van de betrokken vennootschappen een fusievoorstel moeten opmaken. Dit fusievoorstel moet minimaal zes weken voor het verlijden van de notariële akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het bestuur van de vennootschappen zal ook een verslag dienen op te stellen met betrekking tot de geplande fusie. In sommige gevallen dient een bedrijfsrevisor een controleverslag op te stellen over het fusievoorstel en de ruilverhouding van de aandelen. Tot slot dient de notaris de fusieakte te verlijden.

3

Waar moet je op letten?

Bij fusies zijn de ruilverhoudingen zeer belangrijk. Dit zijn ruilverhoudingen tussen het aantal nieuwe aandelen die de aandeelhouders verwerven in ruil voor hun aandelen in de overgedragen vennootschap. De belangen van de aandeelhouders moeten gerespecteerd worden en het is al zeker niet de bedoeling dat het aandelenpakket ten gevolge van de fusie zou gaan verwateren.

Wil je graag meer weten over fusies? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat Corporate & Finance omvat?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Team Mon3aan

Kimberley Cabo

Fiscaal Juriste

  • kimberley.cabo(at)mon3aan.be

  • 09 247 47 65

 

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be