Referenties

“Mon3aan is meer dan een boekhouder, zij slagen erin om als team naar buiten te komen, met elk zijn specialiteit. Günther kijkt zowel naar de onderneming en de privésituatie, om op basis hiervan de beste oplossingen te kunnen bieden.”

— Dave Hellings, Toucourt
Exact_Online_Gouden_Luca

Wij hebben de Gouden Luca in ontvangst mogen nemen!

In december 2021 hebben wij de Gouden Luca van level 4 (het hoogst haalbare level) van Exact Online in ontvangst mogen nemen. We zijn erg trots op deze mooie erkenning en kijken uit naar onze verdere samenwerking in de toekomst!

overbruggingsrecht

Uitkering overbruggingsrecht

Wat houdt het overbruggingsrecht in en komt u zelf in aanmerking om deze steun aan te vragen? Al uw vragen worden beantwoord in deze blog. Lees snel verder!

Read More

renovatie- en herstellingswerken

Afschaffing btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken aan 6%

De attesteringsverplichting voor aannemers wordt ingeruild voor een verklaring op de factuur die de opdrachtgever moet controleren. Ontdek hier meer info!

Read More

dividenden

VVPR-BIS DIVIDENDEN – Nog actie te ondernemen?

Kleine vennootschappen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd tarief roerende voorheffing bij de uitkering van dividenden. Ontdek hier meer info!

Read More

begrotingsakkoord

Nieuw begrotingsakkoord – voordelen voor werknemers

Geprikkeld door het begrotingsakoord? In deze blog ontdek je alle voordelen voor werknemers!

Read More

sociale-fiscale-schulden-aannemers

Controle op fiscale en sociale schulden bij aannemers

Als opdrachtgever voor werken is het verplicht om de aannemer te controleren op sociale en fiscale schulden op het moment van betaling.

Read More

Autofiscaliteit – Ingrijpende wijzigingen

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe norm, namelijk de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Deze norm kan een grote impact hebben op de autofiscaliteit.

Read More

relance overuren

Relance overuren

Het sociaal akkoord 2021 voorziet dat er maximum 220 vrijwillige overuren mogelijk zullen zijn per kalenderjaar per werknemer, en dit sinds 1/7/2021 voor alle sectoren. Concreet zijn dat maximum 100 uren van het basiscontingent “gewone” vrijwillige overuren. Daarbovenop komen 120 extra vrijwillige overuren, die men de ‘relance-overuren’ noemt.

Read More

share deal of asset deal

Bedrijfsoverdracht: asset deal vs. share deal

Bij een asset deal worden de door de partijen gekozen activa overgedragen, terwijl de overdragende vennootschap de overige bestanddelen zoals andere rechten en verplichtingen behoudt. De share deal daarentegen heeft betrekking op de aandelen van de vennootschap.

Read More

belastingsaangifte 2021

Belastingaangifte

Hoe dien ik mijn belastingaangifte in? Wij hebben het voor jou in het kort samengevat zodat jij het gemakkelijk kan toepassen. Kan je er toch niet aan uit? Dan helpen wij je graag verder.

Read More

liquidatiereserve

Liquidatiereserve

Vanaf aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) kunnen kleine vennootschappen ervoor opteren om jaarlijks een liquidatiereserve aan te leggen. Wat is een liquidatiereserve, wanneer kan het uitgekeerd worden en wat zijn de voor- en nadelen?

Read More