Referenties

“Mon3aan is meer dan een boekhouder, zij slagen erin om als team naar buiten te komen, met elk zijn specialiteit. Günther kijkt zowel naar de onderneming en de privésituatie, om op basis hiervan de beste oplossingen te kunnen bieden.”

— Dave Hellings, Toucourt
Exact_Online_Gouden_Luca

Wij hebben de Gouden Luca in ontvangst mogen nemen!

In december 2021 hebben wij de Gouden Luca van level 4 (het hoogst haalbare level) van Exact Online in ontvangst mogen nemen. We zijn erg trots op deze mooie erkenning en kijken uit naar onze verdere samenwerking in de toekomst!

Onderneming vergroenen door laadpalen

Er zijn fiscale incentives uitgewerkt om de investering van een laadstation bij uw onderneming aan te moedigen. Zo is er zowel een belastingvermindering voor particulieren als een verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen.

Read More

Fiscaal optimaliseren met tax shelter

Wat is Tax shelter? Het is meer dan een fiscale en financiële optimalisatie voor vennootschappen. U ondersteunt ook de culturele sector, meer bepaald de audiovisuele sector en de sector van podiumkunsten.

Read More

blauwdruk

Blauwdruk voor fiscale hervorming – Anno 2022

Er is al jaren sprake van een grote fiscale hervorming. Vincent Van Peteghem heeft een nota voorgesteld om het debat hierover te starten. Lees snel verder hoe de regering het zwaartepunt van de Belgische fiscaliteit wil hervormen.

Read More

Werknemer aan het woord: Het verhaal van KMO-Adviseur Jonas

Onze KMO-Adviseur Jonas vertelt hoe hij bij Mon3aan terecht kwam en wat zijn job bij Mon3aan zo boeiend maakt.

Read More

Loonoptimalisatie: Hoe kan je de lonen van je werknemers optimaliseren?

De verloning van jouw werknemers is enorm belangrijk. Door de manier waarop je je werknemers verloond te optimaliseren, kan je als werkgever heel wat kosten sparen.

Read More

Wat met de interesten van een lening om dividenden uit te keren?

Een vennootschap kan een lening aangaan om zich in de mogelijkheid te stellen, dividenden uit te keren aan haar aandeelhouders. De vraag die zich daarbij stelt: Zijn de interesten aftrekbaar als beroepskost?

Read More

Dan nu de beleggerscrisis?

Ten gevolge van de inflatie lijkt het dat de belegger in een crisis is terecht gekomen. Onze koopkracht is immers, ten gevolge daarvan, niet meer wat het geweest is.

Read More

Vastgoedeigenaars onder het vergrootglas van de fiscus in 2022

De fiscus viseert dit jaar eigenaars met een aanzienlijk patrimonium aan vastgoed. Dit is wat je moet weten.

Read More

Van droom naar werkelijkheid – Een onderneming starten in de horecasector

Er zijn heel wat zaken waar een horecaonderneming aan moet voldoen, nog meer dan andere bedrijven worden ze blootgesteld aan allerlei voorschriften, vergunningen, regels en verplichtingen.

Read More

Terugbetaling werkelijke kosten vanaf 2022

Vanaf 2022 zijn werknemers en bedrijfsleiders verplicht om alle terugbetaalde kosten op te nemen in de fiscale fiches.

Read More