Afschaffing btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken aan 6%

De attesteringsplicht wordt vereenvoudigd en verschoven

Als aannemer heb je een attesteringsplicht voor renovatie- en herstellingswerken aan woningen die vallen onder het verlaagde BTW-tarief van 6%. Om dit tarief te kunnen genieten, moet de woning (hoofdzakelijk) privé worden gebruikt, moet de woning ouder zijn dan 10 jaar, enz.

Als bewijs dat alle voorwaarden zijn voldaan én om het tarief te kunnen toepassen op de factuur, moet de opdrachtgever een door hem ondertekend attest aan de aannemer bezorgen. De aannemer dient op zijn beurt dit attest goed bij de factuur te bewaren als bewijs (btw-controle). Zonder dit attest is de aannemer aansprakelijk voor het eventueel verkeerd gebruiken van het verlaagd BTW-tarief.

Een verplicht model is niet voorhanden, waardoor er wel meerdere voorbeelden circuleren waaronder één van de bouwfederatie zelf.

De wetgever heeft nu voorzien in een administratieve vereenvoudiging, doch ook een verschuiving van verantwoordelijkheid naar de opdrachtgever toe.

Vanaf 1 januari 2022 – Weg met het attest!

De attesteringsverplichting wordt ingeruild voor een verklaring op de factuur. Volgens het wetsontwerp MOET deze uitgebreide verklaring er zo uit zien:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

  1. De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste vijftien of tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken.
  2. De woning wordt, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning gebruikt.
  3. De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer.”

Opvallend is dat de verantwoordelijkheid m.b.t. de toepassing van het juiste BTW-tarief bij de opdrachtgever komt te liggen. Het is dus aan de opdrachtgever om na te gaan of het juiste BTW-tarief vermeld staat op de factuur en indien nodig tijdig te protesteren.

Indien bij controle wordt opgemerkt dat het verlaagde BTW-tarief verkeerdelijk werd toegepast, zal de opdrachtgever, én dus niet langer de aannemer, hierop aangesproken worden.

Overgangsregeling

Alhoewel de wijziging van toepassing is vanaf 1 januari 2022, mogen de aannemers nog hun huidig attest gebruiken tot 30 juni 2022 zodat deze laatste de tijd hebben om hun administratie aan te passen.

Minder papier, dat kan Mon3aan enkel toejuichen! Wil je graag meer weten over de btw-regeling voor renovatie- en herstellingswerken? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…