Nieuw begrotingsakkoord – voordelen voor werknemers

Geprikkeld door het begrotingsakkoord?

Akkoord, onze voorgaande post over het Begrotingsakkoord was kort door de bocht.

Akkoord, u als werknemer verdient net dat beetje meer aandacht.

Akkoord, zei de regering, die werknemers zullen we wat meer in de watten leggen.

Bent u akkoord? Lees dan even mee.

De ‘menslievende’ maatregelen uit het begrotingsakkoord.

Verlaging lasten voor werknemers

Via de werkbonus en het inperken van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid (BBSZ) worden de lasten voor werknemers verlaagd, wat neerkomt op 50 euro extra netto per jaar voor een alleenstaande met een beperkt loon en 150 euro voor een koppel.

Die lastenverlaging van 225 miljoen wordt gefinancierd via extra inkomsten uit tabak, een vliegtaks en een hervorming van het systeem voor het niet-doorstorten van de bedrijfsvoorheffing.

Zoals aangekondigd meer nettoloon dus!

Re-integratie voor langdurige zieken

Langdurige zieken die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie naar het werk zouden tot 2,5% van hun uitkering kunnen verliezen.

Om ervoor te zorgen dat ondernemingen met meer dan 50 werknemers hun sociaal klimaat in de hand houden, zullen ook ondernemingen sancties kunnen oplopen. Als zij bovenmatig veel langdurige zieken in dienst hebben die jonger zijn dan 55 jaar, kunnen zij gesanctioneerd worden met een bijkomende 2,5% werkgeversbijdrage.

Afschaffing ziektebriefje

Hoera, een dagje echte respijt als je ziek valt! Voor die eerste dag afwezigheid zal je niet langer het angstzweet op het voorhoofd krijgen als er geen plekje bij de huisdokter beschikbaar is. Er is immers geen verplichting meer om een doktersbriefje te hebben op de eerste dag ziekte. Maar de mogelijkheid op misbruik wordt wel ingeperkt, want deze regel geldt maar voor maximaal 3 dagen afwezigheid per jaar.

Op deze regeling geldt een uitzondering voor kmo’s. Zij hebben de keuze om de werknemer al dan niet te verplichten een ziektebriefje voor te leggen bij de eerste dag afwezigheid wegens ziekte.

Hoe flexibel ben jij?

De regering biedt de mogelijkheid om een volledige werkweek van 38 uur op 4 dagen in te voeren vereenvoudigen. De sociale partners zullen nauw betrokken worden bij de uitvoering van deze maatregel.

De fiscale maatregelen uit het begrotingsakkoord

Verhoging fiscale aftrek voor kinderopvang

De fiscale aftrek voor kinderopvang wordt opgetrokken van 13 EUR naar 14 EUR per dag per kind. Dit is echter een maatregelen met een beperkte impact, aangezien dit bedrag voor 2022 alleszins al naar 13,7 EUR zal stijgen.

Verhuur van gemeubelde logies door private eigenaars voortaan met toepassing van de btw

Verhuurders van gemeubelde kamers met bijkomende diensten, denk maar aan de Airbnb’s, kunnen voortaan niet langer kiezen voorde btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Dit om de oneerlijke concurrentie met de hotelsector tegen te gaan.

Minnelijke schikking

De afkoopsom betaald in het kader van bepaalde minnelijke schikkingen zou niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Minnelijke schikkingen zullen dus niet meer als beroepskost kunnen worden ingebracht.

Strijd tegen fiscale fraude

In de strijd tegen fiscale fraude zullen multinationals meer worden gecontroleerd op fiscale fraude, met als doel te zorgen voor een betere inning van belastingen.

Wil je graag meer weten over het begrotingsakkoord? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…