Heropstartlening

heropstartlening

De Heropstartlening. Niet het resultaat van louter palaverende politiekers, maar een instrument gekneed en gevormd door de samenwerking van vele prominente figuren in het bedrijfsleven. Zelfs de Beroepsfederatie van Kermisexploitanten kwam eraan te pas. De heropstartlening is zo een schot in de roos. Ding, ding, ding vooral de kleinere zelfstandigen zijn de winnaars.

Uit de gerapporteerde impact van COVID-19 op de wekelijkse omzet, uitgesplist naargelang de grootte van de onderneming blijkt dat gedurende de hele crisisperiode de zelfstandigen en de kleinste ondernemingen de zwaarste omzetverliezen lijden.

1

Nood aan kredieten

De kredietverlening bleef weliswaar op peil, maar is anderzijds geen silver bullet gebleken voor zelfstandigen en kmo’s. De Europese Commissie heeft op 26 april 2021 haar fiat gegeven voor de heropstartlening van de Vlaamse regering. Die moet ondernemingen de kosten helpen dragen van hun heropstart na de coronacrisis.

Het water staat immers aan de lippen. Financiering op korte termijn is noodzakelijk. De heropstartlening tracht hieraan gemoed te komen en biedt perspectief.

2

Voor wie is de heropstartlening?

Enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis (situatie 31/12/2019) komen in aanmerking. De onderneming dient wel haar exploitatiezetel te hebben in het Vlaamse Gewest. De onderneming moet actief zijn, niet gevat door een insolventieprocedure, geen RSZ-dagvaarding hebben en geen openstaande schulden hebben bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

Voor welke rechtsvormen is het van toepassing?

De leningen worden toegekend op het niveau van de onderneming of vennootschap met volgende rechtsvormen:

  • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  • een vennootschap van privaatrecht met rechtspersoonlijkheid;
  • een vereniging zonder winstoogmerk;
  • een buitenlandse onderneming met een juridisch statuut dat gelijkwaardig is aan de drie voorgaande rechtsvormen.
3

Waarom?

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten.

4

Bedrag

De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1 procent. De omvang van de heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden. De terugbetalingen gebeuren vanaf de 12de maand na datum van de leningsovereenkomst. De heropstartlening heeft een minimumbedrag van € 10.000 en een maximumbedrag van € 750.000.

5

Aanvragen

Een aanvraag voor een heropstartlening kan enkel online ingediend worden. Indien de aanvraag ontvankelijk is, stuurt VLAIO de gegevens door naar  PMV/z-Leningen nv voor de opmaak van de leningsovereenkomst. Meer informatie over het aanvragen van de heropstartlening kan je vinden op VLAIO.

De heropstartlening is realiteit. Een belangrijk instrument in de corona-maatregel-draaimolen.  De ondernemer die een lening nodige heeft om handelsgoederen aan te kopen bij zijn (zoveelste) heropstart kan hier nuttig gebruik van maken.

Wil je graag meer weten over de heropstartleningen? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat Corporate & Finance omvat?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Liese Leman

Liese Leman

Juriste

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be