mon3aan - Corporate & Finance

De kleine lettertjes met een grote impact

Zo nu en dan moeten we spijtig genoeg vaststellen dat een onderneming (nog) niet beschikt over algemene voorwaarden. U stelt uw klantenrelaties op prijs, maar u heeft geen oog voor algemene voorwaarden? Eigenaardig… Algemene voorwaarden zijn immers een waardevol onderdeel van een contractuele relatie, al is het maar omdat ze informatie en rechtszekerheid bieden over de specifieke voorwaarden van de handelsrelatie.

Zoals altijd zal een goede redactie van algemene voorwaarden van cruciaal belang zijn om er ook effectief voordeel uit te halen.

Algemene voorwaarden = rechtszekerheid

Algemene voorwaarden zijn slechts bindend wanneer de medecontractant er effectief kennis van genomen heeft of minstens de kans gekregen heeft om er kennis van te nemen.

Indien er geen verweer volgt, wordt men geacht akkoord te gaan met de inhoud ervan.

Let echter op, een automatische goedkeuringsclausules opnemen in de voorwaarden is wettelijk gezien niet toegestaan. Denk maar aan: ‘De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.’ Dergelijke clausule kan dan wel geldig zijn bij een webshop als men een vinkje moet aanklikken en daarbij ook de algemene voorwaarden op dat ogenblik kan doornemen, dergelijke bepaling is absoluut nietig indien dit gewoon op de website van de onderneming voorkomt waar de klant fysiek een bestelling plaatst bij de onderneming en die op dat ogenblik niet op attent wordt gemaakt dat er algemene voorwaarden op de relatie van toepassing zijn.

Wettelijke grenzen

Het opstellen van algemene voorwaarden is maatwerk en dient met de nodige aandacht en zorg te gebeuren. Een ‘template’ van algemene voorwaarden is onbestaande. Daar waar sommige bepalingen afdwingbaar zullen zijn ten aanzien van handelaars, kunnen dezelfde bepalingen niet ingeroepen worden ten aanzien van consumenten.

Bij de opmaak dient men rekening te houden met diverse wetten:
– Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de verplichte vermeldingen;
– Het Wetboek van economisch recht met betrekking tot de verboden bedingen;
– Het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het bewijsrecht;
– …

De algemene voorwaarden dienen dan ook mee te evolueren aangezien de wet ook niet stilstaat.

Topic onbetaalde facturen

Niet gerespecteerde betalingstermijnen, het is voor heel wat bedrijven een blok aan het been. De betaalhygiëne van klanten kan een onderneming redden of nekken.

Het zou ons te ver leiden om alle mogelijke elementen van de algemene voorwaarden uiteen te zetten. We beperken ons tot 1 topic, namelijk de laattijdige betaalde factuur tussen ondernemers.

Bij de redactie van de algemene voorwaarden dient rekening gehouden te worden met de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand. Voorgenoemde wet viseert de betalingspolitiek tussen ondernemingen onderling en heeft dus geen betrekking op laattijdige betaling door consumenten.

De wet verankert een maximum betalingstermijn van 60 dagen. Bedrijven kunnen hiervan onderling niet afwijken. Dat moet vooral de kleinere bedrijven beschermen tegen de grotere spelers die zich weinig aantrekken van betalingstermijnen.

De wet zorgt er tevens voor dat geen ingebrekestelling nodig is om aanspraak te maken op interesten. Tussen ondernemingen gelden automatisch hoge verwijlintresten (10,5 % in 2022). De schuldenaar heeft wel nog de mogelijkheid om aan te tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de vertraging in de betaling. Met dergelijke wettelijke bepalingen dient men dan ook rekening te houden als men een conventionele schadebedingen opneemt in de algemene voorwaarden.

Conclusie

Algemene voorwaarden lijkten voor sommigen overbodig, of worden gereduceerd tot een “voddeke” papier. Onterecht. Goede algemene voorwaarden zijn het sluitstuk van een moderne, vooruitziende onderneming.

Vragen hierover? Neem contact op met Mon3aan Corporate & Finance OF Finsolution!

Heb jij zin om ook bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

Twijfels of vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…