BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN

onroerende goederen buitenland

Voor inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021 zijn er nog geen wijzigingen dus wordt het onroerend goed op dezelfde manier belast als in het verleden (brutohuurwaarde of gelijkaardige waarde als het Belgische K.I. in het buitenland).

Echter, vanaf inkomstenjaar 2021, aanslagjaar 2022 wordt de belastbare grondslag van de inkomsten uit buitenlands vastgoed berekend op basis van dat kadastraal inkomen. Er wordt dus aan die buitenlandse onroerende goederen een kadastraal inkomen toegekend waardoor er geen onderscheid meer zou mogen bestaan tussen een in België gelegen onroerend goed of een in het buitenland gelegen onroerend goed.

Het kadastraal inkomen wordt vastgesteld door de Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere Kadaster) en zij betekent het kadastraal inkomen aan de burger. Om het kadastraal inkomen van de buitenlandse onroerende goederen te kunnen berekenen, moet elke belastingplichtige de nodige informatie overmaken aan de AOW.

Vanaf 1 januari 2021 geldt daarom de verplichting voor elke belastingplichtige die een zakelijk recht op een in het buitenland gelegen onroerend goed verwerft of vervreemdt, om dit spontaan en uiterlijk binnen de vier maanden na de verwerving of vervreemding te melden bij de Administratie.

Voor aankopen of vervreemdingen tussen 1 januari 2021 tot en met 24 februari 2021 geldt een bijzondere termijn, en moet de aangifte gebeuren uiterlijk op 30 juni 2021. Die aangifte kan worden ingediend via MyMinFin, of via een aangifteformulier dat per e-mail of per brief kan worden aangevraagd bij:

Administratie Opmetingen en Waarderingen

Cel buitenlands KI

Koning Albert II laan 33, bus 459

1030 Brussel

foreigncad@minfin.fed.be

De belastingplichtigen die reeds vóór 1 januari 2021 eigenaar waren (of in het bezit waren van een ander zakelijk recht) van buitenlands vastgoed, hebben echter de tijd om aangifte te doen van dit onroerend goed tot 31 december 2021.

Klanten waarvan de administratie al in het verleden op de hoogte werd gesteld van het buitenlands onroerend goed, hebben een brief ontvangen via MyMinFin met de vraag om dit formulier te bezorgen.

Heb je hier nog vragen over?

Contacteer Mon3aan en wij helpen jou verder!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Caroline Wozny
KMO -Adviseur

Mondriaan Corporate & Finance BV

09 247 47 65
Info(at)Mon3aan.be