Onder de loep: Tax Shelter, en de belastingsparing die het u als vennootschap of natuurlijke persoon oplevert

Tax Shelter, al van gehoord? Vennootschappen, zoals starters en groeiers, kunnen er gebruik van maken om kapitaal in te zamelen en de investeerders kunnen hiermee flink wat fiscaal voordeel opstrijken.

Voor vennootschappen is er de Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten. Met deze fiscale regeling wil de overheid de productie van audiovisuele en cinematografische werken (films, e.d.) aanmoedigen. Gaat u met uw vennootschap in op de Tax Shelter, dan krijgt u daar een ‘beloning’ voor onder de vorm van een belastingvrijstelling, afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag.

De Tax Shelter voor startende en groeiende ondernemingen zijn maatregelen om kapitaal te mobiliseren voor kleine vennootschappen, waarbij de particulier een belastingvermindering verkrijgt.

Het aangaan van een Tax Shelter kan fiscaal dus zeer interessant zijn. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. In dit artikel vat fiscaal adviesbureau Mon3aan deze fiscale gunstmaatregel beknopt voor u samen.

Tax Shelter voor de vennootschapTax Shelter voor audiovisuele werken

De vennootschap (investeerder) dient een raamovereenkomst te sluiten met het productiehuis of eventueel via een tussenpersoon. De te storten sommen moeten uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de raamovereenkomst gestort worden. Op basis van deze overeenkomst kan de investeerder een voorlopige fiscale vrijstelling van de belastbare winst van 356% (voor aanslagjaar 2019) ontvangen van de gestorte sommen.

Daarnaast worden er twee grenzen opgelegd:

 • De eerste grens is dat de vrijstelling niet groter mag zijn dan 50% van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar.
 • De tweede grens is een absoluut maximum bedrag van 750.000 euro.

De definitieve vrijstelling wordt verkregen op basis van het tax shelter-attest. Dit attest moet afgeleverd worden door het productiehuis of tussenpersoon uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend. Indien er geen tax shelter-attest wordt afgeleverd binnen deze termijn, wordt de voorlopige vrijgestelde winst aangemerkt als belastbare winst.

Wat levert het op?

Deze tax shelter levert een fiscaal voordeel op van 5,30% voor aanslagjaar 2019 en een bijkomende premie van intresten op het geïnvesteerde bedrag.

Voorbeeld aanslagjaar 2019

Investering 100.000 euro: 100.000 euro x 356% (vrijstelling) x 29,58% (tarief vennootschapsbelasting) = 105.304,80 euro

Fiscaal voordeel: 5.304,80 euro

Tax Shelter voor de natuurlijke personen: Tax shelter voor startende kleine vennootschappen

Wanneer een belastingplichtige natuurlijke persoon wenst te investeren in kwalificerende startende kleine vennootschappen door kapitaalinbrengen in geld, vergoed in aandelen op naam, dan kan hiervoor een belastingvermindering verkregen worden van 30% voor kleine vennootschappen en 45% voor microvennootschappen van de kapitaalinbreng in de personenbelasting.

Een kleine vennootschap is een startende vennootschap (of starter) de eerste vier jaar vanaf haar oprichting. Er zijn diverse uitgesloten vennootschappen zoals bijvoorbeeld een management- of patrimoniumvennootschap.

Per belastingplichtige wordt het bedrag van de kapitaalinbreng beperkt tot 100.000 euro per jaar. Daarnaast is er voor de investeerder een maximumparticipatie van 30%. Bij een hogere participatie, komt het meerdere niet in aanmerking voor de vermindering.

Wat levert het op?

Een starter kan op deze manier een maximum kapitaal ophalen van 250.000 euro. Voor bijkomende kapitaalinbrengen kan er geen belastingvermindering verkregen worden.

Tax shelter voor groeibedrijven

Vanaf 1 januari 2018 kan een belastingplichtige natuurlijke persoon investeren in kwalificerende groeibedrijven door kapitaalinbrengen in geld, vergoed in aandelen op naam, waarbij er een belastingvermindering van 25% van de kapitaalinbreng in de personenbelasting wordt verkregen.

Een groeiende onderneming (of groeier) is een kleine vennootschap vanaf het vijfde tot en met het tiende jaar na oprichting en zij stelt minstens 10 voltijdse equivalenten via een arbeidsovereenkomst tewerk.

Daarnaast zijn er nog twee groeinormen die éénmalig beoordeeld worden en voldaan moeten zijn:

 • een stijging van gemiddeld 10% per aanslagjaar van de jaaromzet
  of
 • een stijging van ten minste 10% van de voltijdse equivalenten.

Zoals bij de starters worden hier ook diverse vennootschappen uitgesloten, zoals een management – of patrimoniumvennootschap.

Zoals bij de starter wordt de kapitaalinbreng beperkt tot 100.000 euro per belastingplichtige per jaar en de maximumparticipatie van 30% geldt hier ook.

Wat levert het op?

Een groeibedrijf kan maximum 500.000 euro aan kapitaal ophalen. Indien de groeier reeds gebruik gemaakt heeft van de tax shelter voor starters dient het maximum van 500.000 euro verminderd te worden met het reeds opgehaald kapitaal als starter.

Inbreng

De inbreng kan zowel voor starters als groeibedrijven rechtstreeks als onrechtstreeks. Dit kan via een erkend crowdfundingplatform of een financieringsvehikel.

Het belastingvoordeel is pas definitief verworven na vier jaar. De aandelen dienen dus vier jaar onafgebroken aangehouden te worden.

Bedrijfsleider

De investeerder bij de tax shelter voor startende en groeiende ondernemingen mag op het ogenblik van de kapitaalinbreng niet rechtstreeks of onrechtstreeks de bedrijfsleider in de onderneming zijn. Na de inbreng kan de investeerder wel bedrijfsleider van de onderneming worden en behoudt hij het fiscaal voordeel.

Voorbeeld

Investering van 10.000 euro:

 • Fiscaal voordeel Tax Shelter starters microvennootschap: 10.000 euro x 45% = 4.500 euro belastingvoordeel
 • Fiscaal voordeel Tax Shelter starters kleine vennootschap: 10.000 euro x 30% = 3.000 euro belastingvoordeel
 • Fiscaal voordeel Tax Shelter groeiers: 10.000 euro x 25% = 2.500 euro belastingvoordeel

Extra tips:

 1. Tax Shelter voor starters en groeiers
  1. Het fiscaal voordeel in de personenbelasting wordt nog eens verhoogd met de gemeentebelastingen.
  2. Let op! Er dienen wel belastingen betaald te worden in de personenbelasting want het belastingkrediet is niet overdraagbaar noch terug betaalbaar.
  3. Winwinner.be heeft een prachtige website gebouwd waar u alles terug vindt over het tax shelter systeem voor starters en groeiers.
 2. Tax Shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten
  1. Het totaal rendement van het fiscaal voordeel en de rente kan geraamd worden op ongeveer een 10%.
  2. Bezoek de website van Ufund.be waar u simulaties kan maken.
Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…