Belangrijke update: risico’s van non-compliance met UBO-verplichtingen

Naar aanleiding van de nieuwe wet van 5 november 2023 zijn er significante wijzigingen in de handhaving van het UBO-register, wat belangrijke implicaties kan hebben voor je onderneming. Hieronder verkennen we de risico’s van non-compliance en de stappen die je moet nemen om aan de wet te voldoen.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner-register) is een Europese verplichting bedoeld om financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Vennootschappen, maar ook vzw’s en stichtingen, zijn verplicht de identiteitsgegevens van hun uiteindelijke begunstigden te registreren.

Verplichtingen voor je vennootschap

  • Initiële registratie: de eerste registratie moet correct zijn. Hierbij wordt vaak 25% eigendom of stemrecht als indicator gebruikt, maar ook indirecte controle moet worden geregistreerd.
  • Wijzigingen registreren: elke significante wijziging in het UBO moet binnen één maand geregistreerd worden.
  • Jaarlijkse herbevestiging: zelfs zonder wijzigingen moet de informatie jaarlijks worden bevestigd.

Gevolgen van non-compliance

Niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot:

  • Administratieve boetes: boetes variëren van 250 tot 50.000 EUR.
  • Automatische schrapping: niet voldoen kan resulteren in een schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen, wat een stopzetting van activiteiten en onontvankelijkheid van rechtsvorderingen kan betekenen.

Het is cruciaal om je UBO-verplichtingen serieus te nemen en zorg te dragen voor tijdige en accurate registratie en updates. Je kan ook meer informatie hierover vinden op de website van de Vlaamse overheid. Mocht je vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, neem dan contact op met je Mon3aan-adviseur.

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…