RSZ Steunmaatregel – Verlaging loonkost

De regering kent een compensatiepremie aan werkgevers uit de evenementensector en uit bepaalde andere sectoren teneinde deze te ondersteunen en om ontslagen ten gevolge van de COVID-crisis te vermijden door de loonkost van de bezoldigde werknemers te verlagen. De wet werd op 2 februari 2022 aangenomen in de Kamercommissie sociale zaken.

De premie is gelijk aan het bedrag van de verschuldigde netto patronale basisbijdragen voor:

 • hetzij het 2de kwartaal 2021,
 • hetzij het 3de kwartaal 2021,
 • hetzij het 4de kwartaal 2021,

waarbij het meest gunstige bedrag van de 3 wordt toegekend.

De compensatiepremie wordt berekend op alle werknemers en studenten van de betrokken werkgevers, met uitzondering van de flexi-jobs en de specifieke werknemers die niet in de DmfA werden aangegeven, zoals de vrijwilligers.

Voor welke sectoren?

Deze maatregel is van toepassing op de werkgevers uit de privésector en wier hoofdactiviteit zich situeert in:

 • de evenementensector;
 • de sector van de discotheken en dancings;
 • de binnenspeeltuinen;
 • de subtropische zwembaden;
 • de trampolineparken;
 • de bowlingzalen;
 • de snooker- en biljartzalen;
 • de dartszalen;
 • de inrichtingen voor paintballgames en lasergames;
 • de escape rooms.

Voorwaarden om voor de maatregel in aanmerking te komen

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de werkgever aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

 • De premie moet gebruikt worden om de tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.
 • De werkgever dient zich in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 te onthouden van:
  • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
  • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
  • het inkopen van eigen aandelen.

Hoe de premie aanvragen?

De werkgever dient ten laatste op 15 mei 2022 via een beveiligde online toepassing een aanvraag bij de RSZ indienen.

De werkgevers die hun aanvraag vóór 26 februari 2022 indienen, kunnen in aanmerking komen voor een voorlopige premie, berekend op basis van de gegevens van het 2de en het 3de kwartaal 2021, waarbij het hoogste bedrag van de 2 zal worden toegekend. Ze komen vervolgens ambtshalve in aanmerking voor de berekening van de definitieve premie.

Nog niet helemaal duidelijk? Mon3aan helpt je graag verder. Contacteer ons!

Wil je graag meer weten over de nieuwe RSZ steunmaatregel? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…