Uitbreiding inhoudingsplicht op 1 juli 2024: Wat betekent dit voor jou?

Vanaf 1 juli 2024 treedt een belangrijke wijziging in werking: de inhoudingsplicht wordt uitgebreid. Naast de bestaande verplichting om fiscale schulden en RSZ-schulden in te houden, moeten nu ook onbetaalde sociale bijdragen van zelfstandige (onder)aannemers ingehouden worden. Maar wat betekent dit precies voor jou als ondernemer?

Wat is de inhoudingsplicht?

Als opdrachtgever of (onder)aannemer in sectoren zoals bouw, schoonmaak, vleessector of bewaking, moet je vóór het betalen van je facturen nagaan of je (onder)aannemers schulden hebben. Indien dit het geval is, ben je verplicht een deel van het bedrag in te houden en rechtstreeks door te storten naar de overheid.

Hoe werkt het?

  • Fiscale schulden: Houd 15% van het factuurbedrag (exclusief btw) in en stort dit door naar de FOD Financiën.
  • Sociale schulden (RSZ): Houd 35% van het factuurbedrag (exclusief btw) in en stort dit door naar de RSZ.
  • Sociale bijdragen zelfstandigen: Vanaf 1 juli 2024, houd 15% van het factuurbedrag in als de zelfstandige (onder)aannemer meer dan 2.500 euro aan sociale bijdragen verschuldigd is en stort dit door naar het RSVZ.

In sommige gevallen is de inhoudingsplicht voor sociale bijdragen niet van toepassing:

  • Wanneer er een afbetalingsplan is dat correct wordt nageleefd;
  • Als de betalingstermijn voor de sociale bijdragen nog niet verstreken is;
  • Bij particuliere opdrachtgevers;
  • Als er ook RSZ- of fiscale schulden aanwezig zijn.

Wat zijn je verplichtingen?

Het niet naleven van de inhoudingsplicht kan leiden tot aansprakelijkheid voor de schulden van je (onder)aannemers en boetes. Gebruik de online dienst “Check Inhoudingsplicht” om eenvoudig te controleren of deze verplichting van toepassing is. Wanneer de inhoudingsplicht niet van toepassing is, kan je een attest downloaden als bewijs van controle.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de FOD financiën (in verband met fiscale schulden), bij de RSZ (voor sociale schulden) en bij het RSVZ (voor schulden sociale bijdragen). 

Heb je nog vragen hierover? Contacteer je Mon3aan-adviseur. 

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…