mon3aan - Corporate & Finance

Uw algemene voorwaarden als instrument tegen de crisis?

Uw algemene voorwaarden als instrument tegen de crisis?

Er zijn heel wat redenen om uw algemene voorwaarden steeds kritisch onder de loep te nemen. Hieronder geven we kort een aantal voorbeelden vanuit zowel het standpunt van de consument als de ondernemer.

U zal snel vatten dat, gelet op de aankomende crisis, de algemene voorwaarden van steeds groter belang zullen zijn.
Zowel het lezen als het opmaken/updaten ervan!

B2C – Steeds grotere informatieverplichting

Denk maar aan de strengere garantieverplichtingen voor webshops vanaf 1 juni 2022. De ondernemer met een webshop heeft dan ook vermoedelijk deze zomer zijn algemene voorwaarden al eens tegen het licht van deze nieuwe wetgeving gehouden. De nieuwe regels brengen immers belangrijke wijzigingen mee voor de wettelijke garantie die de onderneming als verkoper moet geven aan haar klanten. En wees maar zeker dat het de onderneming is die de klanten daarover dient te informeren.

Hoe? Via de algemene voorwaarden uiteraard.

Voor tweedehands goederen bestond er in België al een kortere garantietermijn van 1 jaar.  Dat blijft zo, maar de wet verplicht de verkoper vanaf 1 juni 2022 wel om de consument expliciet te wijzen op die kortere termijn. Doet men dat niet, dan wordt de garantietermijn alsnog verlengd tot 2 jaar.

Hoe? U kan het raden, via de algemene voorwaarden.

B2C – De crisis slaat toe

Het zal u niet verwonderen dat het aantal faillissementen sterk toeneemt en vermoedelijk nog sterk zal blijven toenemen. De kans dat uw aannemer failliet gaat nadat u de aannemingsovereenkomst heeft ondertekend of de offerte heeft aanvaard is dan ook niet onbestaand.

Ondanks wat veel mensen denken, maakt het faillissement niet onmiddellijk een einde aan de aannemingsovereenkomst. U kan dan ook niet zomaar met een andere aannemer in zee gaan op straffe van het betalen van een schadevergoeding aan de curator. Daarnaast kan er ook discussie bestaan over de waarde van de werken en de reeds uitgevoerde betalingen. Dit is evenwel niet enkel zo voor wanneer u in zee gaat met een aannemer, maar ook de contracten die u sluit met een energieleverancier, de poetsvrouw, …

Wat zeggen de overeenkomst en de algemene voorwaarde hierover? Het faillissement van contractpartij kan immers verstrekkende gevolgen met zich meebrengen. Leest u de algemene voorwaarden zeker eens na?

B2B -Welke algemene voorwaarden hebben de bovenhand?

In B2B-relaties worden offertes immers vaak aanvaard met een standaardverwijzing naar de algemene voorwaarden van de klant. Zo ontstaat de situatie waar beide partijen hun voorwaarden hebben meegedeeld en geen van de partijen de voorwaarden van de andere hebben weerlegt.
Welke voorwaarden zijn dan van toepassing? En zo start de discussie bij problemen.
Hou dus niet enkel je eigen algemene voorwaarden in het oog, maar ook die van je medecontractant.

B2B – De crisis slaat toe

Niemand heeft de coronacrisis kunnen voorzien. Het is dan ook meermaals ingeroepen als een situatie van overmacht zoals voorzien in de algemene voorwaarden.
Velen hebben in tussentijd in deze clausule al uitgesloten dat een dergelijke crisis niet als een overmachtssituatie kan gezien worden.
Maar is het niet slimmer om te anticiperen op een aankomende crisis dan pas naderhand in te spelen op gebeurtenissen die reeds hun impact hebben gehad op uw onderneming?
Heeft u al de prijsherzieningsclausules al opgenomen? Is overmacht en onvoorziene omstandigheden voldoende omschreven en gekaderd in uw voorwaarden?

Is het besluit neen? Neem dan gerust contact op met Mondriaan. We zijn er, voor de crisis inslaat als een bom.

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…