VVPR-BIS DIVIDENDEN – Nog actie te ondernemen?

Oorsprong

Sinds 1 april 2013 kunnen kleine vennootschappen onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd tarief roerende voorheffing bij de uitkering van dividenden.

Het standaardtarief bij dividenduitkering bedraagt 30%, maar na het respecteren van een wachttermijn zal de roerende voorheffing dalen tot 20% of 15%:

 • 20% voor dividenden toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van inbreng.
 • 15% voor dividenden toegekend uit de winstverdeling van het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng.

Hieronder worden de voorwaarden waaraan de dividenden dienen te voldoen kort opgelijst:

 • uitkering door een kleine vennootschap (art. 1:24 WVV);
 • die voortkomen uit nieuwe aandelen op naam (kapitaalverhoging of oprichting);
 • de aandelen zijn verworven met nieuwe inbrengen in geld;
 • de inbrengen zijn gedaan vanaf 01.07.2013;
 • de nieuwe aandelen moeten in volle eigendom blijven van de inbrengende persoon;
 • geen uitgifte van preferente aandelen (toetsing bij inbreng en uitkering).

Nieuw Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV)

Om van het VVPR-BIS regime te kunnen genieten, moet het kapitaal volledig volstort zijn op het moment van de uitkering van het dividend.

Door de hervorming van de vennootschapswetgeving verdween echter het begrip kapitaal. Er stelt zich dus een probleem voor BV’s waarbij het kapitaal nog niet volledig was volstort. Dienen zij al dan niet nog te voldoen aan de volstortingsplicht om te kunnen genieten van het VVPR-BIS regime?

De fiscale wetgever heeft nu meer duidelijkheid gegeven.

Goedgekeurd voorontwerp van de wet

De bestaande VVPR-BIS regeling zal worden gewijzigd met betrekking tot volgende punten en dit met ingang vanaf 01/01/2022:

 1. De volstortingsplicht is nog van toepassing voor BV’s die reeds hun statuten hebben omgevormd naar het nieuwe WVV en waarbij men in deze statuten een vrijstelling gaf tot volstortingsplicht. De initieel onderschreven inbreng dient volledig volstort te worden. Een vrijstelling van volstortingsplicht wordt dus expliciet uitgesloten van de toepassing van het VVPR-BIS regime.
  Er is een regularisatietermijn voorzien tot 31/12/2022!
 2. De start van de wachttermijn is niet langer bij de ‘inbreng’ maar wel pas bij de ‘volledige volstorting’ van de inbreng.

Diverse situaties

Volgende vennootschappen kunnen aanspraak maken op de VVPR-BIS regeling na het doorlopen van de wachttermijn en het voldoen aan alle voorwaarden:

 1. Oprichting na 1/05/2019:
  Onmiddellijk onderworpen aan het WVV waardoor er geen kapitaalvereiste meer is. Er is dus geen volstortingsplicht.
 2. Oprichting tussen 01/07/2013 – 01/05/2019:
  Enkel mogelijk indien de volstortingsplicht wordt nageleefd door de BV.
 3. Oprichting voor 01/07/2013 en kapitaalverhoging nadien:
  Enkel de nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging komen in aanmerking. Met betrekking tot de oude aandelen is VVPR-BIS niet mogelijk.

Wil je graag meer weten over wijzigingen bij dividenden? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…