online boekhouden met exact online

Online accounting met Exact Online

Op zoek naar een up-to-date uitgave over computerboekhouden met Exact Online?

Met trots kunnen wij meedelen dat onze collega bij Mon3aan, Steffi van Lierde, heeft meegeschreven aan het boek Online Accounting met Exact Online. Door haar rijke ervaring met het boekhoudpakket heeft ze besloten om deze kennis te delen zodat studenten hierover kunnen bijleren en later kunnen toepassen in hun beroep. Het is geschikt voor gebruik in de klas, maar ook voor afstandsleren en zelfstudie. Samen met lectoren, Lindsay De Block (Hogeschool Gent), Siem de Ruijter (UC Leuven Limburg) en Els Tryssesoone (Odisee) werd het praktische boek tot stand gebracht.

Inhoud van het boek

Allereerst is er een algemene introductie van het onlinepakket Exact Online: wat zijn de verschillende modules, hoe creëer je een dossier en hoe gebruik je de verschillende iconen en sneltoetsen?

Vervolgens kan je aan de hand van twee uitdagende cases je kennis van Exact Online en het computerboekhouden in de praktijk omzetten. Topics zijn:

 • openingsbalans
 • aankoopverrichtingen en het aankoopdagboek
 • verkoopverrichtingen en het verkoopdagboek
 • financiële verrichtingen en dagboeken
 • openstaande klanten en leveranciers
 • import van vreemde valuta
 • afsluitverrichtingen met afschrijvingen

Je kan met dit boek aan de slag zonder enige voorkennis van Exact Online. De auteurs hebben onderwijservaring van verschillende hogescholen gecombineerd met kennis uit de praktijk.

Als je het graag zelf eens leest, kan je het boek met werkboek online vinden op de website van Van Inhttps://school.vanin.be/online-accounting-met-exact-online-2020.html. Veel lees/leerplezier!


Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


Steunpakket na sluiting horeca door corona

Batterij aan steunmaatregelen naar aanleiding van nieuwe regels Corona

Na het inroepen van de ondersteuningspremie en de coronabazooka hebben de regeringen opnieuw enkele steunmaatregelen aangekondigd, specifiek voor de horecasector.

Na de nieuwe verstrengde maatregelen van 16 oktober 2020 heeft de federale regering in samenspraak met de deelstaten een plan klaarliggen om de getroffen sectoren en bedrijven compensatiesteun te bieden. Wij zorgen voor een overzicht van de maatregelen en leggen uit wie er recht heeft op wat.

Voor wie zijn de steunmaatregelen geldig?

 • In brede zin gaat het om alle getroffen bedrijven door de nieuwe verstrengde maatregelen door de regering (van 16 oktober 2020), in het bijzonder de cateraars, cafés & restaurants.
 • Alle getroffen bedrijven dienen na te gaan of ze gedurende de periode 1 oktober tot 15 november 2020 een omzetverlies hebben geleden van meer dan 60%. Indien uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet, kan u aanspraak maken op compensatiesteun.

Over welke bedragen spreekt men dan?

 • Bedrijven kunnen steun krijgen tot 10% van de omzet, gerealiseerd in 2019. Startende bedrijven, die nog geen referentieperiode hebben, kunnen vergelijken met een gelijkaardige periode in datzelfde jaar. Ook zij kunnen steun verwachten tot 10% van de omzet in de referentieperiode.
 • Het gaat om maximum 11.250,00 EUR voor bedrijven met minder dan 10 werknemers. Indien een bedrijf meer dan 10 werknemers in dienst heeft, gaat het om maximum 22.500,00 EUR.

Additionele steunmaatregelen blijven van kracht

Naast bovenstaande compensatiesteun kunnen bedrijven blijven beroep doen op de bestaande maatregelen. Waaronder:

 • Overbruggingsrecht (werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen). Hier is tevens sprake van een verdubbeling, maar dient nog bevestigd te worden.
 • Uitstel van betaling
 • Kwijtschelding van RSZ
 • Tijdelijke werkloosheid tot einde jaar (dit was reeds bevestigd door de federale regering)

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


duurzaamheid mon3aan

Duurzaam ondernemen bij Mon3aan

Wat maakt Mon3aan zo duurzaam?

duurzaamheid mon3aan

Ons milieu vormt een hot topic de laatste tijden. We doen ons best om thuis zo duurzaam mogelijk te leven. We sorteren ons afval, proberen minder de wagen te nemen, zijn spaarzaam met water, … Dit doen we allemaal thuis. Maar wat op kantoor?

Wel, bij Mon3aan hechten wij groot belang aan duurzaam ondernemen en doen wij dan ook ons uiterste best om dagelijks een steentje bij te dragen aan het milieu. Op de dag van de duurzaamheid en Global Recycling Day lichten wij graag kort toe hoe wij bij Mon3aan zorgen voor een kleinere ecologische voetafdruk?

Duurzaam ondernemen in 3 stappen

 1. In de eerste plaats is Mon3aan een volledig digitaal kantoor en vormen wij een paperless office. We hebben onze printer buiten gegooid en drukken dus niets meer af op papier. Onze klanten leveren alles digitaal aan en werken dus samen met ons mee aan een beter milieu.
 2. Wij hebben het kantoorgebouw voorzien van zonnepanelen zodat we ook zelf energie opwekken. Daarnaast zullen wij investeren in een milieu vriendelijk wagenpark door in de toekomst hybride wagens aan te schaffen voor haar personeelsleden. Nog eind dit jaar wordt een deel van het wagenpark in die zin vernieuwd!
 3. Verder zijn er verschillende containers voorzien zodat wij ons afval steeds correct kunnen scheiden en sorteren. Bij Mon3aan houden we ook van groen, daarom werden rondom het kantoorgebouw verschillende groenvoorzieningen aangeplant om zo de fauna en de flora nog een kleine boost te geven.

Het zijn kleine stappen voor ons maar grote stappen voor het milieu! Bij Mon3aan trachten wij zoveel mogelijk duurzaam te handelen.

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.


corona covid finance digitalisatie

Digitale transformatie bij bedrijven schakelt een versnelling hoger door covid-19

Digitale transformatie bij bedrijven schakelt een versnelling hoger door covid-19

corona covid finance digitalisatie

De Coronacrisis heeft als eerste een belangrijke impact op onze gezondheid maar zet tevens ook enorme druk op onze economie. Voor veel ondernemingen is Corona een wake-up call geweest. Men moest zich in allerijl opnieuw uitvinden en dankzij digitale toepassingen slagen ondernemingen erin hun bedrijf van op afstand draaiende te houden en kunnen hun medewerkers van thuis uit werken.

‘Digitalisering’ is een term die we in combinatie met ‘COVID-19’ de afgelopen weken en maanden verschillende malen hebben gehoord in de media. Via allerlei kanalen werd er ontzettend veel informatie verspreid omtrent digitalisatie want technologie blijkt in deze crisis onmisbaar. Digitaal werd opeens voor sommige bedrijven de enige manier van werken. Zowel voor werknemers als werkgevers kan de overvloed aan informatie, de vele verschillende softwaretoepassingen angst gaan inboezemen, want voor velen onder hen was dit voor COVID-19 nog deels onbekend terrein. Daarom is het ook van belang om als ondernemer alert te blijven dat je tijdens de snelle digitale transformatie ook de juiste beslissingen neemt. Want eenmaal alles werd geïmplementeerd en geconverteerd, is het nadien moeilijk om bepaalde zaken terug te draaien of aan te passen.

Ongeacht voor welke sector, de digitalisatie van gegevens en data voor de KMO is in het begin ook heel intensief. De reden hiervan is dat de nieuwe systemen moeten geïmplementeerd worden, medewerkers moeten worden omgeschoold en vooral alle softwaresystemen moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Digitalisatie op zich alleen mag geen doelstelling zijn omdat enkel het digitaliseren van gegevens en data geen rechtstreekse meerwaarde oplevert. De echte toegevoegde waarde wordt pas gecreëerd als alle gedigitaliseerde gegevens en data aan elkaar gekoppeld worden en met elkaar kunnen communiceren zodat de informatie up to date en volledig kan geïnterpreteerd worden. Digitalisering moet men beschouwen als een uitdaging. Als ondernemer moet men zich kunnen concentreren op de kerntaken van zijn onderneming. Digitalisatie is hiervoor een noodzaak. 

De versnelling in het traject van digitalisering zal in de toekomt zeker blijvend zijn. Echter zullen ook een aantal digitale activiteiten opnieuw afgebouwd worden, zoals nu reeds het geval is. Zo hebben we ontdekt dat bepaalde meetings perfect en heel efficiënt online verlopen, maar hebben we ook mogen ervaren dat andere meetings hierdoor net minder makkelijk verlopen. Ook missen we het sociale contact. Volledig thuiswerken is dus zeker niet het nieuwe normaal.

Om de juiste beslissingen te nemen bij de digitale transformatie van je bedrijf is het belangrijk om de volledige workflow van je onderneming, alsook de administratie uit te tekenen. Hierbij dienen alle knelpunten in de bedrijfsprocessen geanalyseerd te worden. Voor elk knelpunt zoek je een digitale oplossing. Besteed bij de keuze van de software ook voldoende aandacht dat de verschillende softwaretools met elkaar communiceren zodat je één geïntegreerd platform hebt. Maak als ondernemer de juiste keuze van proven software en laat je hierbij ook ondersteunen waar nodig. Ben je van plan om een belangrijk digitaal transformatieproject uit te voeren dat op korte termijn ook wordt geïmplementeerd? Vergeet dan zeker niet om eens een kijkje te nemen op de website van VLAIO. Er is namelijk een subsidie voor digitale transformatieprojecten waarbij de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen wil steunen. Het doel van deze subsidie is ervoor te zorgen dat je beroep kan doen op een externe dienstverlener zodat de digitale transformatie succesvol kan verlopen. De vereiste is wel dat je samenwerkt met een externe dienstverlener, al dan niet in combinatie met inzet van je eigen personeel.

Bedrijven die reeds een digitale transformatie zijn ondergaan voor de Coronacrisis zullen daar nu zonder enige twijfel de vruchten van plukken. Deze crisis zal ons ons later ook herinneren aan het moment waarop de digitalisering in sneltempo werd doorgevoerd bij vele bedrijven om zo hun dagdagelijkse taken te kunnen blijven uitoefenen.

Geïnteresseerd waarover we nog schrijven? Ga dan zeker naar onze nieuwspagina voor updates, blogs en interessante artikelen.