Afschaffing forfaitaire belastingplichtigen

Je kan als belastingplichtige niet meer kiezen om gebruik te maken van de forfaitaire regeling sinds 01/01/2022. De belastingplichtigen die reeds in de forfaitaire regeling zitten kunnen deze nog toepassen tot en met 31/12/2027. De btw-administratie heeft namelijk beslist om de forfaitaire regeling op te heffen maar wat zijn de gevolgen nu precies? 

Wat is een forfaitaire belastingplichtige?

Bij forfaitaire belastingplichtigen wordt de omzet forfaitair bepaald als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit wil zeggen aankoopprijs per koopwarengroep x toepasselijk coëfficiënt.

Optiemogelijkheden

Wanneer de belastingplichtige verandert van belastingregime. Dienen er een aantal regularisaties te gebeuren. Hieronder een aantal mogelijkheden.

  • Overstap van forfaitaire regeling naar normale regeling
  • Overstap van forfaitaire regeling naar vrijstellingsregeling

Overstap van forfaitaire regeling naar normale regeling

  1. Maakt jaarlijks geen inventaris op.
    Op basis van de goederen in voorraad dient er een teruggaaf van belasting te gebeuren. Want er is een deel van de voorraad niet verkocht waarop er wel btw werd betaald omdat men ervan uitgaat bij de forfaitaire regeling dat steeds alle verrichte aankopen werden verkocht.
  2. Maakt jaarlijks een inventaris op.
    De inventaris bij het overgaan van belastingregime wordt vergeleken met de voorgaande inventaris. Bij voorraadvermeerdering is er een teruggaaf van belasting. Bij een voorraadvermindering is er verschuldigde belasting.

Overstap van forfaitaire regeling naar vrijstellingsregeling

Wanneer de omzet van het voorgaande kalenderjaar niet meer is dan 25.000 euro kan hij opteren voor de vrijstellingsregeling.

De voorgaande regularisaties zijn ook van toepassing in deze situatie maar er zijn ook nog bijkomende zaken die bekeken moeten worden. Aangezien een belastingplichtige die de vrijstellingsregel toepast geen recht op aftrek heeft.

  • De afgetrokken btw van de handelsgoederen in voorraad en de algemene onkosten die nog niet werden verbruikt dienen teruggestort te worden.
  • De btw die bij de forfaitaire regeling werd afgetrokken op bedrijfsmiddelen dient gecorrigeerd te worden. Bij de vrijstellingsregeling is er geen recht op aftrek. Waardoor de btw op bedrijfsmiddelen moet teruggestort worden op basis van de herzieningstijdvlakken.

Bent u een forfaitaire belastingplichtige? Bekijk dan zeker de verschillende opties bij uw Mon3aan adviseur.

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…