overbruggingslening

De overbruggingslening in Oekraïne (VLAJO): wijziging en verlenging

De overbruggingslening in Oekraïne (VLAJO): wijziging en verlenging

Ten gevolge van de oorlog in Oekraïne drukken stijgende kosten op uw liquiditeit. Om deze te overbruggen voorzag de Vlaamse overheid reeds een vorm van financiering, de overbruggingslening. Op 3 januari 2023 werd deze verruimd om Vlaamse ondernemingen een hart onder de riem te steken.

Van eenmanszaak naar vennootschap

De overbruggingslening die voorheen € 750.000 bedroeg voor uitsluitend kmo’s, wordt opgetrokken tot 2 miljoen euro met een maximum van 15% op de gemiddelde jaaromzet van de voorbije 3 kalenderjaren. Deze financieringsvorm wordt maandelijks in gelijke schijven op drie of vijf jaar tijd, afhankelijk van het aangevraagde bedrag, terugbetaald. De Vlaamse overheid vraagt hierbij een lagere rentevoet terug op het ontleende bedrag.

Rente aanvragen t.e.m. 31 maart 2023

overbruggingslening

Rente aanvragen vanaf 1 april 2023

overbruggingslening

Waarvoor kunt u de overbruggingslening gebruiken?

Hierbij verwijzen wij u graag naar een eerder gepubliceerd artikel over de overbruggingslening op de website van Mon3aan. Om even kort samen te vatten.

 • Er kunnen 100 facturen per aanvraag gebruikt worden voor deze financiering.
 • Maximum 20% van het ontleende bedrag mag betrekking hebben op de handelshuur.
 • Leasingfacturen kunnen ook gebruikt worden.

Facturen mogen betrekking hebben op de aankoop van handelsgoederen, investeringen of doorlopende vast kosten. Belangrijk om te melden is dat enkel facturen en betaalbewijzen vanaf 1 augustus 2022 t.e.m. 15 december 2023 gelden binnen deze financieringsvorm.

Wie komt in aanmerking voor een overbruggingslening?

Anders dan voorheen, kunnen nu ook grote ondernemingen aanvraag doen op deze lening. Zolang uw onderneming over een zetel in het Vlaamse Gewest beschikt, kan u beroep doen op de overbruggingslening.

Uitgezonderd:

 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Ondernemingen met achterstand RSZ of BTW
 • Ondernemingen verbonden aan ondernemingen die niet in aanmerking komen

Komt u in aanmerking voor de overbruggingskrediet?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de overbruggingslening, of twijfelt u daaraan? Neem dan zeker contact op met uw Mon3aan-adviseur om alle voorwaarden na te gaan.

Twijfels of vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


werknemer aan het woord: sebastien

Werknemer aan het woord: Het verhaal van KMO-adviseur Sébastien de Cuyper

Werknemer aan het woord: Het verhaal van KMO-adviseur Sébastien de Cuyper

Een paar keer per jaar grijpen de medewerkers van Mon3aan naar de pen en schrijven ze over iets wat hen bezighoudt, interesseert of over hun ervaringen bij Mon3aan. Vandaag geven we het woord aan KMO-adviseur Sébastien de Cuyper. Hij vertelt over hoe hij bij Mon3aan terechtkwam en wat zijn job zo interessant maakt.

Van nieuwkomer tot insider

Sinds de zomer van 2022 werk ik voor Mon3aan. Daarvoor werkte ik kort voor een boekhoudkantoor waar ik voornamelijk de éénmanszaken behandelde. Nu hou ik mij hoofdzakelijk bezig met de boekhouding van vennootschappen, meer specifiek horecazaken. Wanneer ik nu in de stad voorbij de restaurants loop, krijg ik een aangenaam gevoel wetende dat ik de boekhouding voor deze zaken doe.

In het begin is het altijd wel een beetje wennen in een nieuwe omgeving, maar gelukkig kwam ik in een team terecht met allemaal toffe collega’s en voelde ik mij onmiddellijk thuis. Voor elke starter is er steeds een dossierbeheerder voorzien die ervoor zorgt dat je op eigen tempo je zelf kan ontwikkelen. Ook zorgen zij steeds voor voldoende ruimte in hun agenda om je feedback te geven en staan ze altijd paraat wanneer je even vastloopt in een dossier.

Hoe ziet een dag eruit bij Mon3aan?

Aangekomen op kantoor starten we de dag steeds met een kopje koffie. Daarna start ik met het beantwoorden van de mails en de dagelijkse verwerking van de vaste dossiers. Vervolgens start ik met de jaarafsluiting van een cliënt. Deze periode van het jaar zijn we ook volop bezig met de jaarlijkse klantenlisting aangezien de deadline steeds dichterbij komt. Afhankelijk van de periode van het jaar zijn we met verschillende zaken bezig: Kwartaalaangifte btw, aangifte personenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting. Zoals je uit de opsomming kan afleiden is er binnen onze job heel wat variatie. Dit maakt het werk uitdagend en zorgt ervoor dat elke dag er anders uitziet.

Digitalisatie bij Mon3aan

De job als accountant is volledig veranderd. Door de inzet van digitale tools kunnen klanten op een eenvoudige manier de documenten aanleveren. Met de correcte software hebben we steeds een realtime overzicht van de boekhouding. Via deze automatisatie krijgen we meer tijd om cijfers te analyseren en gerichter advies te verlenen. Deze aanpak is zeer klantgericht. Op die manier kunnen we onze klanten ontzorgen van hun administratie en kunnen ze zich focussen op hun kerntaken.

Meer dan enkel een werkplek

Mon3aan is een jong team, dus wordt er dikwijls eens een stapje in de wereld gezet. De uitgaansgelegenheden zijn ons allemaal zeer bekend. Je leert iedereen op een andere manier kennen en op deze avonden worden tal van toffe herinneringen gecreëerd. Kerstmarkt, bowling, Jägerbar. Deze zaken hebben geen geheimen meer voor ons.

Hoe zie je de toekomst bij Mon3aan?

Momenteel volg ik het postgraduaat fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool in Brussel. Eerst en vooral wil ik deze opleiding op een succesvolle manier afronden. Door de nodige ondersteuning en flexibiliteit van Mon3aan kan ik dit traject perfect combineren. Op termijn wil ik ook de titel van gecertificeerd accountant behalen. Dit is een traject van minimum 3 jaar met een stage en tal van tussentijdse proeven. Binnen Mon3aan krijg je dus alle kans om jezelf te ontplooien.

Heb jij zin om ook bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

 

Vacatures
Deel dit artikel met vrienden!


eenmanszaak naar vennootschap

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn?

De verkoop van een handelszaak, begrijp overdracht van goodwill, aldus cliënteel, activa, naamsbekendheid, aan een vennootschap, is geen nieuwe uitvinding.

In sé houdt dit weinig in, een onderhandse overeenkomst en de deal is geklonken. Waarom dan niet de vennootschap dik laten betalen?
De gevolgen van de prijsbepaling kunnen evenwel groot zijn. Wel nu, dit deel wordt vaak over het hoofd gezien.

Uiteraard wil men zijn opgebouwde goodwill niet zomaar wegschenken voor peanuts, men heeft hard gewerkt voor de opbouw ervan. Maar misschien is het wel slim om even de trots in te slikken?

Van eenmanszaak naar vennootschap

Bij de overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om de goodwill te verkopen aan de vennootschap. Een gewone onderhandse overeenkomst volstaat om de overdracht te realiseren.

Vaak krijgen wij te horen: ‘Mag het niet wat meer zijn?’. Men wenst immers zoveel als mogelijk inkomsten te halen uit de verkoop en (later) op een fiscaalvriendelijke manier gelden aan de vennootschap te onttrekken.

Velen lijken het fiscaal kostenplaatje evenwel uit het oog te verliezen.

Stopzettingsmeerwaarde

Wie zijn of haar eenmanszaak overdraagt, zal personenbelasting verschuldigd zijn op de zogenaamde “stopzettingsmeerwaarden” die worden gerealiseerd. Dat zijn de meerwaarden die worden behaald naar aanleiding van de stopzetting/overdracht van je zaak.

De volledige overdrachtsprijs zal belastbaar worden gesteld. Het belastingtarief op stopzettingsmeerwaarden bedraagt voor immateriële vaste activa (zoals goodwill) in de regel 33 %, te verhogen met gemeentebelasting. Dit tarief wordt verlaagd tot 10 % als de stopzetting ná de 60ste verjaardag gebeurt.

Kan het iets meer zijn? Beide tarieven gelden maar zolang de ‘4×4-regel’ niet overschreden wordt. Deze regel houdt in dat wanneer de waarde van de goodwill hoger is dan de belastbare winsten of baten van de 4 voorafgaande jaren aan het jaar van stopzetting, het ‘exces’ belast wordt aan de progressieve tarieven in de personenbelasting = tot 50%, te verhogen met gemeentebelastingen!

Neen, liever dus niet net iets meer!

Bijkomende sociale bijdragen?

Stopzettingsmeerwaarden tellen daarenboven mee als inkomen dat onderhevig is aan sociale bijdragen voor zelfstandigen. Tenzij de maximale grens reeds bereikt is en geen bijkomende sociale bijdragen verschuldigd zouden zijn.
Er zijn nooit bijkomende sociale bijdragen verschuldigd in de volgende twee situaties:

 • Er is een volledige stopzetting als zelfstandige in hoofde van de sociale zekerheid als zelfstandige, ten laatste op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de meerwaarde vastgesteld of verkregen werd.
 • Degene die de meerwaarde realiseert, geniet van een rustpensioen op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de meerwaarde vastgesteld of verkregen werd.

Voorbeeld

De eenmanszaak heeft goodwill opgebouwd voor een bedrag van € 100.000. Als deze goodwill bij de omschakeling naar een vennootschapsvorm verkocht wordt aan de vennootschap, dan houdt de natuurlijke persoon hier in het beste geval € 64.690 netto van over, met name wanneer hij in het betrokken jaar sowieso reeds de maximale sociale bijdragen betaalt én de ‘4×4-regel’ werd gerespecteerd.

Verkoop goodwill: 100.000 EUR
Belastingen op stopzettingsmeerwaarde: -35.310 EUR (33 % + 7 % gemeentebelastingen)
Netto privé: 64.690 EUR
Belastingdruk: 35,21%

Fiscaal interessante alternatieven?

Men kan er voor kiezen om geen overdracht te realiseren maar op een fiscaal vriendelijke manier zijn inkomsten in een vennootschap aan te leggen door middel van het gebruik van de aanleg van liquidatiereserves of het gebruik van het VVPR-bis-regime. Neem gerust een kijkje in onze blogs hieromtrent.

Afhankelijk van de omstandigheden (roerende voorheffing) zal de belastingdruk hier beduidend lager liggen.

Conclusie

De vraag of men moet kiezen voor de overdracht van de handelszaak of voor een gunstige dividenduitkering, dan wel een liquidatie is uiteraard een feiten en vooral een cijferkwestie.

Vraag Mondriaan gerust om raad als u er persoonlijk niet uitgeraakt.

Heb jij zin om ook bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

 

Vacatures

Twijfels of vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


De kleine lettertjes met een grote impact

De kleine lettertjes met een grote impact

Zo nu en dan moeten we spijtig genoeg vaststellen dat een onderneming (nog) niet beschikt over algemene voorwaarden. U stelt uw klantenrelaties op prijs, maar u heeft geen oog voor algemene voorwaarden? Eigenaardig… Algemene voorwaarden zijn immers een waardevol onderdeel van een contractuele relatie, al is het maar omdat ze informatie en rechtszekerheid bieden over de specifieke voorwaarden van de handelsrelatie.

Zoals altijd zal een goede redactie van algemene voorwaarden van cruciaal belang zijn om er ook effectief voordeel uit te halen.

Algemene voorwaarden = rechtszekerheid

Algemene voorwaarden zijn slechts bindend wanneer de medecontractant er effectief kennis van genomen heeft of minstens de kans gekregen heeft om er kennis van te nemen.

Indien er geen verweer volgt, wordt men geacht akkoord te gaan met de inhoud ervan.

Let echter op, een automatische goedkeuringsclausules opnemen in de voorwaarden is wettelijk gezien niet toegestaan. Denk maar aan: ‘De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.’ Dergelijke clausule kan dan wel geldig zijn bij een webshop als men een vinkje moet aanklikken en daarbij ook de algemene voorwaarden op dat ogenblik kan doornemen, dergelijke bepaling is absoluut nietig indien dit gewoon op de website van de onderneming voorkomt waar de klant fysiek een bestelling plaatst bij de onderneming en die op dat ogenblik niet op attent wordt gemaakt dat er algemene voorwaarden op de relatie van toepassing zijn.

Wettelijke grenzen

Het opstellen van algemene voorwaarden is maatwerk en dient met de nodige aandacht en zorg te gebeuren. Een ‘template’ van algemene voorwaarden is onbestaande. Daar waar sommige bepalingen afdwingbaar zullen zijn ten aanzien van handelaars, kunnen dezelfde bepalingen niet ingeroepen worden ten aanzien van consumenten.

Bij de opmaak dient men rekening te houden met diverse wetten:
– Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de verplichte vermeldingen;
– Het Wetboek van economisch recht met betrekking tot de verboden bedingen;
– Het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het bewijsrecht;
– …

De algemene voorwaarden dienen dan ook mee te evolueren aangezien de wet ook niet stilstaat.

Topic onbetaalde facturen

Niet gerespecteerde betalingstermijnen, het is voor heel wat bedrijven een blok aan het been. De betaalhygiëne van klanten kan een onderneming redden of nekken.

Het zou ons te ver leiden om alle mogelijke elementen van de algemene voorwaarden uiteen te zetten. We beperken ons tot 1 topic, namelijk de laattijdige betaalde factuur tussen ondernemers.

Bij de redactie van de algemene voorwaarden dient rekening gehouden te worden met de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand. Voorgenoemde wet viseert de betalingspolitiek tussen ondernemingen onderling en heeft dus geen betrekking op laattijdige betaling door consumenten.

De wet verankert een maximum betalingstermijn van 60 dagen. Bedrijven kunnen hiervan onderling niet afwijken. Dat moet vooral de kleinere bedrijven beschermen tegen de grotere spelers die zich weinig aantrekken van betalingstermijnen.

De wet zorgt er tevens voor dat geen ingebrekestelling nodig is om aanspraak te maken op interesten. Tussen ondernemingen gelden automatisch hoge verwijlintresten (10,5 % in 2022). De schuldenaar heeft wel nog de mogelijkheid om aan te tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de vertraging in de betaling. Met dergelijke wettelijke bepalingen dient men dan ook rekening te houden als men een conventionele schadebedingen opneemt in de algemene voorwaarden.

Conclusie

Algemene voorwaarden lijkten voor sommigen overbodig, of worden gereduceerd tot een “voddeke” papier. Onterecht. Goede algemene voorwaarden zijn het sluitstuk van een moderne, vooruitziende onderneming.

Vragen hierover? Neem contact op met Mon3aan Corporate & Finance OF Finsolution!

Heb jij zin om ook bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

 

Vacatures

Twijfels of vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


Digitaal kassaticket de nieuwe norm

Wordt het digitaal kassaticket de nieuwe norm?

De afgelopen jaren is de digitalisatie sterk toegenomen bij de Belgische ondernemingen. Zo kiezen steeds meer winkels en bedrijven ervoor om hun kassatickets ook digitaal aan te bieden. 

Hoe werkt dit?

De federale overheid moedigt het digitale kassaticket aan

Steeds meer winkels en bedrijven kiezen ervoor om hun kassatickets digitaal aan te bieden. 

Hoe werkt het? De klanten krijgen het via e-mail toegestuurd of krijgen het via een app van de winkel. 

De federale overheid moedigt deze evolutie sterk aan, en ze willen dit nu ook verder wettelijk omkaderen. Op deze manier willen ze stapsgewijs komaf willen maken met papieren tickets en volledig overstappen naar het digitale kasticket.

Stap 1 hebben ze hiervoor al gezet: sinds 1 januari 2023 is het in bijna alle sectoren mogelijk om een digitaal kassaticket af te leveren. De uitzonderingen? De sectoren die volgens de regering ‘risicosectoren voor fraude’ zijn:

 • de hotelsector,
 • de carwash sector,
 • de restaurantsector,
 • de cateringsector.

U mag zelf kiezen welke digitale oplossing u wilt gebruiken: via mail sturen, het ter beschikking stellen op een beveiligd platform, gebruik maken van een QR-code of een andere methode naar keuze. Wel is het steeds belangrijk dat de klant zich moet identificeren en dat het ticket niet door iedereen geraadpleegd kan worden.  

Er zijn wel enkele voorwaarden voor het gebruik van een elektronisch kasregister.

 

Wilt u graag wat meer weten over het gebruik van een elektronisch kasregister en de voorwaarden die hieraan vasthangen?
Contacteer ons nu en wij helpen u graag verder. 

Heb jij zin om ook bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

 

Vacatures

Twijfels of vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


Minder startende ondernemers in 2022

Minder startende ondernemers in 2022

Unizo voerde een analyse uit over het aantal startende ondernemingen in 2022.
Het resultaat? De groeicurve van de afgelopen jaren lijkt gestopt: in 2022 zijn er minder nieuwe ondernemingen gestart dan in 2021.

Lees snel verder wat de oorzaak van deze terugval is. 

Hoeveel startende ondernemingen waren er de afgelopen jaren?

De afgelopen jaren is er veel gebeurd dat effect had op de Belgische ondernemingen: Covid-19 met de daarop volgende crisis, de oorlog in Oekraïne en nu de hoge energie- en gasprijzen. 

Toch was het in 2021 een heel goed jaar op startersgebied in België. Dat de stijging in 2022 niet even sterk ging zijn, zou ons niet verrast hebben. Maar dat het er minder zijn, is toch onverwacht.

Het aantal startende ondernemingen in België in 2019 tot en met 2022:

Als we naar de cijfers kijken, dan zien we dat in België het startersaantal in 2022 net onder het aantal van 2019 belandt, en dat er in Vlaanderen in 2022 zelfs 9% minder starters waren dan in 2021.

De grootste daling zien we terug in Brussel. Het startersaantal gaat hier sterk achteruit en is het in 2022 10% lager dan in 2019.

Wat is de oorzaak van deze daling eigenlijk?

Er heerst sinds 2020 een grote onzekerheid onder de Belgische bevolking, ook bij de Belgische ondernemers.

Uit de recente KMO-barometer van UNIZO blijkt dat het het ondernemersvertrouwen daalt. De recente coronacrisis is daar 1 van de oorzaken van. Maar de recente explosie van energie-, grondstof en loonkosten hadden hier het afgelopen jaar de grootste impact op.

 

Ervaart u deze onzekerheid ook als drempel om grote stappen te nemen in uw onderneming?

Wanneer u twijfelt over welke stappen uw onderneming nog kan nemen om verder te groeien, dan willen wij mee de co-piloot zijn van uw onderneming. Samen kunnen we proberen om die onzekerheid weg te werken in de Belgische ondernemersmarkt. 

Aarzel niet langer en vraag advies!

Heb jij zin om ook bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

 

Vacatures

Twijfels of vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


Energiesteun voor zware energie-uitgaven

Zware energie-uitgaven in het vierde kwartaal 2022?

Had uw onderneming in het 4e kwartaal van 2022 heel zware energie-uitgaven? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de bijkomende energiesteun van de overheid.

Vraag de energiesteun aan voor 16 januari 2023

Deze energiesteun is in het leven geroepen om continuïteit te bieden aan gezonde ondernemingen en hen te vrijwaren van faillissement.

De voorwaarden? 

 1. Uw kosten voor gas en elektriciteit zijn in het 4e kwartaal van 2022 meer dan verdubbeld.
 2. U bent een gezonde onderneming
  met in 2021 had u minimum €7.500 energiekosten in uw Vlaamse vestiging(en)
  en in het 4e kwartaal van 2022 heeft u een operationeel verlies.
 3. Uw onderneming blijft 5 jaar actief in uw Vlaamse vestiging(en),
  keert tussen 1/10/2022 en 31/12/2023 géén dividend uit
  en zal minder dan 35% van het ingeschreven personeel op tijdelijke werkloosheid plaatsen.

 

Voldoet u aan deze voorwaarden?
Vraag dan VOOR 12 uur op 16 januari 2023* uw energiesteun aan via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun.

*Aanvraag verlengd tot 31 januari 2023

Wat wil dit nu juist zeggen? 

Ondernemingen die in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 operationeel verlies hadden, komen in aanmerking voor de steun.
Er is sprake van minstens een verdubbeling van de kosten voor elektriciteit en gas in het 4e kwartaal van 2022 vergeleken met het 4e kwartaal van 2021.

Enkel de meerkost boven de verdubbeling van deze energiekosten, komt in aanmerking voor de steun.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Vraag dan VOOR 12 uur op 31 januari 2023 uw energiesteun aan via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun .

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de energiesteun, of twijfelt u daaraan?

Neem dan zeker contact op met uw Mon3aan-adviseur om alle voorwaarden na te gaan. De uiterlijke deadline voor indiening is 16 januari* 2023 om 12uur.

*Aanvraag verlengd tot 31 januari.

Heb jij zin om ook bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

 

Vacatures

Twijfels of vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


Opgepast met frauduleuze mails

Opgepast met de e-mails die u ontvangt!

Niet elke e-mail is betrouwbaar, en momenteel circuleren er heel wat frauduleuze e-mails.
Daarom willen we u graag helpen met enkele tips over hoe u een valse e-mail zou kunnen herkennen.

Enkele tips om frauduleuze e-mails te herkennen

❗️Controleer het e-mailadres van de afzender. Wijkt dit af van het gebruikelijke e-mailadres van de afzender?

❗️Kijk naar de spelling. Staan er veel schrijf- en spellingsfouten in, of worden er meerdere talen door elkaar gebruikt?

❗️Vragen ze achter persoonlijke informatie die u normaal niet moet doorgeven? Bv.: uw volledige naam of bankrekening.

❗️Hebben de links of documenten in de e-mail een vreemde naam?

❗️Vragen ze om te betalen op een andere manier dan normaal?

Let goed op bij bovenstaande zaken! Wanneer een van deze zaken voorkomt, is er heel waarschijnlijk sprake van een frauduleuze e-mail.
Bij twijfel kan u best altijd rechtstreeks naar uw contactpersoon bellen om te controleren.

Heb jij zin om ook bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

 

Vacatures

Twijfels of vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


advies financiën

De overbruggingslening in het kader van de oorlog in Oekraïne in een notendop

De overbruggingslening in het kader van de oorlog in Oekraïne in een notendop

Voelt u als ondernemer ook de negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne?

Waarschijnlijk herkent u zich in één van de volgende zaken: de aanhoudende inflatie, de gestegen energiekosten, de verstoorde handelsrelaties… Staat de liquiditeit daardoor van uw onderneming onder druk? Dan komt u mogelijks in aanmerking voor de overbruggingslening die de Vlaamse regering door het gevolg van de oorlog in Oekraïne toekent.

Hoeveel bedraagt de overbruggingslening?

Het bedrag van de overbruggingslening ligt tussen € 10.000 en € 750.000. Er wordt een rentevoet van 1,5% per jaar toegepast. De looptijd van de lening is 2 jaar voor leningen tot € 50.000 en 3 jaar voor leningen boven € 50.000.

Deze leningen worden toegekend aan ondernemingen met voldoende afbetalingscapaciteit met een exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (bijv. besloten vennootschap), een VZW en een natuurlijke persoon met een zelfstandige beroepsactiviteit ( éénmanszaak) komen in aanmerking.

Waarvoor kunt u de overbruggingslening gebruiken?

De lening kan gebruikt worden als financiering van de aankoopfacturen van de leveranciers voor de aankopen van goederen, diensten en investeringen. De in aanmerking te nemen aankoopfacturen zijn de facturen met datum vanaf 24 februari 2022 tot en met de datum van de aanvraag. Voor leningen tot € 50.000 wordt 80% van het bedrag van de facturen aanvaard en voor leningen boven de € 50.000 wordt 50% van het bedrag van de facturen aanvaard.

Daarnaast kan de lening ook gebruikt worden voor de handelshuur of leasingsovereenkomsten.  Hier dienen de betalingsbewijzen van 24 februari 2022 tot en met de datum van de aanvraag voorgelegd te worden. Maximaal 20% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op de handelshuur en/of leasing.

De aanvraag kan heel eenvoudig gebeuren via de online tool op de website van VLAIO. Op de website kan u ook een handleiding terugvinden waardoor het heel eenvoudig is een aanvraag correct in te dienen.

Komt u in aanmerking voor de overbruggingskrediet?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de overbruggingslening, of twijfelt u daaraan?

Neem dan zeker contact op met uw Mon3aan-adviseur om alle voorwaarden na te gaan. De uiterlijke deadline voor indiening is 15 december 2022.

Heb jij zin om ook bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

 

Vacatures

Twijfels of vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


Uw algemene voorwaarden als instrument tegen de crisis?

Uw algemene voorwaarden als instrument tegen de crisis?

Er zijn heel wat redenen om uw algemene voorwaarden steeds kritisch onder de loep te nemen. Hieronder geven we kort een aantal voorbeelden vanuit zowel het standpunt van de consument als de ondernemer.

U zal snel vatten dat, gelet op de aankomende crisis, de algemene voorwaarden van steeds groter belang zullen zijn.
Zowel het lezen als het opmaken/updaten ervan!

B2C - Steeds grotere informatieverplichting

Denk maar aan de strengere garantieverplichtingen voor webshops vanaf 1 juni 2022. De ondernemer met een webshop heeft dan ook vermoedelijk deze zomer zijn algemene voorwaarden al eens tegen het licht van deze nieuwe wetgeving gehouden. De nieuwe regels brengen immers belangrijke wijzigingen mee voor de wettelijke garantie die de onderneming als verkoper moet geven aan haar klanten. En wees maar zeker dat het de onderneming is die de klanten daarover dient te informeren.

Hoe? Via de algemene voorwaarden uiteraard.

Voor tweedehands goederen bestond er in België al een kortere garantietermijn van 1 jaar.  Dat blijft zo, maar de wet verplicht de verkoper vanaf 1 juni 2022 wel om de consument expliciet te wijzen op die kortere termijn. Doet men dat niet, dan wordt de garantietermijn alsnog verlengd tot 2 jaar.

Hoe? U kan het raden, via de algemene voorwaarden.

B2C – De crisis slaat toe

Het zal u niet verwonderen dat het aantal faillissementen sterk toeneemt en vermoedelijk nog sterk zal blijven toenemen. De kans dat uw aannemer failliet gaat nadat u de aannemingsovereenkomst heeft ondertekend of de offerte heeft aanvaard is dan ook niet onbestaand.

Ondanks wat veel mensen denken, maakt het faillissement niet onmiddellijk een einde aan de aannemingsovereenkomst. U kan dan ook niet zomaar met een andere aannemer in zee gaan op straffe van het betalen van een schadevergoeding aan de curator. Daarnaast kan er ook discussie bestaan over de waarde van de werken en de reeds uitgevoerde betalingen. Dit is evenwel niet enkel zo voor wanneer u in zee gaat met een aannemer, maar ook de contracten die u sluit met een energieleverancier, de poetsvrouw, …

Wat zeggen de overeenkomst en de algemene voorwaarde hierover? Het faillissement van contractpartij kan immers verstrekkende gevolgen met zich meebrengen. Leest u de algemene voorwaarden zeker eens na?

B2B -Welke algemene voorwaarden hebben de bovenhand?

In B2B-relaties worden offertes immers vaak aanvaard met een standaardverwijzing naar de algemene voorwaarden van de klant. Zo ontstaat de situatie waar beide partijen hun voorwaarden hebben meegedeeld en geen van de partijen de voorwaarden van de andere hebben weerlegt.
Welke voorwaarden zijn dan van toepassing? En zo start de discussie bij problemen.
Hou dus niet enkel je eigen algemene voorwaarden in het oog, maar ook die van je medecontractant.

B2B – De crisis slaat toe

Niemand heeft de coronacrisis kunnen voorzien. Het is dan ook meermaals ingeroepen als een situatie van overmacht zoals voorzien in de algemene voorwaarden.
Velen hebben in tussentijd in deze clausule al uitgesloten dat een dergelijke crisis niet als een overmachtssituatie kan gezien worden.
Maar is het niet slimmer om te anticiperen op een aankomende crisis dan pas naderhand in te spelen op gebeurtenissen die reeds hun impact hebben gehad op uw onderneming?
Heeft u al de prijsherzieningsclausules al opgenomen? Is overmacht en onvoorziene omstandigheden voldoende omschreven en gekaderd in uw voorwaarden?

Is het besluit neen? Neem dan gerust contact op met Mondriaan. We zijn er, voor de crisis inslaat als een bom.

Wil je graag meer weten over finance? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze experten.

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Zin om bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

Solliciteer nu
Deel dit artikel met vrienden!

Liese Leman

Juriste @Mon3aan