Elektrisch Wagenpark & Fiscaliteit: Duurzaamheid in Bedrijfsmobiliteit

Elektrisch wagenpark & fiscaliteit: Duurzaamheid in bedrijfsmobiliteit

Elektrisch wagenpark & fiscaliteit: Duurzaamheid in bedrijfsmobiliteit

Mobiliteit en duurzaamheid gaan tegenwoordig hand in hand, en de wet inzake de “Fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit” van twee jaar geleden heeft bedrijven aangemoedigd om milieuvriendelijke voertuigen te omarmen. Veel bedrijven in België hebben hun wagenparken aangepast en zijn overgestapt op hybride of elektrische voertuigen. In dit artikel zullen we enkele cruciale aspecten van deze verschuiving bespreken en de fiscale voordelen die eraan verbonden zijn.

Welke wagen kies je voor je wagenpark?

Bij de keuze van een bedrijfswagen is het van vitaal belang om rekening te houden met de Total Cost of Ownership (TCO). Dit omvat alle kosten verbonden aan de aanschaf en het gebruik van het voertuig gedurende de hele levenscyclus. TCO omvat niet alleen de aankoopprijs, maar ook operationele kosten zoals brandstof, onderhoud, verzekering en meer.

Een ander cruciaal aspect om te overwegen is de fiscaliteit:

 • Fossiele brandstof en hybride voertuigen: Voor personenwagens op fossiele brandstof of hybride* voertuigen die na 1 juli 2023 zijn aangekocht, geleast of gehuurd, worden de fiscale voordelen geleidelijk verminderd.

in 2025 naar 75%
in 2026 naar 50%
in 2027 naar 25%
in 2028 naar 0%

*Vanaf 2026 dalen de fiscale voordelen voor hybride voertuigen op dezelfde manier als voor personenwagens op fossiele brandstof.

 • Elektrische voertuigen: Voor elektrische voertuigen die vóór 1 januari 2027 zijn aangekocht, geleast of gehuurd, zijn de kosten volledig fiscaal aftrekbaar. Dit maakt elektrische voertuigen een aantrekkelijke optie voor bedrijven die willen profiteren van fiscale voordelen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere toekomst.in 2026 – fiscale aftrek: 100%
  in 2027 – fiscale aftrek: 95%
  in 2028 – fiscale aftrek: 90%
  in 2029 – fiscale aftrek: 82,5%
  in 2030 – fiscale aftrek: 75%
  in 2031 – fiscale aftrek: 67,5%

Fiscaal voordeel bij plaatsen laadinfrastructuur

Het installeren van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen brengt ook fiscale voordelen met zich mee:

 • Vennootschappen: De kosten voor laadpalen zijn volledig fiscaal aftrekbaar, ongeacht het aftrekpercentage van de voertuigen die gebruikmaken van deze laadpalen. Voor nieuwe, publiek toegankelijke en intelligente laadstations kunnen vennootschappen zelfs aanspraak maken op een verhoogde kostenaftrek voor de afschrijvingen, zoals hieronder weergegeven:

200%: Van 1 september 2021 t.e.m. 31 maart 2023.
150%: Van 1 april 2023 t.e.m. 31 augustus 2024.

 

 • Particulieren: Particulieren die thuis een laadpaal plaatsen, komen in aanmerking voor een eenmalige belastingvermindering in de personenbelasting. Hier zijn enkele vereisten aan verbonden, waaronder het gebruik van een nieuw, intelligent en vast laadstation dat groene energie gebruikt en is goedgekeurd door een erkende instelling. De belastingvermindering varieert afhankelijk van de investeringsperiode, zoals hieronder weergegeven:

45%: Van 1 september 2021 t.e.m. 31 december 2022.
30%: Van 1 januari 2023 t.e.m. 31 december 2023.
15%: Van 1 januari 2024 t.e.m. 31 augustus 2024.

Hoe zit dat met de car policy?

Als werkgever is het essentieel om de bedrijfscarpolicy aan te passen aan de verschuiving naar elektrische voertuigen en de bijbehorende laadinfrastructuur. Enkele belangrijke aspecten om te overwegen zijn:

 • Duidelijke richtlijnen waar en wanneer werknemers hun elektrische voertuigen mogen opladen.
 • Regelingen voor de terugbetaling van elektriciteitskosten aan werknemers.
 • Wat er gebeurt met een laadstation bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  etc.

Het aanpassen van de car policy kan niet alleen de transitie naar een elektrisch wagenpark vergemakkelijken, maar het kan ook bijdragen aan een groenere en meer milieubewuste werkomgeving.

In conclusie, de verschuiving naar elektrische voertuigen in bedrijfswagens heeft belangrijke fiscale voordelen en draagt bij aan een duurzamere bedrijfsmobiliteit in België. Door de juiste voertuigen te kiezen en te investeren in laadinfrastructuur kunnen bedrijven en particulieren profiteren van deze voordelen en bijdragen aan een groenere toekomst. Het aanpassen van de car policy is ook cruciaal om deze transitie soepel te laten verlopen.

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


Vaderschapsverlof voor zelfstandigen in België: alle regels op een rij

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen in België: alle regels op een rij

Mag jij binnenkort een dochter of zoon verwelkomen of ben jij recent vader geworden? Proficiat! Tijd spenderen met je nieuwe kroost is belangrijk, maar als zelfstandige is het niet altijd eenvoudig om hier voldoende tijd en financiële middelen voor vrij te maken. Wist je dat je in België als zelfstandige ook vaderschapsverlof kan nemen? Hiermee kan je als vader tijdelijk je beroepsactiviteit als zelfstandige onderbreken.

Hoe werkt het vaderschapsverlof voor zelfstandigen?

Sinds 1 januari 2023 heb je als vader recht op 20 volledige dagen of 40 halve dagen geboorteverlof. Voor elke volledige dag ontvang je €96,60 (€48,30 voor elke halve dag). Indien je al je verlofdagen opneemt, kan je dus €1.932,00 ontvangen. Let wel op, deze uitkering is een belastbaar vervangingsinkomen en zal netto dus iets lager liggen.

Je kan het ouderschapsverlof in één keer opnemen, of spreiden over een periode van vier maanden na de geboorte.

Welke voorwaarden zijn er voor het vaderschapsverlof voor zelfstandigen?

Om gebruik te maken van het vaderschapsverlof moet je echter wel voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Je bent uiteraard vader geworden.
 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot (met maxistatuut):
  • In hoofdberoep of;
  • In bijberoep en betaalt evenveel sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep of;
  • Na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen en je betaalt evenveel sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je hebt je sociale bijdragen betaald voor de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van de geboorte of je was in die kwartalen werknemer of ambtenaar.
 • Je hebt geen recht op vaderschaps-of geboorteverlof op basis van een activiteit als werknemer of ambtenaar.
 • Je onderbreekt je beroepsactiviteit volledig tijdens je verlof.

Hoe vraag je het vaderschapsverlof voor zelfstandigen aan?

Je vraagt het vaderschapsverlof aan bij je sociaalverzekeringsfonds vóór het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de geboorte. Werd je kindje geboren in de laatste maand van het kwartaal, dan heb je een extra maand de tijd om je aanvraag in te dienen.

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


VIES, VAT Information Exchange System

VIES: jouw handige tool bij het internationaal zakendoen

VIES: jouw handige tool bij het internationaal zakendoen

Ben jij bekend met VIES? VIES, kort voor VAT Information Exchange System, is een soort zoekmachine van de Europese Commissie. Met deze tool kun je controleren of een onderneming officieel geregistreerd staat voor handelsactiviteiten met andere bedrijven binnen de EU. In dit artikel ontdek je alles wat je moet weten over VIES en waarom het belangrijk kan zijn voor jouw bedrijf.

Het VAT Information Exchange System (VIES): Wat is het?

Het VAT Information Exchange System, kortweg VIES, is een waardevol hulpmiddel voor ondernemers die internationaal zakendoen binnen de Europese Unie. Deze elektronische dienst, beheerd door de Europese Commissie, fungeert als een zoekmachine die je in staat stelt om de geldigheid van btw-nummers van bedrijven te verifiëren.

Waarom VIES gebruiken?

Wanneer je zaken doet met andere bedrijven binnen de EU, is het essentieel om te controleren of hun btw-nummers geldig zijn en correct geregistreerd zijn voor internationale handel. Een ongeldig btw-nummer kan leiden tot allerlei problemen, waaronder boetes en juridische complicaties. Met VIES kun je snel en eenvoudig controleren of een btw-nummer geldig is.

Het is belangrijk op te merken dat een ongeldige reactie van VIES niet noodzakelijkerwijs betekent dat het bedrijf onbetrouwbaar is. Het kan simpelweg betekenen dat de database geen informatie heeft kunnen vinden over het opgegeven btw-nummer, om verschillende redenen, zoals:

 • Het nummer bestaat niet.
 • Het nummer is niet geldig voor internationale transacties binnen de EU.
 • De registratie van het nummer is nog niet volledig afgerond.

Het is dus zeker aan te raden om deze degelijke controle uit te voeren om mogelijke boetes te vermijden en om met vertrouwen zaken te doen binnen de EU.

Het VAT Information Exchange System is dus een waardevolle tool voor ondernemers die internationaal zakendoen binnen de EU. Het stelt je in staat om snel en eenvoudig de geldigheid van btw-nummers te controleren, wat essentieel is om boetes en juridische problemen te vermijden.

Heb je nog vragen over het gebruik van VIES of heb je hulp nodig bij het controleren van btw-nummers? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


nieuwe contractvoorwaarden betalingstermijn en achterstand 2023

Nieuwe contractvoorwaarden rond betalingstermijnen en -achterstanden vanaf 1 september 2023

Is jouw onderneming al in orde met de nieuwe contractvoorwaarden rond betalingstermijnen en -achterstanden?

De nieuwe wetgeving beschermt consumenten beter bij het niet op tijd betalen van facturen. Wij leggen uit wat er precies verandert en waar je op moet letten als onderneming. 

Wat verandert er precies?

 • Klanten krijgen pas extra kosten als ze een tweede herinneringsbrief krijgen.
 • Vanaf die brief hebben ze 14 dagen om te betalen.
 • Doen ze dat niet, dan mag een bedrijf extra kosten rekenen. Maar deze kosten zijn begrensd tot maximaal 20 euro. Bij een schuld van 1.000 euro wordt deze grens verhoogd naar 90 euro.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe wet inzake betalingstermijnen en -achterstanden?

De nieuwe wet geldt vanaf 1 september voor nieuwe contracten. Voor bestaande contracten geldt de nieuwe wet vanaf 1 december.

Let op: Als je je contractvoorwaarden niet op tijd aanpast, mag een bedrijf ook geen incassokosten aanrekenen aan klanten die te laat betalen.

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


kmo groeisubsidie 2023

Vergeet jouw KMO groeisubsidie niet aan te vragen!

Vergeet jouw KMO groeisubsidie niet aan te vragen!

Heb jij groeiplannen met jouw KMO binnen internationalisering, digitalisering, duurzaam & circulair ondernemen of innovatie? Dan kan je van 28 augustus tot 25 september 2023 je project indienen om in aanmerking te komen voor de KMO-groeisubsidie van VLAIO.

Je kan de subsidie gebruiken om advies in te kopen bij één of meerdere externe dienstverleners en/of om een strategische medewerker aan te werven, via een competitieve oproep per thema. 

Surf naar de website van VLAIO voor meer info en de oproepkalender. 

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

We rusten pas in 2025. Waarom nu wel overuren kloppen?

We rusten pas in 2025. Waarom nu wel overuren kloppen?

Tijdens deze mooie zomermaanden spreken over overuren? Ja hoor, Mondriaan durft en trekt ook dat register eens open.

De sociale partners hebben immers voorzien om het fiscaal voordeel van het systeem van overuren tot 2025 te verlengen.

Hoort u het donderen in Keulen? Geen probleem, we leggen het systeem hier nog even uit.

Relance-overuren – van waar komt dit beestje?

Het systeem van de relance-overuren werd door de overheid gecreëerd tijdens de coronapandemie, waarbij in enkele essentiële sectoren bijkomende overuren per jaar op een fiscaal gunstige wijze konden gepresteerd worden. Er volgde een uitbraak… en zo ook een uitbreiding naar alle sectoren. Het systeem werd ingevoerd om na de coronapandemie de economie een nieuwe relance te geven.

Op relance-overuren is geen overloon of inhaalrust verschuldigd. Geen toeslag, een vrijstelling van sociale bijdragen, van bedrijfsvoorheffing als van personenbelasting is van toepassing.

U begrijpt het goed: bruto = netto.

De ‘nieuwe’ vondeling van de sociale partners – relance overuren (120 uur)

Een recent wetsontwerp zorgt voor de uitvoering van een aantal van de afgesproken maatregelen tussen de sociale partners. Het wetsontwerp voorziet in een herinvoering van de maatregel inzake overuren voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

Concreet gaat het over 120 uren die worden toegevoegd aan de 100 “klassieke” vrijwillige overuren en waarvoor een gunstige sociale en fiscale behandeling geldt zoals hierboven omschreven.

Vergeet evenwel niet dat de werknemer schriftelijk zijn akkoord geeft met deze specifieke regeling.

Vrijwillige overuren (180 uur) met overloon

Verder zou het aantal fiscaal voordelige overuren met een overwerktoeslag tot en met 31 december 2025 behouden blijven op 180 overuren per jaar en per werknemer

De overuren met overwerktoeslag geeft op een fiscaal voordeel voor zowel de werkgever als de werknemers:

 • Voor de werkgever: gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
 • Voor de werknemer: vermindering van bedrijfsvoorheffing.

Deze voordelen zijn in principe beperkt tot maximaal 180 overuren per jaar en per werknemer (met uitzondering van de horeca- en bouwsector waar al sinds 2014 een hogere limiet van toepassing is) voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2025.

Besluit

Mondriaan blijft fiscaal voordelig knallen met meer fiscaal voordelige overuren én relance-uren tot 2025 om u met raad en daad bij te staan! Contacteer ons vrijblijvend bij vragen.

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


Verplichte elektronische facturatie vanaf vanaf 1 juli 2024

Verplichte elektronische facturatie vanaf 1 juli 2024

Verplichte elektronische facturatie vanaf 1 juli 2024

Verloopt jouw facturatie al elektronisch? Vanaf 1 juli 2024 zou het misschien verplicht kunnen worden. België plant namelijk verplichte elektronische facturatie (in xml-formaat) voor bedrijven met een jaaromzet hoger dan 9.000.000 EUR. 

Wat verandert er precies?

 • Vanaf januari 2025 zou deze verplichting gelden voor bedrijven met een jaaromzet tussen 700.000 EUR en 9.000.000 EUR.
 • Vanaf 1 juli 2025 zou de verplichting gelden voor alle andere btw-belastingplichtigen met uitzondering van de belastingplichtigen die onder de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen en landbouwers vallen.
 • En vanaf januari 2028 zou het voor alle bedrijven verplicht worden!

Conclusie

Het ontwerp moet nog aan goedkeuring van het parlement onderworpen worden. Wij volgen het laatste nieuws op de voet. Hou dus zeker onze social media kanalen en website in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


vestigingsadres en zetel onderneming

Onderneming opstarten? Alles wat je moet weten over je zetel en vestigingsadres

Onderneming opstarten? Alles wat je moet weten over je zetel en vestigingsadres

Ben jij van plan om een onderneming op te starten? Dan moet je in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een officieel vestigingsadres en adres van de zetel opgeven. Maar wat zijn de criteria hiervan? Moet dit een fysieke locatie zijn? Of mag het ook een postbus of virtueel kantoor zijn?

Wat is een zetel?

Een zetel, ook wel de officiële vestigingsplaats van je bedrijf, is de juridische basis en identiteit van een bedrijf. Het bepaalt onder welke wetten en regels het valt.

Het fungeert als het juridische “thuisadres” van de onderneming en is belangrijk voor wettelijke naleving en officiële correspondentie. De zetel van een onderneming is altijd vermeld in een openbare database, namelijk de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Zetel & eenmanszaak

Als je een eenmanszaak hebt, fungeert je domicilieadres altijd als de zetel. Wanneer je verhuist en je nieuwe adres in het bevolkingsregister aanpast, wordt de Kruispuntbank van Ondernemingen automatisch bijgewerkt.

Houd er echter rekening mee dat je vestigingsadres niet automatisch wordt gewijzigd. Als je bedrijfsadres ook verandert, moet je dit zelf regelen.

Zetel & vennootschap

Als je een vennootschap hebt, kan de zetel op een andere locatie worden geregistreerd dan je domicilieadres. Je moet echter voldoen aan de fiscale vereisten voor de zetel van je vennootschap:

 • De ondernemer moet permanente toegang hebben tot de kantoorruimte.
 • De ondernemer moet exclusieve toegang hebben tot de kantoorruimte.
 • De kantoorruimte moet het daadwerkelijke administratieve centrum van het bedrijf zijn, waar belangrijke zakelijke beslissingen worden genomen.

 

Een virtueel kantoor of een postbus voldoet niet aan deze eisen, maar een ruimte in een co-working plaats of een businesscenter kan wel worden geaccepteerd als aan de bovenstaande criteria wordt voldaan.

Wat is een vestigingsadres?

Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet je minstens één vestigingseenheid opgeven, wat een geografisch identificeerbare plaats is waar ten minste één activiteit van je bedrijf wordt uitgeoefend. Om als vestigingseenheid te worden ingeschreven, moet aan diverse criteria worden voldaan:

 • Er moet een zekere permanentie zijn: Gedurende minstens 30 dagen wordt ononderbroken activiteit op deze locatie uitgeoefend. Zelfs als de activiteit minder dan 30 opeenvolgende dagen plaatsvindt maar wel herhaaldelijk (bijvoorbeeld 3 dagen per maand), wordt dit beschouwd als een vestigingseenheid.
 • De vestiging moet een geografisch identificeerbare plaats hebben met een adres. Akkers kunnen bijvoorbeeld geen vestigingsadres zijn, omdat ze niet geografisch identificeerbaar zijn.
 • Je oefent er een activiteit uit
 • Je hebt een zekere autonomie in de uitoefening van de activiteit 

Wat is een virtueel kantoor / postbus?

Een virtueel kantoor is een adres waar post wordt ontvangen en mogelijk een telefonische antwoorddienst beschikbaar is, maar er zijn geen werknemers of bestuurders aanwezig. Vaak is er geen fysieke toegang tot dit kantoor, het bestaat voornamelijk ‘virtueel’. 

Een postbus is een faciliteit die beschikbaar is in veel landen om poststukken op te slaan, waarbij je de postbus huurt.

Vestigingsadres & virtueel kantoor / postbus

Bij het opgeven van een vestigingsadres komen postbussen of virtuele kantoren niet in aanmerking voor inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze locaties oefenen namelijk geen echte activiteit uit en zijn niet te identificeren aan de hand van een geografisch adres.

Zijn er nog andere opties?

Het is wel mogelijk om je zetel te vestigen in een co-workingruimte of een businesscenter. Hiervoor moet je echter wel rekening houden met de vereisten van de richtlijnen van de fiscus. Lees ook zeker de huurovereenkomst grondig!

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Of heb je graag hulp bij het aanwerven van je eerste werknemers? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


ecocheques 2023

Krijgen jouw werknemers al ecocheques? Alles over ecocheques in 2023 

Krijgen jouw werknemers al ecocheques?

In België ontvangen ongeveer de helft van alle werknemers ecocheques. Dat is goed voor zo’n 2,3 miljoen mensen! Maar wat maakt ecocheques zo aantrekkelijk voor werknemers én werkgevers? Je leest het hier.

Wat maakt ecocheques zo aantrekkelijk?

Voor bedrijven bieden ecocheques een interessante manier om nieuwe werknemers aan te trekken en te belonen.

Ze zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

Als werkgever kun je tot wel 250 euro aan ecocheques per jaar toekennen.

Waarvoor dienen ecocheques?

Door ecocheques te verstrekken, toon je als bedrijf jouw betrokkenheid bij duurzaamheid.

Werknemers kunnen deze cheques gebruiken om bijvoorbeeld bomen en planten, energiezuinige verlichting, milieuvriendelijke apparaten, biologische voeding en andere ecologische producten aan te schaffen.

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Of heb je graag advies over ecocheques? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!


rsz-kortingen eerste aanwervingen

RSZ-kortingen bij aanwerven eerste werknemers worden verder beperkt vanaf 2024

RSZ-kortingen bij aanwerven eerste werknemers worden verder beperkt vanaf 2024

Ben jij net een bedrijf gestart en wil je graag je eerste werknemers aannemen? Let dan op, want vanaf 2024 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen voor je eerste aanwervingen. 

Wat verandert er concreet?

Vorige week heeft de regering een voorontwerp van een programmawet goedgekeurd, waarin de beperking van de RSZ-korting voor eerste aanwervingen vanaf 2024 wordt opgenomen.

Als het huidige voorstel wordt goedgekeurd, zal de RSZ-korting voor de eerste aanwerving van een werknemer vanaf 1 januari 2024 beperkt worden tot een maximumbedrag van 3.100 euro per kwartaal. Deze korting zal echter onbeperkt geldig blijven.

Als je dit jaar nog overweegt om een nieuwe werknemer aan te nemen, kun je nog steeds profiteren van een kwartaalkorting tot maximaal 4.000 euro op de patronale RSZ-bijdragen.

Tot en met het jaar 2021 waren werkgevers vrijgesteld van het betalen van patronale RSZ-basisbijdragen voor hun eerste werknemer. Vanaf 2022 werd deze korting beperkt tot maximaal 4.000 euro per kwartaal. Vanaf 2024 zal het bedrag van deze korting verder worden beperkt.

Wat vanaf de vierde tot zesde werknemer?

De overheid ondersteunt actief bedrijven die streven naar groei. Daarom ontvang je voor je tweede tot en met zesde werknemer in 2023 ook een RSZ-korting, waardoor je minder RSZ-bijdragen hoeft te betalen. Het is belangrijk op te merken dat deze korting beperkt is in de tijd en minder hoog is dan die voor een eerste werknemer. Als je van plan bent je bedrijf uit te breiden en een vierde, vijfde of zesde werknemer aan te nemen, is het zeker de moeite waard om dit jaar nog nieuw talent aan te werven. Hierdoor behoud je de RSZ-korting op de patronale bijdragen voor die werknemers in 2024.

 

Vanaf 2024 zullen er echter wijzigingen worden doorgevoerd in deze regels. In de toekomst zal je alleen nog korting ontvangen voor de eerste drie werknemers. Voor kortingen die reeds zijn toegekend aan de vierde tot zesde werknemer vóór 2024, zal de korting echter nog steeds van kracht zijn in 2024.

Wanneer gaan deze maatregelen van kracht?

De voorgestelde maatregelen zijn opgenomen in een programmawetsontwerp dat door de regering is goedgekeurd. Voordat ze definitief worden, moet de Raad van State nog advies uitbrengen en dient het parlement het ontwerp te bespreken en erover te stemmen. Het is belangrijk om op te merken dat de inhoud van de maatregelen nog kan veranderen. Hou alvast onze website en social media in de gaten voor verdere ontwikkelingen. 

 

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Of heb je graag hulp bij het aanwerven van je eerste werknemers? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel met vrienden!