mon3aan - Corporate & Finance

Fusies en overnames

Fusies en overnames

Fusies en overnames, ook wel bekend als M&A (mergers & acquisitions), vormen een complex gegeven dat in verschillende fasen verloopt: het waarderen van de onderneming, het voeren van onderhandelingen, het uitvoeren van een due diligence-onderzoek en het afronden van de transactie naar wens van alle partijen als eindresultaat. Mon3aan Corporate & Finance kan u bijstaan bij alle aspecten van een fusie of overname.

FASES

1

Waardering van de onderneming

Wij beschikken over de knowhow om de waarde van een bedrijf te bepalen aan de hand van verschillende waarderingsmethoden, zodat u vanuit een optimale positie aan de onderhandelingen kan beginnen. Zodra de grote lijnen van de transactie uitgetekend zijn, kunnen de partijen een al dan niet bindende intentieverklaring ondertekenen, zodat het due diligence-onderzoek aangevat kan worden.

2

Due diligence onderzoek

Tijdens zo’n due diligence-onderzoek worden alle risico’s van een onderneming in kaart gebracht en wordt nagegaan of de door de verkoper aangeleverde informatie juist is. Het uitvoeren van een boekenonderzoek is uiterst belangrijk voor de transactie en vormt de basis voor verdere onderhandelingen. Eventuele risico’s zullen namelijk afgedekt moeten worden in de zogenaamde ‘representations and warranties’, zodat de betrokkenen later niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

3

Afronding

Eens het due diligence-onderzoek succesvol afgerond is, kan de transactie verder vormgegeven worden: gaan we voor een fusiepartiële splitsingoverdracht van aandelen (share deal) of overdracht van handelsfonds (asset deal)? U hoeft zich geen zorgen te maken over de waslijst aan (juridische) formaliteiten die vervuld moeten worden. U kan dit helemaal door Mon3aan Corporate & Finance laten uitwerken en finaliseren.

Wij zorgen voor:

  • het opmaken of nazien van de letter of intent (LOI);
  • het uitvoeren of begeleiden van het due diligence-onderzoek;
  • het uitwerken van een fusie of splitsing: opmaak van een fusie- of splitsingsvoorstel, opmaak van een splitsingsbalans, begeleiding bij het revisoraal verslag, begeleiding bij de opmaak van de fusieakte, …;
  • het opmaken of nazien van de overeenkomst in het kader van de verkoop van aandelen of activa;
  • het vervullen van de nodige formaliteiten na de transactie (ontslag van het bestuur, verplaatsing van de zetel, …).

Voorbeeld van het verloop van een bedrijfsovername

Als een ondernemer zijn activiteiten wil beëindigen, bekijken wij wat de interessantste oplossing is: het verkopen van aandelen (share deal) of het verkopen van activa (asset deal). Als er bijvoorbeeld gekozen wordt voor een overdracht van aandelen, wordt er eerst overgegaan tot het waarderen van de aandelen, het in kaart brengen van de eventuele bedrijfsrisico’s, het analyseren van opportuniteiten, enzovoort. Zodra de partijen een principieel akkoord bereikt hebben, wordt een LOI opgesteld. Daarna wordt het due diligence-onderzoek aangevat.
Bij vragen van de verkoper zorgen wij voor de nodige duiding en ontzorgen wij de verkoper op dat vlak. Vervolgens maken wij alle nodige transactiedocumenten op. Onze taak zit er pas op wanneer de volledige transactie afgerond is.

Overige Corporate & Finance-diensten

Strategisch en financieel advies

Strategisch en financieel advies

Bedrijf in moeilijkheden

Bedrijf in moeilijkheden

vermogensplanning

Vermogensplanning

Blijf op de hoogte over Mon3aan en onze diensten

Contacteer ons

Snel naar…