mon3aan - Corporate & Finance

Vermogensplanning

Vermogens- planning

vermogensplanning

In hun leven bouwen ondernemers een privévermogen op, dat op een dag overgedragen wordt. Die overdracht wordt het liefst zodanig georganiseerd dat de impact op dat vermogen minimaal is en de controle maximaal behouden blijft. De erfbelasting, vroeger successierechten genoemd, speelt in dat kader een belangrijke rol.

Wat gaan we doen?

samen alles bespreken

Samen alles bespreken

Alles kan tijdig geregeld worden in het kader van een successieplanning. Samen met ons kan de ondernemer bekijken wat de beste mogelijkheden zijn om zich op de overdracht voor te bereiden. Daarbij wordt de samenstelling van het vermogen geanalyseerd, alsook de specifieke wensen van de ondernemer.

Maatwerk

Door een vermogensplanning uit te stippelen, creëert u gemoedsrust voor uzelf en uw familie, bespaart u erfbelastingen en kan u de onderneming onverdeeld laten vererven. Een goede vermogensplanning is maatwerk en wordt volledig afgestemd op de individuele behoeften van de ondernemer.

sketched lightbulb

Successieplanning

Successieplanning is constant in evolutie: niet alleen verandert de wetgeving, maar ook uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen. Daarom kan het interessant zijn om de huidige regeling te herbekijken en eventueel bij te schaven.

Wij kunnen u bijstaan met gespecialiseerd advies, maar ook de praktische organisatie van de vermogensplanning opzetten:

  • successieplanning;
  • advies inzake schenkingen;
  • advies inzake familiaal vermogensrecht;
  • het fiscaal en juridisch structureren van het vermogen (zowel het privévermogen als het vermogen van de onderneming);
  • planning van de overdracht van familiale ondernemingen;
  • advies inzake maatschap, stichting, …;
  • oprichting van vennootschappen.

Voorbeeld van vermogensplanning

Een ondernemer heeft al lange tijd gewerkt voor zijn bedrijf en begint stilaan te denken aan zijn pensioen. Hoe wordt de opvolging binnen de onderneming het best voorbereid? Kan men zonder problemen het bedrijf overlaten aan zoon/dochter X en het vastgoed aan zoon/dochter Y? Kunnen de aandelen al aan de volgende generatie geschonken worden zonder dat de ondernemer de controle verliest? Wat met de echtgeno(o)t(e)? Wat zal wie toekomen als er nu iets gebeurt met de ondernemer, en hoeveel erfbelasting moet er betaald worden? Hoe kan dit geoptimaliseerd worden?

Mon3aan Corporate & Finance beschikt over de tools om deze vragen te beantwoorden, en aan de hand daarvan een oplossing op maat van de ondernemer te bieden, zodat zowel de ondernemer als diens familie op beide oren kunnen slapen.

Overige Corporate & Finance-diensten

Fusies en overnames

Fusies en overnames

Strategisch en financieel advies

Strategisch en financieel advies

Bedrijf in moeilijkheden

Bedrijf in moeilijkheden

Blijf op de hoogte over Mon3aan en onze diensten

Contacteer ons

Snel naar…