Nieuwe regels voor jobstudenten in 2023 en 2024: meer uren & voordelige bijdragen

De federale regering heeft besloten om het RSZ-steunregime voor jobstudenten vanaf 1 januari 2023 uit te breiden van 475 uur naar 600 uur. Goed nieuws voor studenten die graag een extraatje willen verdienen, maar ook voor bedrijven die op zoek zijn naar goedkope arbeidskrachten in de krappe arbeidsmarkt. Maar welke andere gevolgen heeft deze nieuwe regeling voor studenten, hun werkgevers en hun ouders? Wij lijsten het even voor je op:

Sociale bijdragen

Tot vorig jaar gold voor jobstudenten een limiet van 475 uur per jaar voor verlaagde solidariteitsbijdragen (2,71%). Maar vanaf 2023 is die grens verhoogd naar 600 uur. Let op, bij overschrijding gelden de normale sociale bijdragen (13,07%) voor elk uur daarna.

Werkgevers profiteren ook van voordelige RSZ-bijdragen in het hernieuwde studentencontingent. Voor jobstudenten geldt een RSZ van 5,42%. Een mooie verlaging aangezien dit bij een regulier arbeidscontract al snel 25% van het salaris bedraagt.

Groeipakket

Het Groeipakket, of de vroegere kinderbijslag, biedt financiële steun aan ouders voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. Tot de maand waarin je kind 18 wordt, heb je onvoorwaardelijk recht op deze steun. 

Vanaf de maand na de 18e verjaardag is er een limiet op gewerkte uren als jobstudent. De limiet van 475 uur wordt in 2023 verhoogd naar 600 uur. Werkt de jobstudent meer dan dat? Dan verandert zijn contract naar een gewoon arbeidscontract met de normale sociale bijdragen. Indien ook de maandelijkse limiet van 80 uren wordt overschreden, dan pas zal het recht voor het groeipakket die maand wegvallen. 

Personenbelasting

Zolang de jobstudent niet meer verdient dan de belastingvrije som (€14.514,29 bruto per jaar in 2023), is er geen personenbelasting verschuldigd. Bij overschrijding dient de student belasting te betalen op het overschreden bedrag.

Belastingen voor ouders

Als de jobstudent te veel verdient, kan deze niet langer fiscaal “ten laste” zijn van de ouders. Dit leidt tot een hoger bedrag aan personenbelasting voor de ouders.

Uitzondering: jobstudenten in de zorg

In de zorgsectoren geldt een speciale regeling voor jobstudenten in het eerste kwartaal van 2023. Alle uren die een student in deze periode werkt, worden volledig geneutraliseerd en tellen niet mee in het studentencontingent. Daarnaast heeft de verdiende bezoldiging geen invloed op de vraag of iemand nog als persoon ten laste kan worden beschouwd.

De nieuwe regeling met verhoging van de uren geldt momenteel voor 2023 en 2024, waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Studenten kunnen hun gewerkte uren raadplegen via student@work.be.

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…