Mag het iets meer zijn?

De verkoop van een handelszaak, begrijp overdracht van goodwill, aldus cliënteel, activa, naamsbekendheid, aan een vennootschap, is geen nieuwe uitvinding.

In sé houdt dit weinig in, een onderhandse overeenkomst en de deal is geklonken. Waarom dan niet de vennootschap dik laten betalen?
De gevolgen van de prijsbepaling kunnen evenwel groot zijn. Wel nu, dit deel wordt vaak over het hoofd gezien. 

Uiteraard wil men zijn opgebouwde goodwill niet zomaar wegschenken voor peanuts, men heeft hard gewerkt voor de opbouw ervan. Maar misschien is het wel slim om even de trots in te slikken?

Van eenmanszaak naar vennootschap

Bij de overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om de goodwill te verkopen aan de vennootschap. Een gewone onderhandse overeenkomst volstaat om de overdracht te realiseren.

Vaak krijgen wij te horen: ‘Mag het niet wat meer zijn?’. Men wenst immers zoveel als mogelijk inkomsten te halen uit de verkoop en (later) op een fiscaalvriendelijke manier gelden aan de vennootschap te onttrekken.

Velen lijken het fiscaal kostenplaatje evenwel uit het oog te verliezen.

Stopzettingsmeerwaarde

Wie zijn of haar eenmanszaak overdraagt, zal personenbelasting verschuldigd zijn op de zogenaamde “stopzettingsmeerwaarden” die worden gerealiseerd. Dat zijn de meerwaarden die worden behaald naar aanleiding van de stopzetting/overdracht van je zaak.

De volledige overdrachtsprijs zal belastbaar worden gesteld. Het belastingtarief op stopzettingsmeerwaarden bedraagt voor immateriële vaste activa (zoals goodwill) in de regel 33 %, te verhogen met gemeentebelasting. Dit tarief wordt verlaagd tot 10 % als de stopzetting ná de 60ste verjaardag gebeurt.

Kan het iets meer zijn? Beide tarieven gelden maar zolang de ‘4×4-regel’ niet overschreden wordt. Deze regel houdt in dat wanneer de waarde van de goodwill hoger is dan de belastbare winsten of baten van de 4 voorafgaande jaren aan het jaar van stopzetting, het ‘exces’ belast wordt aan de progressieve tarieven in de personenbelasting = tot 50%, te verhogen met gemeentebelastingen!

Neen, liever dus niet net iets meer!

Bijkomende sociale bijdragen?

Stopzettingsmeerwaarden tellen daarenboven mee als inkomen dat onderhevig is aan sociale bijdragen voor zelfstandigen. Tenzij de maximale grens reeds bereikt is en geen bijkomende sociale bijdragen verschuldigd zouden zijn.
Er zijn nooit bijkomende sociale bijdragen verschuldigd in de volgende twee situaties:

  • Er is een volledige stopzetting als zelfstandige in hoofde van de sociale zekerheid als zelfstandige, ten laatste op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de meerwaarde vastgesteld of verkregen werd.
  • Degene die de meerwaarde realiseert, geniet van een rustpensioen op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de meerwaarde vastgesteld of verkregen werd.

Voorbeeld

De eenmanszaak heeft goodwill opgebouwd voor een bedrag van € 100.000. Als deze goodwill bij de omschakeling naar een vennootschapsvorm verkocht wordt aan de vennootschap, dan houdt de natuurlijke persoon hier in het beste geval € 64.690 netto van over, met name wanneer hij in het betrokken jaar sowieso reeds de maximale sociale bijdragen betaalt én de ‘4×4-regel’ werd gerespecteerd.

Verkoop goodwill: 100.000 EUR
Belastingen op stopzettingsmeerwaarde: -35.310 EUR (33 % + 7 % gemeentebelastingen)
Netto privé: 64.690 EUR
Belastingdruk: 35,21%

Fiscaal interessante alternatieven?

Men kan er voor kiezen om geen overdracht te realiseren maar op een fiscaal vriendelijke manier zijn inkomsten in een vennootschap aan te leggen door middel van het gebruik van de aanleg van liquidatiereserves of het gebruik van het VVPR-bis-regime. Neem gerust een kijkje in onze blogs hieromtrent.

Afhankelijk van de omstandigheden (roerende voorheffing) zal de belastingdruk hier beduidend lager liggen.

Conclusie

De vraag of men moet kiezen voor de overdracht van de handelszaak of voor een gunstige dividenduitkering, dan wel een liquidatie is uiteraard een feiten en vooral een cijferkwestie.

Vraag Mondriaan gerust om raad als u er persoonlijk niet uitgeraakt.

Heb jij zin om ook bij Mon3aan te werken?

Bij Mon3aan zijn we altijd op zoek naar accountants om ons team aan te vullen. Wij blijven groeien en zoeken naar collega’s die samen met ons willen meegroeien. Bij ons is accountancy geen saaie job met ‘routinematige’ taken, maar juist een uitdagende job waarbij we zoveel mogelijk automatiseren, zodat jij je meer kan concentreren op de inhoudelijke vraagstukken.

Interesse? Ontdek snel al onze vacatures!

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…