RSZ-kortingen bij aanwerven eerste werknemers worden verder beperkt vanaf 2024

Ben jij net een bedrijf gestart en wil je graag je eerste werknemers aannemen? Let dan op, want vanaf 2024 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen voor je eerste aanwervingen. 

Wat verandert er concreet?

Vorige week heeft de regering een voorontwerp van een programmawet goedgekeurd, waarin de beperking van de RSZ-korting voor eerste aanwervingen vanaf 2024 wordt opgenomen.

Als het huidige voorstel wordt goedgekeurd, zal de RSZ-korting voor de eerste aanwerving van een werknemer vanaf 1 januari 2024 beperkt worden tot een maximumbedrag van 3.100 euro per kwartaal. Deze korting zal echter onbeperkt geldig blijven.

Als je dit jaar nog overweegt om een nieuwe werknemer aan te nemen, kun je nog steeds profiteren van een kwartaalkorting tot maximaal 4.000 euro op de patronale RSZ-bijdragen.

Tot en met het jaar 2021 waren werkgevers vrijgesteld van het betalen van patronale RSZ-basisbijdragen voor hun eerste werknemer. Vanaf 2022 werd deze korting beperkt tot maximaal 4.000 euro per kwartaal. Vanaf 2024 zal het bedrag van deze korting verder worden beperkt.

Wat vanaf de vierde tot zesde werknemer?

De overheid ondersteunt actief bedrijven die streven naar groei. Daarom ontvang je voor je tweede tot en met zesde werknemer in 2023 ook een RSZ-korting, waardoor je minder RSZ-bijdragen hoeft te betalen. Het is belangrijk op te merken dat deze korting beperkt is in de tijd en minder hoog is dan die voor een eerste werknemer. Als je van plan bent je bedrijf uit te breiden en een vierde, vijfde of zesde werknemer aan te nemen, is het zeker de moeite waard om dit jaar nog nieuw talent aan te werven. Hierdoor behoud je de RSZ-korting op de patronale bijdragen voor die werknemers in 2024.

Vanaf 2024 zullen er echter wijzigingen worden doorgevoerd in deze regels. In de toekomst zal je alleen nog korting ontvangen voor de eerste drie werknemers. Voor kortingen die reeds zijn toegekend aan de vierde tot zesde werknemer vóór 2024, zal de korting echter nog steeds van kracht zijn in 2024.

Wanneer gaan deze maatregelen van kracht?

De voorgestelde maatregelen zijn opgenomen in een programmawetsontwerp dat door de regering is goedgekeurd. Voordat ze definitief worden, moet de Raad van State nog advies uitbrengen en dient het parlement het ontwerp te bespreken en erover te stemmen. Het is belangrijk om op te merken dat de inhoud van de maatregelen nog kan veranderen. Hou alvast onze website en social media in de gaten voor verdere ontwikkelingen. 

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…