Fiscale weetjes 2021

Het nieuwe jaar is al even begonnen, maar Mon3aan wenst u in ieder geval reeds te informeren over de belangrijkste fiscale weetjes van 2021. Wat is er allemaal aangepast in de afgelopen periode en waar moet je rekening met houden?

Verhoogde investeringsaftrek

Naar aanleiding van de coronacrisis werd het percentage van de gewone investeringsaftrek verhoogd naar 25 % voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 31 december 2022. Er werd niets gewijzigd aan de basisvoorwaarden van de investeringsaftrek.

Het niet benutte gedeelte van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen gedaan tot 31 december 2021 kan worden overgedragen naar de twee volgende belastbare tijdperken.

Vlaamse win-winlening

Via een win-winlening kunnen particulieren een achtergestelde lening verstrekken aan KMO’s. Tot 31 december 2021 kan een particulier tot 75.000, 00 EUR uitlenen aan een Vlaamse KMO, dit voor een looptijd van 5 tot 10 jaar. Elke KMO kan zo een bedrag van maximaal 300.000, 00 EUR ophalen.

De particulier ontvangt hiervoor jaarlijks een belastingkrediet ten belope van 2,5 % van het openstaand kapitaal van de verstrekte lening. De garantie die er in bestond dat bij niet betaling de particulier 30 % van het nog openstaande bedrag kon recupereren via een belastingvermindering werd verhoogd naar 40 %.

BTW-tarief afbraak en heropbouw

Vanaf 1 januari 2021 geldt het verlaagd tarief van 6 % bij afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen. Dit tarief is van toepassing op de BTW die opeisbaar wordt tot en met 31 december 2022.

Het verlaagd tarief geldt voor zowel particulieren als bouwpromotoren, op voorwaarde dat de woning gedurende 5 jaar de enige en eigen woning is van de bouwheer of de koper. De woning mag een maximale bewoonbare oppervlakte hebben van 200 m². De woning kan enkel verhuurd worden op voorwaarde dat de verhuur plaatsvindt door bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor.

Effectentaks

Vanaf 2021 is er een jaarlijkse effectentaks verschuldigd ten belope van 0,15 % op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1.000.000, 00 EUR. De drempel van 1.000.000, 00 EUR wordt toegepast per effectenrekening en niet langer per titularis. Het opsplitsen van de rekening is niet meer mogelijk sedert 30 oktober 2020.

De Belgische financiële instelling houden zelf de effectentaks in en storten deze door. Indien de effectenrekening zich in het buitenland bevindt dan dient de titularis hiervan zelf aangifte te doen en de taks te betalen.

Dit zijn de nieuwe fiscale weetjes in een notendop. Zodra er weer interessante aankondigingen zijn houden we jullie zeker op de hoogte!

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…