Liquidatiereserve

Vanaf aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) kunnen kleine vennootschappen ervoor opteren om jaarlijks een liquidatiereserve aan te leggen. Wat is een liquidatiereserve, wanneer kan het uitgekeerd worden en wat zijn de voor- en nadelen?

Wat is een liquidatiereserve?

Een liquidatiereserve is een reserve die kleine vennootschappen ieder jaar kunnen aanleggen uit de boekhoudkundige winst na belastingen. Dit houdt in dat verliezen van vorige boekjaren de aanleg hiervan niet kunnen verhinderen of winsten van vorige boekjaren niet kunnen gebruikt worden om een liquidatiereserve aan te leggen. De liquidatiereserve wordt overgeboekt naar één of meerdere rekeningen van het passief. Dit kan onder de vorm van een beschikbare, onbeschikbare of wettelijke reserve.

Wanneer de liquidatiereserve onder de wettelijke reserve ondergebracht wordt, kon deze vroeger niet voor de vereffening van de vennootschap uitgekeerd worden. Dit is nu anders door het nieuwe vennootschapsrecht waardoor het mogelijk is om deze beschikbaar te maken door middel van een statutenwijziging. Deze kan dan later uitgekeerd worden door een beslissing van de algemene vergadering.

Uitkering binnen vijf jaar

Bij het aanleggen van een liquidatiereserve betaalt de vennootschap een bijzondere aanslag van 10%. Deze reserve wordt geplaatst op een afzonderlijke rekening van het passief. We raden aan deze de eerste jaren niet te gebruiken. De wachttermijn begint vervolgens op de eerste dag van het boekjaar na het aanleggen van de liquidatiereserve.

Als de vennootschap beslist om de liquidatiereserve binnen 5 jaar uit te keren, betaald men extra 17% roerende voorheffing voor de liquidatiereserves die aangelegd werden tot aanslagjaar 2018. Vanaf aanslagjaar 2018 betaald men 20% roerende voorheffing indien de reserves worden aangetast binnen deze 5 jaar.

Uitkering na vijf jaar

Als de vennootschap de liquidatiereserve gedurende minstens 5 jaren bijhoudt, wordt de bijkomende roerende voorheffing herleidt naar 5%. De eerste liquidatiereserves werden aangelegd in aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) en dat betekent dat vanaf aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) de eerste 5 jaren verstreken zijn. Wie in aanslagjaar 2015 een liquidatiereserve heeft aangelegd, kan deze vanaf nu voordeliger laten taxeren.

Uitkering bij liquidatie

De term liquidatiereserve heeft een achterliggende waarde. Bij het ontbinden of vereffenen van de vennootschap is er geen extra roerende voorheffing meer verschuldigd, zelfs als de uitkering plaatsvindt binnen de 5 jaar.

Dubbele uitkeringstest bij BV en CV

Sinds 1 januari 2020 moeten BV’s en CV’s elke vorm van uitkering uit het vermogen onderwerpen aan de netto-actieftest en de liquiditeitstest. Hou er als bestuurder rekening mee dat als deze testen negatief zijn, de geplande uitkering niet kan doorgaan.

Voor -en nadelen

Het grote voordeel van de liquidatiereserve is een lagere belastingdruk tegenover een gewone dividenduitkering.

Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan een liquidatiereserve. Belangrijk advies is hier om als zaakvoerder of bestuurder zijn/haar bedrijf goed te kennen zodat wij als accountant hierop kunnen anticiperen:

  • Wanneer de onderneming in het jaar van vereffening over te dragen verliezen heeft, kan er geen liquidatiereserve uitgekeerd worden.
  • Wanneer aandeelhouders vennootschappen zijn, is het nadelig om een liquidatiereserve aan te leggen omdat deze vennootschappen de roerende voorheffing kunnen verrekenen of kunnen vrijstellen. Ook wanneer deze vennootschap later wordt overgenomen, verliest men het voordeel van deze liquidatiereserve.
  • Als u een uitkering doet van een liquidatiereserve (of een andere uitkering), kan het gebeuren dat u niet meer kan genieten van de corona steunmaatregelen zoals de wederopbouwreserve.

De vennootschap kan de liquidatiereserve dus hanteren om dividenden fiscaal voordeliger uit te keren wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. De vennootschap moet klein zijn tijdens het aanleggen van de liquidatiereserve. Als de vennootschap nadien groot wordt, heeft dit geen invloed op de reeds aangelegde reserve.

Wil je graag meer weten over de liquidatiereserve? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…