Uitkering overbruggingsrecht

Alles over het overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis

Als zelfstandige is het de afgelopen jaren niet gemakkelijk geweest door de coronacrisis.
Gelukkig geeft de overheid graag wat extra steun aan de zelfstandigen die deze periode extra zwaar getroffen zijn met behulp van het overbruggingsrecht.

Wat houdt dit overbruggingsrecht in en komt u zelf in aanmerking om deze steun aan te vragen? Al uw vragen worden beantwoord in deze blog. Lees snel verder!

Wat is het overbruggingsrecht?

Dit is een sociaal recht voor zelfstandigen waarbij u automatisch recht hebt op een tussenkomst via het verzekeringsrecht.

Het overbruggingsrecht omvat:

 • U behoudt uw recht op kinderbijslag en geneeskundige verzorging voor maximum 4 maanden zonder bijdrage aan de sociale verzekering.         
 • U ontvangt een maandelijkse uitkering voor maximum 12 maanden die gelijk is aan het minimumpensioen voor zelfstandigen.

U kan op verschillende periodes in uw carrière beroep doen op dit overbruggingsrecht, met als voorwaarde dat u de totale duur van 12 maanden niet overschrijdt.

Dit overbruggingsrecht kan aangevraagd worden via het sociale verzekeringsfonds.

Wanneer heeft u nog recht op een uitkering van het overbruggingsrecht?

]Er zijn vier situaties waarin u mogelijk recht kan hebben op een overbruggingsrechtsuitkering.

Hiervoor moet u wel aangesloten zijn tot een sociaal verzekeringsfonds in hoofdberoep of met een meewerkende partner.

In welke situaties kan u een uitkering van het overbruggingsrecht aanvragen?

U heeft geen attest voor arbeidsongeschiktheid, maar moet verplicht in quarantaine

Voorwaarden:

 • u moet in quarantaine gaan;
 • hierdoor worden uw bedrijfsactiviteiten volledig onderbroken gedurende minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen;
 • u beschikt over een quarantaine-attest op uw naam of iemand die op uw thuisadres ingeschreven is;
 • deze situatie deed zich voor tussen 1/04/21 en 31/12/21.

Indien al deze voorwaarden voldaan zijn, kunt u een uitkering aanvragen tot het einde van het tweede kwartaal volgend op deze quarantaineperiode.

U beschikt over een attest arbeidsongeschiktheid en moet verplicht in quarantaine

In dit geval kan u een ziekte-uitkering aanvragen bij uw ziekenfonds. Deze uitkering heeft altijd voorrang op de uitkering van het overbruggingsrecht.

De klas, school of kinderopvang van uw kind/kinderen is gesloten

Voorwaarden:

 • U bent hierdoor genoodzaakt om uw bedrijfsactiviteit gedurende minstens 7 kalenderdagen tijdens één kalendermaand te onderbreken.
 • U maakt deze onderbreking om te zorgen voor uw samenwonend kind die jonger is dan 18 jaar of voor een gehandicapt kind dat u ten laste heeft.
 • Het kind is in quarantaine geplaatst, volgt afstandsonderwijs of kan niet naar school/ dagverblijf/instelling/opvang gaan als gevolg van de coronamaatregelen.
 • Deze situatie doet zich voor tussen 1/04/21 en 31/12/21.

Indien deze voorwaarden voldaan zijn, kunt u een uitkering aanvragen tot het einde van het tweede kwartaal volgend op deze periode.

Noot: indien u zorgt voor een kind met een beperking, is de uitkering hiervoor niet verbonden aan sociale rechten. Hierdoor moet u nog een attest toevoegen aan de aanvraag voor deze uitkering, waarin bewezen wordt dat de school/crèche gesloten is of dat deze school thuisonderwijs hanteert.

Moeilijkheden om uw bedrijf open te houden door de coronamaatregelen

Tenslotte kan u ook een uitkering aanvragen indien u door de coronacrisis genoodzaakt bent om uw zaak te sluiten.

Enkele voorbeelden:

 • Het is economisch gunstiger om de zaak te sluiten voor minstens 7 opéénvolgende dagen.
 • Er zijn leveringsproblemen, waardoor de productie of dienstverlening stilvalt voor minstens 7 opéénvolgende dagen.
 • Een groot deel van uw werknemers zit in quarantaine en kan beroep doen op werkloosheid bij overmacht of economische werkloosheid. Dit tekort aan actief personeel dwingt u ertoe om de zaak moet sluiten voor minstens 7 opéénvolgende dagen.

Persoonlijke voorwaarden

 • U bent zelf niet verantwoordelijk voor deze quarantaine en kan in geval van betwisting dit ook zelf aantonen. U bent bijvoorbeeld niet naar een rode zone afgereisd door niet-essentiële redenen als oorzaak van deze quarantaine.
 • Indien u zelf ziek bent en een attest arbeidsongeschiktheid bezit, kan u beroep doen op een ziekte-uitkering in de plaats van het overbruggingsrecht. Contacteer in dit geval uw ziekenfonds.
 • U kan het overbruggingsrecht niet combineren met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of moederschap.

Zakelijke voorwaarden

 • Het is niet mogelijk om uw bedrijfsactiviteiten thuis uit te voeren.
 • U bent minstens 4 kwartalen vóór de sluiting van uw zaak aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner en u bent gedurende deze 4 kwartalen in orde met de sociale bijdragen (zonder vrijstellingen). Voor starters wordt er jammer genoeg geen uitzondering gemaakt.
 • Indien deze onderbreking gelijk of langer is dan één maand, dan telt het kwartaal waarin deze maand valt mee voor uw ziekteverzekering. Hier kunt u maximaal 4 kwartalen van genieten over uw hele loopbaan als zelfstandige.
 • U vraagt de overbruggingsuitkering aan vóór het einde van het vierde kwartaal na de sluiting van uw zaak en voegt bij deze aanvraag een bewijs toe waarin u aangeeft dat corona een verband heeft met deze sluiting.

Hoeveel bedraagt uw uitkering voor het overbruggingsrecht?

Met gezinslast

28 dagen of meer: € 1.679,31                 

Tussen 21 en 27 dagen: € 1.259,49                 

Tussen 14 en 20 dagen: € 839,65                

Tussen 7 en 13 dagen: € 419,83             

Minder dan 7 dagen: 0      [/vc_column_text][vc_column_text]

Zonder gezinslast

28 dagen of meer: 1.343,87                 

Tussen 21 en 27 dagen: € 1.007,90                 

Tussen 14 en 20 dagen: € 671,94                

Tussen 7 en 13 dagen: € 335,97             

Minder dan 7 dagen: 0     

Wil je graag meer weten over het overbruggingsrecht? Neem dan contact op met ons en vraag het aan onze financiële experten.

Deel dit bericht

Nog vragen na het lezen van dit artikel? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag!

Wil je graag meer blogs lezen en bijleren over alles wat wij doen?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Contacteer ons

Snel naar…